Affectiviteit

 

 

HAPTONOMIE
WETENSCHAP VAN DE AFFECTIVITEIT
de sleutel naar
Gezondheid – Affectiviteit – Geluk – Beschaving

 

Het nieuwe verbindende verhaal.
Aan het begin van het derde millennium staat de mensheid voor de grootste uitdagingen en transformatieprocessen in de menselijke geschiedenis. De oude verhalen werken niet meer. Het is de hoogste tijd voor een nieuw verbindend verhaal dat de verdeeldheid van de verschillende politieke ideologieën, de verschillende godsdiensten en de verschillende wetenschappen overstijgt, zonder het waardevolle ervan teniet te doen.
Voordat wij ons weer kunnen gaan verbinden met elkaar moeten we eerst begrijpen waarom de huidige wereld verdeelder is dan ooit. Daarvoor maken we gebruik van een unieke combinatie van wetenschappen: de Geografie, de Antropologie en de Haptonomie.
Vanuit de Geografie, de Antropologie en de Haptonomie leg ik de evidente relatie uit tussen de overbevolking in Nederland, de chronische overbelasting van de zenuwstelsels van steeds meer Nederlandse kinderen en volwassenen en de explosieve toename van onbegrepen affectieve-, psychische-, neurologische- en somatische aandoeningen.

Wat is Haptonomie?
Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2015) is de grondlegger van de Haptonomie.
De Haptonomie is kort gedefinieerd: de wetenschap van de affectiviteit.
De Haptonomie behoort tot de humane wetenschappen (Humanities).

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen en van het Griekse nomos: wet, regel, norm.
Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve ontmoetingen en contacten, in menselijke relaties bestudeert. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit, het menselijke geluk en de menselijke beschaving zijn het essentiële doel van de Haptonomie.

De Haptonomie is een wetenschap omdat er duidelijke wetmatigheden bestaan in het affectieve leven die wetenschappelijk evident zijn.
Maar deze wetenschappelijk evidente wetmatigheden kun je alleen rationeel begrijpen wanneer je ze bewust kunt voelen. Daarvoor moet je een studie Haptonomie hebben afgerond en een ruime ervaring bezitten op het gebied van voelen en aanraken.

De Haptonomie is als wetenschap van de affectiviteit uniek ten opzichte van alle andere wetenschappen omdat het de enige wetenschap is die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact).

Wat is happerceptieve sensitiviteit?

Onder happerceptieve sensitiviteit verstaan we het volgende: de happerceptieve sensitiviteit is het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.
Ieder mens op aarde leeft vanaf het moment dat hij wordt geboren tot aan het moment dat hij sterft ruimtelijk voelend in zijn leefwereld. Bij het overgrote deel van de mensheid vindt dat ruimtelijke voelen in het onderbewustzijn plaats.
Enkele voorbeelden: Als u voor het eerst iemand ontmoet, dan zorgt dat direct voor een bepaald gevoel. Wanneer u een ruimte binnenkomt waar een bruiloft wordt gevierd dan voelt de sfeer in die ruimte heel anders aan dan de sfeer in een ruimte waar een uitvaartdienst wordt gehouden. Wanneer we het Centraal Station in Amsterdam uitlopen dan zorgt dat voor een heel ander gevoel dan wanneer we het Centraal Station in Rotterdam uitkomen. Iedere stad en wijk heeft zijn eigen sfeer. Wanneer u door verschillende wijken in Rotterdam loopt dan voelt de sfeer in de wijk Ommoord, waar veel oudere witte mensen wonen, heel anders aan dan de sfeer in een multiculturele wijk zoals Rotterdam-Noord.

Mensen die hun happerceptieve sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld zijn ook in staat om béwust ruimtelijk voelend te leven. Ieder mens kan op een volstrekt natuurlijke manier de gezondheid en sensitiviteit van het zenuwstelsel optimaliseren door veel alleen in de natuur te zijn en daar ook te mediteren.
De mens heeft sinds zijn eerste verschijning op aarde voor meer dan 95 procent als een jager-verzamelaar geleefd. Deze jager-verzamelaars leefden vrijwel dag en nacht met hun zenuwstelsels in de zuivere zuurstofrijke natuur, waardoor die zenuwstelsels zo gezond en sensitief waren dat deze spirituele mensen béwust ruimtelijk voelend in hun natuurlijke leefomgeving konden existeren.
Deze natuurlijke sensitiviteit is bij de meeste mensen in onze overbevolkte, rationeel en effectief geconditioneerde leefwereld uitgedoofd of zelfs niet eens tot ontwikkeling gekomen.

