Hoofdstuk 6

Evolutie door Revolutie

‘Sensitiviteit is de onuitputtelijke bron van de verbeeldingskracht.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Imagination is more important than Knowledge.
For Knowledge is limited, whereas Imagination embraces the entire World,
stimulating progress, giving birth to Evolution.’
* Albert Einstein – What Life means to Einstein

‘Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.’
* Rabindranath Tagore – dichter en Nobelprijswinnaar literatuur in 1913 (1861 – 1941)

‘What the World needs now is Love, sweet Love.
It’s the only thing that there’s just too little of.
What the World needs now is Love sweet Love.
No, not just for some but for Everyone.’

* Burt Bacharach – What the World needs now is Love

 

 

Op woensdag 14 maart 2018 overleed de wereldberoemde natuurkundige, wiskundige en kosmoloog Stephen Hawking op 76-jarige leeftijd in zijn woonplaats Cambridge. Hawking werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten. Dit zijn plaatsen in het heelal met veel zwaartekracht waar niets uit kan ontsnappen, ook geen licht. Hij ontdekte daar een straling die naar hem is vernoemd, de Hawkingstraling.

Hoe is het mogelijk dat natuurkundigen straling in het universum kunnen meten terwijl zij zich er niet van bewust zijn dat ieder mens op aarde, vanaf het moment dat hij wordt geboren tot het moment dat hij sterft, een uniek individueel Geestveld uitstraalt en dat de gezamenlijke leden van iedere unieke cultuur, etnische stam, sociale klasse en economische groep ook een uniek collectief Geestveld uitstralen?
Het ontgaat natuurkundigen volledig dat de lege ruimte tussen mensen en fysieke voorwerpen geen lege ruimte is maar een oceaan van menselijke chemie, energie en informatie.

‘Europese detector ziet ruimtetijd trillen. Opnieuw een bevestiging van Einsteins theorie’, stond in de Volkskrant van 27 september 2017 te lezen.
Zwaartekrachtgolven ontstaan volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein bij heftige explosies of botsingen in de ruimte. Als in een waterbed waar een klap op wordt gegeven planten golven zich daarna door de ruimte. Het LIGO-experiment is als een ‘nieuw zintuig,’ dat het mogelijk maakt op een andere manier naar het heelal te kijken, tot de oerknal aan toe. Het meet met lasers de vervormingen van kilometerslange meetarmen die haaks op elkaar zijn geplaatst.

Effectieve wetenschappers wenden al hun intellectuele kennis aan om ‘nieuwe zintuigen’ te ontwikkelen zoals de LIGO en Virgo detectoren. Hiermee kunnen ze zwaartekrachtgolven in de ruimte meten.
Maar ondertussen ontgaat het de mondiale wetenschap volledig dat ieder mens op aarde een zesde super-zintuig bezit – het zenuwstelsel – waarmee de mens bewust ruimtelijk kan voelen. Door middel van ons zesde super-zintuig kan de mens het krachtigste gevoel uitstralen en voelen dat er in ons universum bestaat: Liefde!

Hoe komt het dat effectieve wetenschappers niet hebben ontdekt dat ieder mens op aarde een zesde super-zintuig bezit in de vorm van ons zenuwstelsel? Hoe komt het dat effectieve wetenschappers niet geloven dat ieder mens op aarde een Geest heeft? Hoe komt het dat al die effectieve wetenschappers zich niet bewust zijn dat de mens met zijn zesde super-zintuig het individuele Geestveld van de medemens, het collectieve Geestveld van de unieke cultuur, het collectieve Geestveld van de etnische stam, het collectieve Geestveld van de sociale klasse en het collectieve Geestveld van de economische groep bewust ruimtelijk kan voelen?

Het ontbreekt hoogleraren en studenten wereldwijd aan de fundamentele verbeeldingskracht dat ze bij ieder college het levende onderdeel zijn van het grote mysterie van de Menselijke Geest.
Want wanneer een hoogleraar college geeft aan een groep studenten, dan stralen de hoogleraar en de studenten allemaal hun individuele Geestveld uit, waardoor er na enige tijd een uniek collectief geestveld ontstaat. Daardoor is de lege ruimte tussen de hoogleraar, de studenten en de fysieke voorwerpen in de collegezaal geen lege ruimte maar een onzichtbare oceaan van menselijke chemie, energie en informatie.

