Hoofdstuk 6

Liefde is universeel

‘Door de optimale ontwikkeling van onze affectieve, spirituele, rationele en materiële vermogens
kan de mensheid op een natuurlijke wijze verder evolueren’.

* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘Optimaal ontwikkelde sensitiviteit is de bron van grenzeloze verbeeldingskracht’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘Imagination is more important than Knowledge.
For Knowledge is limited, whereas Imagination embraces the entire World,
stimulating progress, giving birth to Evolution’.
* Albert Einstein – What Life means to Einstein

‘Intelligentie is alleen de moeite waard
wanneer we haar in dienst stellen van de liefde’.
* Antoine de Saint-Exupéry – Franse piloot en schrijver

‘Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid’.
* Rabindranath Tagore – dichter en Nobelprijswinnaar literatuur in 1913 

‘What the World needs now is Love, sweet Love.
It’s the only thing that there’s just too little of.
What the World needs now is Love sweet Love.
No, not just for some but for Everyone’.

* Burt Bacharach – What the World needs now is Love

 

Alle kennis die de mens vanaf zijn eerste verschijning op aarde tot de dag van vandaag met zijn hersenen en Geest heeft gecreëerd is tot stand gekomen zonder enige fundamentele kennis van de werking van de Menselijke Geest.
Dat betekent dat ook alle (medisch-)wetenschappelijke kennis die wetenschappers hebben gecreëerd met hun hersenen en Geest tot stand is gekomen zonder enige fundamentele wetenschappelijke kennis van de werking van de Menselijke Geest.

Westerse wetenschappers gebruiken enkel hun rationele en materiële vermogens en zij maken geen enkel gebruik van hun affectieve en spirituele vermogens. Dat betekent dat westerse wetenschappers geen van allen het volledige potencieel van hun hersenen gebruiken.
Dr. Suzanne Moser is een prominente Amerikaanse wetenschapper – ex-Harvard, ex-Stanford, nu Massachussetts University) – op het snijvlak van gedragsverandering, psychologie en klimaatverandering. Zij zegt het volgende: ‘De wetenschap als institutie heeft één deel van de hersenen (rationele en materiële vermogens) enorme priorteit gegeven boven het andere deel van de hersenen (affectieve en spirituele vermogens). En dat is ontzettend onwetenschappelijk!

Wat verstaan we onder de affectieve-, spirituele-, rationele en materiële menselijke vermogens?
Affectieve vermogens: ruimtelijk voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact).
Spirituele vermogens: mediteren, contempleren en introspectie.
Rationele vermogens: verstandig, rationeel, logisch en analytisch denken.
Materiële vermogens: het creëren en gebruiken van technologie, zoals o.a. meetapparatuur die wetenschappers kunnen gebruiken bij hun methode van onderzoek.

Wetenschappers zijn er in de loop van de geschiedenis in geslaagd om enkel met hun rationele en materiële vermogens allerlei mysteriën, fenomenen en aandoeningen te verklaren die niet alleen met de affectieve en spirituele vermogens zijn te ontrafelen. Maar deze artikelen leveren het onweerlegbare bewijs dat er tot op de dag van vandaag ook allerlei onbegrepen mysteriën, fenomenen en aandoeningen zijn die je alleen kunt verklaren wanneer je het volledige potencieel van je hersenen gebruikt.

De boodschap aan de westerse wetenschap en westerse wetenschappers is kristal helder: de wereld staat aan het begin van het derde millennium voor ongekende transities en dat betekent dat ook de westerse wetenschap zal moeten transformeren.
De transitie van de westerse wetenschap kan alleen succesvol zijn wanneer wetenschappers ook transformeren. Dat betekent dat westerse wetenschappers hun affectieve en spirituele vermogens optimaal moeten gaan ontwikkelen en naadloos verweven met hun rationele en materiële vermogens. Want alleen mensen die hun affectieve, spirituele, rationele en materiële vermogens optimaal hebben ontwikkeld en naadloos met elkaar hebben verweven, maken gebruik van hun volledige hersenpotencieel!

Albert Einstein zei niet voor niets: ‘De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.’
Wanneer je je gevoel optimaal hebt ontwikkeld en je kijkt naar oude foto’s van Albert Einstein, dan voel je dat je in zeer sensitieve ogen kijkt. Die sensitiviteit was de bron van zijn verbeeldingskracht!