De Haptonomie bewijst – als (enige) wetenschap van de affectiviteit – dat het wel degelijk mogelijk is om uit een grote hoeveelheid subjectieve gevoelens en informatie, wetmatigheden te destilleren die wetenschappelijk evident zijn.
De wereldberoemde neuroloog Prof. dr. Antonio Damasio zegt in zijn boek met de veelzeggende titel ‘Ik voel, dus ik ben’ het volgende: ‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen’. Verder zegt hij: ‘De gedachte dat subjectieve ervaringen niet wetenschappelijk onderzocht kunnen worden, is onzin’.
De neuro-anatomist Dr. Jill Bolte Taylor slaat de spijker op zijn kop wanneer zij zegt: ‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens die ook denken’.
Dr. Suzanne Moser is een prominente Amerikaanse wetenschapper – ex-Harvard, ex-Standford, nu Massachussetts University – op het snijvlak van gedragsverandering, psychologie en klimaatverandering. Zij zegt: ‘De wetenschap als institutie heeft één deel van de hersenen (rationele en materiële vermogens) enorme prioriteit gegeven boven het andere deel van de hersenen (affectieve en spirituele vermogens). En dat is ontzettend onwetenschappelijk!
De eerste Nederlandse hoogleraar hoogsensitiviteit (Environmental Sensitivity in Health) prof. dr. Corina Greven, waarmee ik een gesprek van een uur had over Haptonomie en sensitiviteit, zei na afloop: ‘Waarschijnlijk gaan we het pas begrijpen wanneer we het ook kunnen voelen’.

Waarmee voelen we?

Het menselijke zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en alle overige zenuwen in het lichaam. Het zenuwstelsel is niet alleen een orgaansysteem maar tevens dat ‘mysterieuze’ zésde zintuig waarmee ieder mens, vanaf het moment dat hij de moederschoot uitkomt tot aan het moment dat hij zijn laatste adem uitblaast, ruimtelijk voelend leeft.
Prof. dr. Shane O’Mara – hoogleraar experimenteel breinonderzoek aan de Universiteit van Dublin – zegt in zijn boek ‘Te voet’ (In Praise of Walking): ‘We beschikken over een hoogontwikkeld gevoel oftewel zésde zintuig voor de signalen om ons heen’.
Er bestaat geen enkel medisch-technologisch apparaat op aarde dat zo sensitief is als een kerngezond en optimaal functionerend zenuwstelsel. Het menselijke zenuwstelsel is niet zomaar een zintuig want wanneer het (weer) optimaal functioneert is het, om het in de terminologie van onze enthousiaste Nederlandse bioloog dr. Freek Vonk te zeggen: een Super-Zintuig!

Wat zijn die ‘prikkels’ die we voelen?
In het woord spiritualiteit zit het Latijnse woordje spiritus en dat betekent Geest.
In het woord psychologie zit het Griekse woordje psyche en dat betekent ook Geest.
Het draait dus zowel in de spirituele wereld als in de wetenschappelijke wereld allemaal om de Geest.

Er leven inmiddels 8 miljard mensen op moeder aarde die allemaal een Menselijke Geest bezitten. Onze Menselijke Geest is een complex van chemie, energie en informatie en zit in ons zenuwstelsel. Die Geest stralen we via onze Plexus Solaris (een complex netwerk van zenuwen in de buik) ons hele leven uit en dat is wat we ruimtelijk voelen van elkaar. Daarom is iedereen in zijn essentie een spiritueel mens. Dat is absoluut niet soft, zweverig of esoterisch, want het dekt de wetenschappelijke lading volledig!