De jonge Deense hersenwetenschapper en antropoloog Andreas Roepstorff schrijft in een stuk met de titel ‘Waar de wetenschap niet bij kan’ het volgende: ‘Vijfentwintig jaar geleden probeerde je de relevantie van je vakgebied te bewijzen door er het woordje ‘socio’ voor te zetten. Nu moet je ‘neuro’ voor je vak zetten om hot te zijn. In korte tijd zijn er in de hersenwetenschappen allerlei nieuwe disciplines ontstaan zoals: neuro-pedagogiek, neuro-psychologie, neuro-filosofie, neuro-esthetiek, neuro-pragmatiek, en neuro-economie.

De Nederlandse arts en neuroloog Prof. dr. Dick Swaab schreef de bestseller ‘Wij zijn ons brein’. In dit boek reduceert Dick Swaab de mens tot een brein. Een soort neurocomputer in je hoofd waar chemische processen plaatsvinden. Maar zelfs een digibeet weet dat een computer alleen werkt als er software in de hardware zit.
Onze individuele Geest en de talloze Geesten van onze ouders, grootouders, voorouders, broers en zussen, partner, kinderen, familieleden, vrienden, buren, collega’s, bekenden en talloze onbekende medemensen bevinden zich in ons zenuwstelsel. Want onze hersenen zijn de hardware en de Geesten in onze hersenen zijn de software.

Maar gelukkig zijn effectief geconditioneerde neuro-wetenschappers (nog) geen cyborgs of robotten met kunstmatige intelligentie. Robotten zijn machines die geen levend lichaam hebben en daardoor ook geen zenuwstelsel bezitten waarin de menselijke Geesten huizen. Robotten bezitten geen affectieve vermogens die van fundamenteel belang zijn voor de ontwikkeling van de menselijke ethiek.
Daarom hoeven we niet bang te zijn voor levenloze computers en robotten zolang ze in dienst staan van ethische mensen. Maar waar ik voor vrees is de ethiek van grenzeloze effectieve wetenschappers die deze levenloze machines fabriceren en programmeren. Want wanneer levenloze robotten met kunstmatige intelligentie autonome beslissingen kunnen nemen, dan worden ze onbeheersbaar en dan zou er een scenario kunnen ontstaan dat de robotten uiteindelijk de mensheid vernietigen!

Wanneer effectieve wetenschappers hun sensitieve vermogens optimaal gaan ontwikkelen, dan worden zij affectieve wetenschappers en dan gaat er een nieuw wetenschappelijk universum voor ze open. Want dan voelen en begrijpen deze sensitieve wetenschappers dat de mens niet alleen hersenen heeft om mee te denken maar dat je met diezelfde hersenen ook bewust ruimtelijk kunt voelen.
Albert Einstein zei niet voor niets: ‘De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.’

Op de website van de Nederlandse astronaut André Kuipers staat een interview waarin hem de vraag wordt gesteld of hij vanuit de ruimte als een ander mens is teruggekeerd op aarde. André Kuipers antwoord: ‘Niet in die zin dat ik opeens religieus ben geworden of een ander karakter heb gekregen. Maar ik ben mij wel heel erg bewust geworden van de kwetsbaarheid van onze planeet. Ik zag doorlopend die prachtige blauwgroene aarde onder mij doordraaien. Maar dan zie je ook, aan de zijkant, dat dreigende inktzwarte heelal erachter. Het heelal is een vijandige plek waar wij mensen zonder bescherming niet kunnen overleven. IJzig koud, geen lucht, veel straling. Van die zeer vijandige plek zijn wij aardbewoners gescheiden door slechts een heel dun schilletje, de dampkring. We zijn eigenlijk niet meer dan een eenzaam celletje met een griezelig dun membraam eromheen. Ik zag daarboven haarscherp hoe wij allemaal ruimtevaarders zijn op ons eigen ruimteschip Aarde, met beperkte voorraden. Die emoties hoop ik door te geven.
Wij zijn heel arrogant in ons idee dat we de aarde beheersen. Uiteindelijk zullen we toch niet tegen de natuur op kunnen. De mensheid is echt niet onkwetsbaar. Maar juist daarom moeten we veel verstandiger met de aarde en de natuur omgaan. Ik zie de mensheid als een plaag die met 200.000 exemplaren per dag groeit, roofbouw pleegt en alles wat ons voor de mond komt onmiddellijk opvreet. We hebben hersenen, we zijn slim, maar zijn we ook wijs? Een goede boer zorgt ervoor dat zijn land kan herstellen zodat het in de toekomst ook nog wat oplevert. Als mensheid gaan we echter onbezonnen door met de aarde uitputten.’