Op de website van de Nederlandse astronaut André Kuipers staat een interview waarin hem de vraag wordt gesteld of hij vanuit de ruimte als een ander mens is teruggekeerd op aarde. André Kuipers antwoord: ‘Niet in die zin dat ik opeens religieus ben geworden of een ander karakter heb gekregen. Maar ik ben mij wel heel erg bewust geworden van de kwetsbaarheid van onze planeet. Ik zag doorlopend die prachtige blauwgroene aarde onder mij doordraaien. Maar dan zie je ook, aan de zijkant, dat dreigende inktzwarte heelal erachter. Het heelal is een vijandige plek waar wij mensen zonder bescherming niet kunnen overleven. IJzig koud, geen lucht en veel straling. Van die zeer vijandige plek zijn wij aardbewoners gescheiden door slechts een heel dun schilletje, de dampkring. We zijn eigenlijk niet meer dan een eenzaam celletje met een griezelig dun membraan eromheen. Ik zag daarboven haarscherp hoe wij allemaal ruimtevaarders zijn op ons eigen ruimteschip Aarde, met beperkte voorraden. Die emoties hoop ik door te geven.
Wij zijn heel arrogant in ons idee dat we de aarde beheersen. Uiteindelijk zullen we toch niet tegen de natuur op kunnen. De mensheid is echt niet onkwetsbaar. Maar juist daarom moeten we veel verstandiger met de aarde en de natuur omgaan. Ik zie de mensheid als een plaag die met meer dan 220.000 exemplaren per dag groeit, roofbouw pleegt en alles wat ons voor de mond komt onmiddellijk opvreet. We hebben hersenen, we zijn slim, maar zijn we ook wijs? Een goede boer zorgt ervoor dat zijn land kan herstellen zodat het in de toekomst ook nog wat oplevert. Als mensheid gaan we echter onbezonnen door met de aarde uitputten’.

De onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op aarde zijn niet het gevolg van de klimaatverandering. De klimaatverandering is juist het gevolg van de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet. Hoe groot het taboe van de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking is, blijkt wel uit de agenda van de Verenigde Naties.
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben een ontwikkelingsagenda voor 2013 – 2030 vastgesteld die bestaat uit 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Van de 17 Sustainable Development Goals gaat geen enkel van deze SDG’s over het fundamentele existentiële gevaar van de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze enige blauwgroene planeet.

Sir David Attenborough schreef het prachtige boek: ‘Een leven op onze planeet’.
In dit boek laat hij de toename van de wereldbevolking, de toename van de koolstof in de atmosfeer en de afname van de biodiversiteit gedurende zijn eigen leven zien.

1937
Wereldbevolking: 2,3 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 280 ppm
Percentage wilde natuur: 66%

1954
Wereldbevolking: 2,7 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 310 ppm
Percentage wilde natuur: 64%

1960
Wereldbevolking: 3,0 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 315 ppm
Percentage wilde natuur: 62%

1968
Wereldbevolking: 3,5 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 323 ppm
Percentage wilde natuur: 59%

1971
Wereldbevolking: 3,7 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 326 ppm
Percentage wilde natuur: 58%

1978
Wereldbevolking: 4,3 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 335 ppm
Percentage wilde natuur: 55%

1989
Wereldbevolking: 5,1 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 353 ppm
Percentage wilde natuur: 49%

1997
Wereldbevolking: 5,9 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 360 ppm
Percentage wilde natuur: 46%

2011
Wereldbevolking: 7,0 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 391 ppm
Percentage wilde natuur: 39%

2020
Wereldbevolking: 7,8 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 415 ppm
Percentage wilde natuur: 35%

David Attenborough zegt: ‘De werkelijke tragedie van onze tijd is de steeds snellere afname van de biodiversiteit van onze planeet. Een overweldigende biodiversiteit is vereist opdat het leven op onze planeet werkelijk kan floreren’.

Over de alsmaar toenemende wereldbevolking schrijft Attenborough het volgende: ‘Met de term demografische transitie beschrijven geografen de weg die landen afleggen gedurende hun economische ontwikkeling. Die kent vier fasen; veel landen hebben deze nog niet alle vier doorlopen.

Fase 1.
De fase van een pre-industriële samenleving gebaseerd op landbouw en blootgesteld aan rampen als droogte, overstromingen en infectieziekten.

Fase 2.
De fase van een industriële samenleving waarin het geboortecijfer hoog blijft, maar het sterftecijfer naar beneden gaat.

Fase 3.
De fase van een grote economische bloei waarin het sterftecijfer laag blijft en het geboortecijfer keldert.

Fase 4.
De fase van de transitie waarin het geboorte- en sterftecijfer beiden laag zijn, zodat ze elkaar opheffen en de bevolking constant blijft.