Ieder kindje wordt na de geboorte primair bezield met de Geesten van zijn moeder én vader die via de Plexus Solaris van het kindje het zenuwstelsel binnenkomen door middel van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Daarna wordt de mens ook bezield met de Geesten van alle mensen die hij in zijn leven ontmoet: zijn gezinsleden, familieleden, vrienden, buren, leraren, klas- en studiegenoten, collega’s, zakenpartners, bekenden, talloze onbekenden, enz, enz.
Bij iedere nieuwe ontmoeting worden wij telkens weer bezield met de Geest van die persoon die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en wordt opgeslagen in de hersenen. Dus de Geesten van alle mensen die wij kennen uit ons sociale en economische netwerk in het dagelijks leven zitten in onze hersenen opgeslagen met alle bewuste en onbewuste informatie die we bezitten van die personen.
Al die verschillende Menselijke Geesten van al die mensen die wij kennen vormen ons palet aan onbewuste gevoelsindrukken. Ons repertoire aan emoties is relatief klein vergeleken met het palet aan gevoelsindrukken. Onze emoties zijn de expressies van onze innerlijke gevoelens. Menselijke emoties zijn vrijwel universeel, maar ze spelen zich bij verschillende culturen wel op een subtiel ander gevoelsniveau af.

Wanneer de mens alleen en volledig in balans is, dan zit zijn Geest niet alleen in zijn hersenen maar in het hele zenuwstelsel. De Menselijke Geest is zowel verbonden met het voelen als met het denken. Want een gezonde Menselijke Geest zorgt niet alleen voor een gezond verstand, maar ook voor een zuiver gevoel. De Menselijke Geest van ieder persoon is net zo uniek als zijn genoom, iris en vingerafdruk. Via de Plexus Solaris straalt de mens zijn hele leven lang een uniek individueel Geestveld uit. Het unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt o.a. de psychosomatische gezondheid van ieder mens.

Enkele verschillende namen voor het individuele Geestveld dat we ons hele leven lang uitstralen via onze Plexus Solaris:

 • Adem (Westerse filosofie)
 • Allah (Islam)
 • Atman (Boeddhisme)
 • Aura (spiritualiteit)
 • Chemie (medisch wetenschappelijk)
 • Chi (Chinees)
 • Djinn (Arabisch)
 • Energie (moderne spiritualiteit)
 • Ether (oude filosofie)
 • God (Christendom)
 • Hati (Maleis)
 • Heilige Geest (Christendom)
 • Iets (Ietsisme)
 • Jaweh (Jodendom)
 • Ki (Japans)
 • Levensadem (Christendom)
 • Pneuma (Grieks)
 • Prana (Hindoeïsme)
 • Psyche (psychologie)
 • Roeach (Joods)
 • Spiritus (Christendom)
 • Spook (volksgeloof)
 • Yürei (Japans)
 • Veld (moderne spiritualiteit)
 • Ziel (Katholicisme)

De essentie van de menselijke communicatie.

Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren dan vinden die ontmoetingen altijd plaats in de onzichtbare Geestvelden die deze personen uitstralen waardoor er een voortdurende ruimtelijke uitwisseling plaatsvindt van chemie, energie en informatie (Geesten) tussen de zenuwstelsels van die personen. Door deze ruimtelijke uitwisseling van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels staan onze hersenen, organen, spieren en (zenuw)cellen met elkaar in verbinding.
Bij de meeste mensen vindt dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces in het onderbewustzijn plaats.

Door het subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces van Geesten tussen de hersenen hebben mensen gevoelens en emoties. Door dit subtiele ruimtelijke communicatieproces kunnen mensen elkaar affectief bevestigen en liefde voelen stromen. Door dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces tussen de hersenen kunnen mensen seksueel opgewonden raken en zich voortplanten. Door dit ruimtelijke communicatieproces leven er inmiddels 8 miljard mensen op deze prachtige blauwgroene planeet!