Het grootste gevaar op onze planeet – de onbeheersbare bevolkingstoename en de overbevolking op aarde – moet boven aan de mondiale politieke agenda worden gezet. De overbevolking op aarde is niemands schuld maar wanneer we ons van dit grote gevaar bewust zijn, is het wel de medeverantwoordelijkheid van iedere wereldburger geworden!

Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de opwarming van de aarde waardoor grote gebieden onleefbaar worden, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van Westerse monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden, de luchtvervuiling, de institutionele schaalvergroting in alle domeinen van de multiculturele samenleving en het effectieve economische systeem met zijn perverse belangen interacteren er zoveel mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

Hierdoor ontstaan er bij zowel kinderen als volwassenen steeds meer gevoelens van:

 • onbehagen
 • irritatie
 • stress
 • angst
 • boosheid
 • haat
 • agressie

Op termijn veroorzaakt de enorme kwantiteit, diversiteit en kwaliteit van al die unieke individuele en collectieve Geestvelden voor een voortdurende onbewuste accumulatie (opeenhoping), constipatie (verstopping) en/of toxificatie (vergiftiging) van Menselijke Geesten in het menselijke zenuwstelsel.
Dit subtiele accumulatieproces van Geesten van onze medemensen in onze zenuwstelsels, die kwalitatief kunnen variëren van kerngezond tot doodziek, is de fundamentele oorzaak van:

 • affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie en eenzaamheid
 • psychische aandoeningen, zoals verwardheid, stress, burn-out, depressie en suïcide
 • neuro-degeneratieve aandoeningen, zoals de dementie van Alzheimer
 • somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

De kosmopolitische rijken der aarde zijn voorstanders van de liberale markteconomie, effectieve institutionele schaalvergroting en globalisering.
Maar privé kiezen de rijken der aarde er over het algemeen voor om in relatief kleine groepjes te leven in combinatie met zoveel mogelijk levensruimte. De elite woont in grote luxe villa’s met ruime tuinen op de mooiste plekken in de bossen of aan het water. Zij verplaatsen zich in ruime luxe limousines en SUV’s. Zij investeren veel geld in hun gezondheid en gaan niet naar een grote drukke sportschool maar huren een personal trainer in. Als zij op vakantie gaan dan reizen ze in de ruime en luxe eerste klasse van een vliegtuig of verplaatsen zich met hun privéjet. Hun luxe resorts liggen op de mooiste, afgelegen plaatsen op aarde en met hun superjachten gaan zij ver weg van de massa met al zijn verschillende Geestvelden.
Zij communiceren en interacteren uitsluitend met mensen die dezelfde goede gezondheid en kwaliteit van leven hebben.
Met geld kun je dus je gezondheid optimaliseren, je kwaliteit van leven bewaken en een duurzame leefstijl kopen!

Terwijl deze relatief kleine geprivilegieerde bovenklasse steeds rijker wordt en geniet van hun goede gezondheid, hun maatschappelijke succes en hun materiële speeltjes groeit er in Europa een affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde, cultureel ontheemde, sociaal gediscrimineerde en economisch gemarginaliseerde autochtone en allochtone onderklasse.
De bovenkant van de middenklasse assimileert zich chemo-energetisch aan het collectieve Geestveld van de geprivilegieerde bovenklasse en de onderkant van de middenklasse assimileert zich chemo-energetisch aan het collectieve Geestveld van de gedepriveerde onderklasse waardoor de middenklasse in steeds meer samenlevingen aan het krimpen is. Dat is een zorgelijke ontwikkeling want de middenklasse, die van nature de beste balans heeft tussen ratio en gevoel, is de ruggengraat van een gezonde en vitale economie.

Die gedepriveerde onderklasse mag de geprivilegieerde bovenklasse en de succesvolle middenklasse natuurlijk nooit hun goede gezondheid, hoge opleidingsniveau, maatschappelijke succes, rijkdom en hoge kwaliteit van leven verwijten want de autochtone en allochtone onderklasse heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf te willen verheffen uit haar affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde, cultureel ontheemde, sociaal gediscrimineerde en economisch gemarginaliseerde bestaan.
Maar dat kunnen veel van deze mensen niet op eigen kracht!
Daarom moet de geprivilegieerde bovenklasse afdalen uit haar ivoren torens en samen met de intermediaire middenklasse haar verantwoordelijkheid nemen om met de juiste educatieve, preventieve en therapeutische gezondheidsinterventies de onderklasse te gidsen en te begeleiden naar een hogere affectieve, psychische en somatische gezondheid, zodat zij net als de succesvolle middenklasse en de geprivilegieerde bovenklasse leren om hun gezondheid te optimaliseren en hun kwaliteit van leven te bewaken. Want de elite van een samenleving wordt geacht haar dienende taak tegenover de samenleving te vervullen. Dat is gewoon een kwestie van beschaving!