Deze vier fasen tellende demografische transitie vindt plaats in alle landen ter wereld. Deze transitie kan ook voor de hele wereldbevolking in beeld worden gebracht.
Als de wereldwijde demografische transitie volgens verwachting verloopt, zal de wereldbevolking vroeg in de 22e eeuw haar maximum bereiken met zo’n 11 miljard mensen, 3,2 miljard meer dan nu!

Maar uit onderzoek van het Oostenrijkse Wittgenstein Centre blijkt dat de groei van de wereldbevolking drastisch kan worden beïnvloed door vastberaden internationale inspanningen om wereldwijd de onderwijsstandaarden te verhogen. In dat geval kan de ‘peak human’ al in 2060 worden bereikt, bij een wereldbevolking van 8,9 miljard mensen. Dit is een verbluffend gegeven. Door eenvoudigweg te investeren in sociale- en onderwijssystemen kunnen we de maximale wereldbevolkingsomvang met meer dan 2 miljard mensen verlagen en een halve eeuw vervroegen.

Op 9 augustus 2021 verscheen er een nieuw rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Uit het rapport blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is.

De kosmopolitische rijken der aarde zijn nog steeds de grootste voorstanders van de liberale markteconomie, effectieve institutionele schaalvergroting, multinationals en globalisering.
Maar privé kiezen de rijken der aarde er over het algemeen voor om in relatief kleine groepjes te leven in combinatie met zoveel mogelijk levensruimte. De elite woont in grote luxe villa’s met ruime tuinen op de mooiste plekken in de bossen of aan het water. Zij verplaatsen zich in ruime luxe limousines en SUV’s. Zij investeren veel geld in hun gezondheid en gaan niet naar een grote drukke sportschool maar huren een personal trainer in. Als zij op vakantie gaan dan reizen ze in de ruime en luxe eerste klasse van een vliegtuig of verplaatsen zich in hun privéjet. Hun luxe resorts liggen op de mooiste, afgelegen plaatsen op aarde en met hun superjachten gaan zij ver weg van de massa met al zijn verschillende Geestvelden (prikkels).
Zij communiceren en interacteren uitsluitend met mensen die dezelfde goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven hebben.
Met geld kun je dus je gezondheid optimaliseren, je kwaliteit van leven bewaken en een duurzame leefstijl kopen!
Deze rijke mensen hebben wel de grootste CO2-voetafdruk van alle mensen op aarde. De koolstofvoetafdruk is de totale uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door een persoon, evenement, dienst of product, uitgedrukt als kooldioxide-equivalent.

Terwijl deze relatief kleine geprivilegieerde bovenklasse steeds rijker wordt en geniet van hun goede gezondheid, hun maatschappelijke succes en hun materiële speeltjes, groeit er in Europa een affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde, cultureel vervreemde, sociaal-cultureel gediscrimineerde en economisch gemarginaliseerde autochtone en bi-culturele onderklasse.
De bovenkant van de middenklasse assimileert zich qua psycho-somatische gezondheid aan het collectieve Geestveld van de geprivilegieerde bovenklasse en de onderkant van de middenklasse assimileert zich qua psycho-somatische gezondheid aan het collectieve Geestveld van de gedepriveerde onderklasse waardoor de middenklasse in steeds meer samenlevingen aan het krimpen is. Dat is een zorgelijke ontwikkeling want de middenklasse, die van nature de beste balans heeft tussen ratio en gevoel, is de ruggengraat van een gezonde en vitale economie.

Die gedepriveerde onderklasse mag de geprivilegieerde bovenklasse en de succesvolle middenklasse natuurlijk nooit hun goede gezondheid, hoge opleidingsniveau, maatschappelijke succes, rijkdom en hoge kwaliteit van leven verwijten want de autochtone en bi-culturele onderklasse heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf te willen verheffen uit haar affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde, cultureel vervreemde, sociaal-cultureel gediscrimineerde en economisch gemarginaliseerde bestaan.
Maar dat kunnen veel van deze mensen niet op eigen kracht!
Daarom moet de geprivilegieerde bovenklasse afdalen uit haar ivoren torens en samen met de intermediaire middenklasse haar verantwoordelijkheid nemen om met de juiste educatieve, preventieve en therapeutische gezondheidsinterventies de onderklasse te gidsen en te begeleiden naar een hogere psycho-somatische gezondheid, zodat zij net als de succesvolle middenklasse en de geprivilegieerde bovenklasse leren om hun gezondheid te optimaliseren en hun kwaliteit van leven succesvol te bewaken. Want de elite van een samenleving wordt geacht haar dienende taak tegenover de samenleving te vervullen. Dat is gewoon een kwestie van beschaving!