Het unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt o.a. de psycho-somatische gezondheid van ieder mens.
Mensen met een gezond lichaam en een gezonde Geest in hun hersenen stralen via de Plexus Solaris een gezond Geestveld uit hun lichaam. Daarom vinden mensen met een gezonde psycho-somatische uitstraling het plezierig om met andere mensen met een gezonde psycho-somatische uitstraling de ruimte te delen en wanneer het ruimtelijk goed voelt dan kunnen ze elkaar ook belangeloos aanraken. Dat betekent dat mensen die gevoelsmatig op dezelfde golflengte leven, elkaar kunnen selecteren en zich op basis van belangeloze affectiviteit met elkaar kunnen verbinden.
Mensen met een ongezond lichaam en een ongezonde Geest in hun hersenen stralen via de Plexus Solaris een ongezond Geestveld uit hun lichaam. Daarom vinden mensen met een gezonde psycho-somatische uitstraling het niet plezierig om de ruimte te delen met mensen met een ongezonde psycho-somatische uitstraling en willen ze ook liever niet door mensen met een ongezonde psycho-somatische uitstraling worden aangeraakt. Dat betekent dat mensen die gevoelsmatig niet op dezelfde  golflengte leven, elkaar kunnen discrimineren en zich niet op basis van belangeloze affectiviteit met elkaar kunnen verbinden.

Nederland is overbevolkt!
Op 15 november 2022 kopte de Volkskrant: ‘Acht miljardste wereldburger geboren: is de grens in zicht?’
Nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid leefden er zoveel mensen op aarde en woonden er zoveel mensen in steden. Steden waarvan het aantal en de omvang blijven toenemen!

Nederland is, na de stadsstaatjes Monaco, Gibraltar en Vaticaanstad, het dichtstbevolkte land van Europa.
Nederland telde op 2 januari 2023 volgens de bevolkingsteller van het CBS 17.819.581 inwoners. Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot bijna 513 op 1 januari 2019. De Randstad heeft de grootste bevolkingsdichtheid. Zuid-Holland telt 1.361 inwoners/km2, Noord-Holland 1.071 inwoners/km2 en Utrecht 940 inwoners/km2.
Volgens een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met als titel: ‘De nieuwe verscheidenheid’ telde Nederland 223 verschillende culturen in 2018.
Migranten die zich in de 21e eeuw in Nederland vestigden komen uit alle delen van de wereld. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht behoren tot de meest diverse steden ter wereld.
Ieder jaar komen er in ons overvolle land ruim 100.000 nieuwe Nederlanders bij. In 2022 vestigden zich zelfs 402.000 migranten in Nederland, 150.000 meer dan een jaar eerder.

Nederland is de afgelopen jaren relatief het meest verstedelijkt van alle 27 EU-landen. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport. Het PBL noemt dit zorgelijk. Tussen 2000 en 2018 is er in Nederland per saldo 64.000 hectare aan woningen, bedrijven, bouwterreinen, infrastructuur, parken en recreatiegebieden bijgekomen. Omgerekend gaat het om bijna 10 hectare per dag. Ter vergelijking: op één hectare staat ongeveer een woonblok met 20 rijtjeshuizen.
In verhouding tot het totale grondgebied is de verstedelijking in Nederland het hardst gegaan. Absoluut gezien is Nederland nummer zes van alle 27 EU-lidstaten. Bovenaan de lijst met de meeste verstedelijking of ruimtebeslag staan achtereenvolgens Spanje, Cyprus, Ierland, Estland en Portugal.

Een greep uit de vele krantenkoppen die de overbevolking in Nederland duidelijk illustreren:

 • 500.000 vluchten op dat hele kleine stukje aarde.
 • Recordaantal van 81.000.000 reizigers op Nederlandse luchthavens in 2019.
 • Stresskippen in een overvolle trein.
 • Nederland slibt dicht, noodkreet ANWB over groeiende filedruk.
 • Volle terrassen en drukke winkelstraten.
 • Overvolle fietspaden zorgen voor veel ongevallen.
 • Vol, voller, volst op de veerpont over het Amsterdamse IJ.
 • De Amsterdammers zijn het massatoerisme beu.
 • In 2019 bezochten ruim 19.000.000 toeristen Nederland.
 • Klimaat, wonen, mobiliteit, platteland, natuur, landbouw en diversiteit eisen allemaal hun deel van de schaarse grond in Nederland.
 • Het wordt steeds drukker in de natuur.
 • Door de toegenomen drukte in de natuur neemt ook de overlast toe.
 • Het wordt steeds drukker op de Nederlandse waterwegen.
 • Drukte op het water zorgt voor irritatie bij woonbootbewoners.
 • Veel ongelukken op het water door drukte en slechte schippers.
 • Nederland voelt beknellend zeggen de bezoekers van de emigratiebeurs.
 • De bezoekers van de emigratiebeurs zoeken rust, ruimte en natuur.
 • We lopen steeds vaker aan tegen allerlei problemen in dit kleine en overvolle landje.
 • Er zijn radicale keuzes nodig in 2023 om de polycrisis op te lossen.
 • Het laatste taboe: Nederland is vol!