Wij hebben het grote voorrecht dat we met ruim 7,4 miljard mensen op onze prachtige blauwgroene planeet aarde mogen leven tussen al die andere wonderschone planten en dieren. Onze planeet aarde is voorlopig het enige planeetje in het grenzeloze universum waar leven mogelijk is. Wij mensen moeten beseffen dat we de natuur niet mogen vernietigen maar moeten laten floreren omdat het onze enige natuurlijke habitat is.
Wij hebben overal op aarde de gezonde zuivere zuurstofrijke natuur nodig om in te kunnen mediteren en contempleren. Hier kunnen we de in onze zenuwstelsels geaccumuleerde Geesten van de medemens loslaten en ons zenuwstelsel opladen met zuivere zuurstofrijke energie. Daardoor kunnen we bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld existeren, onze gezondheid optimaliseren en onze kwaliteit van leven bewaken.
Gezonde mensen hebben een zuivere Geest in hun zenuwstelsel en stralen een positief individueel Geestveld uit. Des te positiever onze uitstraling is des te plezieriger mensen het vinden om op basis van belangeloze affectiviteit vreedzaam met elkaar samen te wonen en constructief met elkaar samen te werken. Gezondheid is een voorwaarde voor affectiviteit en affectiviteit is een voorwaarde voor beschaving.

Ieder mens op aarde, van baby tot ouden van dagen, heeft het natuurlijke belangeloze aanbod van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact nodig voor de natuurlijke ontwikkeling van onze levenslust, levensmoed, levenskracht, levensvreugde en levenskunst.
Wanneer een mens dat aanbod van bevestigende affectieve stimuli wordt onthouden dan ontstaat er affectieve deprivatie. Dit ontberen, onthouden, ontnemen, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde is de werkelijke reden dat baby’s sterven wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt, dat kinderen recalcitrant gedrag vertonen wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt, dat volwassenen boze mensen worden wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt en dat ouden van dagen over levensbeëindiging gaan nadenken wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt.

Gelukkig is de affectief bevestigde mens boven alles een uniek affectief, authentiek, intuïtief-intelligent, creatief, ethisch en wijs wezen dat door zijn bewuste ruimtelijke gevoel in staat is om liefde te voelen stromen, liefde te schenken aan zijn kinderen en medemensen maar ook liefde te ontvangen van zijn kinderen en medemensen.
Wanneer kinderen door gezonde ouders met zuivere Geesten en positieve individuele Geestvelden door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact voldoende zijn bevestigd in hun Bestaan en Zijn, dan zijn deze kinderen op hogere leeftijd ook vol liefde naar hun partner, kinderen, ouders en medemensen.

Vlinders in je buik voelen fladderen, tot over je oren verliefd zijn, aan niets anders kunnen denken dan aan je geliefde, het verlangen om bij elkaar te zijn, de ander voortdurend willen aanraken en de gezonde lust om elkaar te beminnen. Je hoeft geen Einstein te zijn om te voelen en te begrijpen dat je je als kind en volwassene alleen heel en compleet kunt voelen door veel liefde. Want een wereld met gevoel en liefde is een gelukkige wereld!

Daarom zie ik de toekomst van de Mens en de Mensheid in een revolutionaire ontwikkeling van onze affectiviteit als dé sleutel naar de verdere natuurlijke evolutie van de mensheid. Want het is onze menselijke affectiviteit die onze fundamenteel existentiële essentie vormt. Het is onze menselijke affectiviteit die de bron is van onze levenslust, levensmoed, levenskracht, levensvreugde en levenskunst. Het is onze menselijke affectiviteit waardoor mensen vreedzaam met elkaar kunnen samenwonen en constructief met elkaar kunnen samenwerken. Want het is onze menselijke affectiviteit die het perspectief biedt op een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving in een wereld met meerdere soevereine beschavingen.

Roy J.B. Noordhoek
‘Homo Eclecticus Roterodamus’

**
Raken deze hoofdstukken u in uw gevoel? Geweldig! Praat er dan over met uw partner, kinderen, familieleden, vrienden, kennissen en collega’s. Dan kan deze ethische, innovatieve en waardevolle kennis door middel van een stille revolutie van persoonlijke affectieve ontmoetingen en warme gesprekken zich over Nederland en Europa verspreiden.
Op deze manier kunt ook u uw bescheiden maar uiterst waardevolle steentje bijdragen aan het perspectief op een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving in een wereld met meerdere soevereine beschavingen.

 

 

Home