Wij hebben het grote voorrecht dat we met 8 miljard mensen op onze prachtige blauwgroene planeet aarde mogen leven tussen al die andere wonderschone planten en dieren. Onze planeet aarde is het enige planeetje in het grenzeloze, donkere en koude universum waar wij kunnen leven. Wij mensen moeten beseffen dat we de natuur niet mogen vernietigen maar moeten laten floreren omdat het onze enige natuurlijke habitat is.
In een rapport van de World Health Organization (WHO) uit 2018 staat dat wereldwijd negen van de tien mensen lucht van slechte kwaliteit inademen. De toxische buitenlucht is niet alleen ziekmakend voor onze huid, ons reukorgaan en onze longen maar ook voor ons zenuwstelsel (neurotoxiteit) en onze genen (genotoxiteit).
Wij hebben overal op aarde de gezonde zuivere zuurstofrijke natuur nodig om in te kunnen mediteren en contempleren. Hier kunnen we de in onze zenuwstelsels geaccumuleerde Geesten van onze medemensen loslaten en ons zenuwstelsel opladen met zuivere zuurstofrijke energie. Daardoor kunnen we bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld existeren, onze gezondheid optimaliseren en onze kwaliteit van leven succesvol bewaken.

De Zweedse grondwet zegt: ‘Iedereen zal recht hebben op toegang tot de natuur, volgens het allemansrecht’. Dat allemansrecht betekent dat bos, weide en veld vrij toegankelijk zijn, als je 50 tot 70 meter afstand houdt van huizen en niets vernielt.
Het recht op toegang tot de natuur en het recht op zuivere zuurstofrijke lucht moet worden opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens!
Want gezonde mensen met een zuivere Geest in hun hersenen stralen een gezond individueel Geestveld uit. Des te positiever onze uitstraling is des te plezieriger mensen het vinden om op basis van belangeloze affectiviteit vreedzaam met elkaar samen te wonen en constructief met elkaar samen te werken. Want gezondheid is een voorwaarde voor affectiviteit en geluk en affectiviteit en geluk zijn voorwaarden een voor beschaving.

Wij allemaal, van baby tot grijsaard, hebben het natuurlijke aanbod van het zuivere belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact nodig voor de natuurlijke ontwikkeling van onze levenslust, levenskracht, levensmoed en levensvreugde. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen tot een echte levenskunstenaar.
Wanneer een mens dat aanbod van bevestigende affectieve stimuli wordt onthouden dan ontstaat er affectieve deprivatie. Dit ontberen, onthouden, ontnemen, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde is de werkelijke reden dat baby’s sterven wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt, dat kinderen recalcitrant gedrag vertonen wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt, dat jongeren psychische aandoeningen krijgen wanneer ze elkaar niet liefdevol mogen aanraken (coronapandemie), dat volwassenen zure, boze en agressieve mensen worden wanneer ze elkaar niet liefdevol aanraken en dat ouden van dagen over levensbeëindiging gaan nadenken wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt.

Gelukkig is de affectief bevestigde mens boven alles een uniek, affectief, authentiek, intuïtief-intelligent, creatief, ethisch en wijs wezen dat door zijn bewuste ruimtelijke gevoel in staat is om liefde te voelen stromen, liefde te schenken aan zijn kinderen en medemensen maar ook liefde te ontvangen van zijn kinderen en medemensen.
Wanneer kinderen door gezonde ouders met gezonde Geesten en gezonde individuele Geestvelden door middel van het zuivere belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact voldoende zijn bevestigd in hun Bestaan, dan zijn deze kinderen op hogere leeftijd ook vol liefde naar hun partner, kinderen, ouders en medemensen.

Vlinders in je buik voelen fladderen, tot over je oren verliefd zijn, aan niets anders kunnen denken dan aan je geliefde, het verlangen om bij elkaar te zijn, de ander voortdurend willen aanraken en de gezonde lust om elkaar te beminnen. Je hoeft geen Einstein te zijn om te voelen en te begrijpen dat je je als kind en volwassene alleen heel en compleet kunt voelen door heel veel liefde.

Want liefde is universeel!

Roy J.B. Noordhoek
eclecticus

**
Raken deze hoofdstukken u in uw gevoel? Geweldig! Praat er dan over met uw partner, kinderen, familieleden, vrienden, buren, kennissen en collega’s. Dan kan deze ethische, innovatieve en waardevolle kennis door middel van een stille revolutie van persoonlijke affectieve ontmoetingen en warme gesprekken zich over Nederland en Europa verspreiden.
Op deze manier kunt ook u uw bescheiden maar uiterst waardevolle steentje bijdragen aan het perspectief op een nieuwe gezonde, affectieve, gelukkige multiculturele Europese beschaving in een wereld met meerdere soevereine beschavingen.

 

 

Home