Naast het unieke individuele Geestveld van ieder persoon hebben alle unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en talrijke groepen ook een uniek collectief Geestveld waardoor ze allemaal op een verschillend gevoelsniveau leven.
Het unieke collectieve Geestveld van de Turkse Nederlanders is anders dan het unieke collectieve Geestveld van de Marokkaanse Nederlanders.
Op subtieler niveau is het unieke collectieve Geestveld van Javaanse Nederlanders anders dan het unieke collectieve Geestveld van Molukse Nederlanders.
Op nog subtieler niveau is het unieke collectieve Geestveld van autochtone Nederlanders uit de sociaaleconomische bovenklasse anders dan het unieke collectieve Geestveld van de autochtone middenklasse en het unieke collectieve Geestveld van de autochtone onderklasse.
Op het subtielste niveau heeft de groep witte eerstejaars studenten geneeskunde van het Erasmus MC een ander uniek collectief Geestveld dan de groep witte derdejaars studenten Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Al die 223 verschillende culturen in een stad als Amsterdam leven allemaal op een uniek en subtiel verschillend gevoelsniveau. Dat betekent dat al die verschillende culturen, stammen, klassen en groepen ook allemaal een subtiel andere psycho-somatische uitstraling hebben.
Zij hebben ook allemaal een verschillend zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Dit subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld (‘bubbels’ of ‘parallelle werelden’) is voor al die verschillende mensen uit al die verschillende culturen, stammen, klassen en groepen hun werkelijkheid.

Overal waar mensen zijn – of dit nu binnen of buiten is – stralen zij hun individuele en collectieve Geestvelden uit. De lege ruimte tussen mensen en de fysieke objecten in de ruimte is dus absoluut geen lege ruimte maar een onzichtbaar veld van menselijke chemie, energie en informatie!
Daarom voelt de sfeer in een wijk als Hillegersberg in Rotterdam heel anders aan dan de sfeer in de Bijlmer in Amsterdam. Iedere wijk heeft zijn unieke sfeer die wordt bepaald door de collectieve psycho-somatische uitstraling van de mensen die daar leven.

Rijksadviseurs, demografen, planologen en architecten die ervoor pleiten dat Nederland één grote metropool moet worden of die de demografische druk in onze steden nog verder willen verhogen, zijn mensen die niets begrijpen van de subtiele ziekmakende effecten die de demografische verdichting van teveel mensen in stedelijke gebieden nu al (wereldwijd) veroorzaakt en in de toekomst nog verder zal gaan veroorzaken!

De chronische overbelasting van de zenuwstelsels van steeds meer Nederlanders.
Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van de westerse monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de stedelijke gebieden en de institutionele schaalvergroting in allerlei domeinen van de multiculturele samenleving (zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de Nationale Politie), interacteren er zoveel verschillende mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassen steeds meer verschillende Geesten (prikkels) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

Hierdoor ontstaan er bij zowel kinderen als volwassenen steeds meer gevoelens van:

 • Onbehagen
 • Irritatie
 • Stress
 • Angst
 • Boosheid
 • Haat en
 • Agressie

Het menselijke zenuwstelsel is niet alleen het orgaanstelsel voor de prikkelgeleiding in het lichaam, maar het is tevens de ‘snelweg’ voor de vele verschillende Menselijke Geesten van onze medemensen die via de Plexus Solaris constant het zenuwstelsel binnenkomen en naar de hersenen, de organen, de spieren en (zenuw)cellen gaan.
Er is dus sprake van een voortdurende onbewuste accumulatie (opeenhoping), constipatie (verstopping) en/of toxificatie (vergiftiging) van de zenuwstelsels door de ongezonde Geesten van onze medemensen.

Door het voortdurende onbewuste accumulatieproces van Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van andere mensen in de zenuwstelsels, die in kwantiteit, diversiteit en kwaliteit kunnen verschillen, is er sprake van een chronische overbelasting van de  zenuwstelsels van steeds meer Nederlandse volwassenen en kinderen.
Dat zorgt voor een explosieve toename van:

 • Affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie, identiteitsverlies, genderdysforie en eenzaamheid.
  Steeds meer ouders in de wereld zijn door allerlei vormen van stress niet meer in staat om hun eigen kinderen affectief te bevestigen, waardoor kinderen affectief gedepriveerd raken. Affectieve deprivatie is het ontberen, onthouden, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde.
  Alle mensen zijn affectief-sociale wezens en geen mens kan zonder het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Want affectief psycho-tactiel-contact zorgt ervoor dat er gelukshormonen worden aangemaakt zoals: serotonine, dopamine, endorfine en oxytocine. Affectief psycho-tactiel-contact zorgt voor levenslust, levenskracht, levensmoed en levensvreugde.
  Wanneer je baby’s dit affectieve psycho-tactiele-contact onthoudt, dan sterven ze. Wanneer je kleuters dit affectieve contact onthoudt, dan gaan ze recalcitrant gedrag vertonen. Wanneer je leerlingen in het basisonderwijs dit affectieve contact onthoudt, dan kunnen ze leer- en gedragsstoornissen krijgen. Wanneer jongeren in het voortgezet onderwijs dit affectieve contact niet hebben, dan voelen ze zich somber en eenzaam. Wanneer studenten dit affectieve contact niet hebben, dan krijgen ze psychische problemen. Wanneer volwassenen dit affectieve contact niet regelmatig met elkaar hebben, dan worden het  zure, boze en agressieve mensen. Wanneer ouden van dagen dit affectieve contact niet meer hebben, dan gaan ze over levensbeëindiging nadenken.
  Doordat de zenuwstelsels van kinderen en volwassenen worden overspoeld door te veel, te veel verschillende en te veel ongezonde Geesten van andere mensen ontstaan er affectieve aandoeningen zoals identiteitsverlies, genderdysforie en eenzaamheid.
 • Psychische aandoeningen, zoals depressie, psychose en suïcide.
  Wanneer het affectieve fundament niet gezond is en onvoldoende is bekrachtigd door middel van belangeloos affectief psycho-tactiel-contact door beide ouders, dan is de psychische stabiliteit en veerkracht gedurende het verdere leven ook niet veerkrachtig.
  Doordat de zenuwstelsels van kinderen en volwassenen worden overspoeld door te veel, te veel verschillende en te veel ongezonde Geesten van andere mensen kan een zieke Geest dominant worden in de hersenen. Deze zieke Geest werkt als een ‘magneet’ voor andere zieke Geesten die het zenuwstelsel binnenkomen en accumuleren in de hersenen. Door deze zieke Geesten in de hersenen ontstaan er psychische aandoeningen zoals depressie en psychose die kunnen leiden tot suïcide.
  The World Health Organization voorspelde al in 2020 dat depressie de tweede grootste bijdrage zou worden aan de wereldwijde ziektelast in alle leeftijdscategorieën en in 2030 verwacht de WHO dat depressie de grootste ziekte ter wereld zal zijn.
 • Neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.
  Mensen accumuleren gedurende hun leven voortdurend gezonde en ongezonde Geesten van hun medemensen in het zenuwstelsel. Door de voortdurende accumulatie van Menselijke Geesten van andere mensen in het zenuwstelsel kan de chemie in het zenuwstelsel  toxificeren (vergiftigen) waardoor zenuwcellen op den duur afsterven en er neuro-degeneratieve aandoeningen kunnen ontstaan. Eén op de vier Nederlanders heeft inmiddels een hersenaandoening!
  De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%) gevolgd door vasculaire dementie (16%). Het aantal mensen met dementie is in Nederland door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 patiënten in 1950 tot ongeveer 300.000 nu. Volgens neuro-wetenschappers zal het aantal Nederlanders met dementie de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan 600.000.
 • Somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
  Wanneer mensen ongemerkt ongezonde Geesten van hun medemensen in hun zenuwstelsel binnenkrijgen, dan kunnen die ongezonde Geesten via het zenuwstelsel op allerlei plaatsen in het lichaam komen waardoor er allerlei vage en onverklaarbare somatische klachten kunnen ontstaan die medisch specialisten, zoals een internist, vaak voor meer dan 50% niet kunnen verklaren.
  Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aanleiding is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Onbegrepen mechanismen.
Er zijn wereldwijd meer wetenschappers, meer miljarden om onderzoek mee te verrichten en meer technologie dan ooit tevoren in de geschiedenis van de medische wetenschappen. Toch horen we tal van onderzoekers steeds vaker verzuchten dat ze het mechanisme niet begrijpen waardoor de specifieke aandoening ontstaat die zij bestuderen.

Het wetenschappelijk evidente communicatieproces van de ruimtelijke uitwisseling van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels van mensen die met elkaar hun leefruimte delen, zorgt dus voor de accumulatie, constipatie en toxificatie van Menselijke Geesten van onze medemensen in de hersenen. Dit evidente communicatieproces, dat de medisch-wetenschappelijke wereld volledig ontgaat omdat academici hun sensitieve vermogens niet gebruiken, gaat vooraf aan de mechanismen waardoor onbegrepen affectieve-, psychische-, neurologische- en somatische aandoeningen (kunnen) ontstaan!

Nederland is een gidsland voor andere dichtbevolkte landen in de wereld.
Er bestaat dus een evidente relatie tussen de overbevolking in Nederland, de chronische overbelasting van de zenuwstelsels van steeds meer Nederlandse kinderen en volwassenen en de explosieve toename van onbegrepen affectieve-, psychische-, neurologische- en somatische aandoeningen.

Door de overbevolking in Nederland, de hoge demografische druk in de urbane gebieden en de institutionele schaalvergroting in vrijwel alle domeinen van de multiculturele samenleving accumuleren Nederlandse kinderen en volwassenen steeds meer Geesten van elkaar in hun zenuwstelsels (kwantiteit aan prikkels), door individualisme en steeds meer vormen van diversiteit accumuleren Nederlandse kinderen en volwassenen steeds meer verschillende Geesten van elkaar in hun zenuwstelsels (diversiteit aan prikkels) en door de toenemende vergrijzing, de toename van het aantal chronische ziekten en een massaal ongezonde leefstijl accumuleren Nederlandse kinderen en volwassenen steeds meer ongezonde Geesten van elkaar in hun zenuwstelsels (kwaliteit aan prikkels).

De overbevolking in Nederland heeft inmiddels zodanige vormen aangenomen dat wij onbewust en onbedoeld steeds meer stress krijgen van elkaar en dat zorgt voor  allerlei onbegrepen aandoeningen. Dat is een ongemakkelijke waarheid die met name de politiek, de wetenschap en de journalistiek niet langer kán en mág ontkennen.

Roy J.B. Noordhoek
Homo Eclecticus Roterodamus

Algemene informatie.
Hieronder vind u zes complementaire hoofdstukken waarvan bovenstaande inleiding de essentie vormt.
Door op één van de hieronder staande hoofdstukken te klikken, opent u het artikel van uw keuze.

Ik wens u veel leesplezier, verwondering en contemplatieve momenten toe!

Hoofdstuk 1.- Haptonomie – wetenschap van de affectiviteit
Hoofdstuk 2.- Overbevolking zorgt wereldwijd voor een chronische overbelasting van de zenuwstelsels van steeds meer kinderen en volwassenen
Hoofdstuk 3.- Affectieve deprivatie is een ongekende pandemie
Hoofdstuk 4.- Ieder mens is in essentie een affectief, spiritueel, rationeel en materialistisch mens
Hoofdstuk 5.- Vier nieuwe universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving
Hoofdstuk 6.- Liefde is universeel

 

 

 Gezondheid – Affectiviteit – Geluk – Beschaving

Home