Merken

ECLECTICUS® en CHEM®

Het woord-beeldmerk ECLECTICUS(0591878) en het woordmerk CHEM(0618602) zijn de intellectuele eigendomsrechten van Roy J.B. Noordhoek. Zij zijn op respectievelijk 27-03-1996 en 30-07-1997 geregistreerd via Novagraaf bij het Benelux-merkenbureau.

Klassen ECLECTICUS
16 drukwerken, waaronder brochures en voorlichtingsmateriaal, geschriften en boekwerken onder meer betrekking hebbende op de eclectische theorieën, eclectische therapieën en verwante therapieën.
41 opvoeding, opleiding, cursussen en trainingen, geven van presentaties en voorlichting, organiseren van seminars, bijeenkomsten, evenementen en congressen, uitgeven van boeken en andere drukwerken.
42 medische diensten, waaronder eclectische therapieën, diensten van een eclectisch therapeut, wetenschappelijk en medisch onderzoek, waaronder evaluatieonderzoek.

Klassen CHEM
16 drukwerken, waaronder brochures en voorlichtingsmateriaal, geschriften en boekwerken onder meer betrekking hebbende op preventieve en curatieve therapieën, alsmede theorieën aangaande de geestelijke en lichamelijke gezondheid en gezondheidszorg.
41 opvoeding, opleiding, cursussen en trainingen, fitnesstraining, organisatie van seminars en congressen, organisatie van sportieve, ontspannings- en educatieve evenementen, presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten, benodigdheden voor ontspanning en sportbeoefening, uitgeven van boeken en tijdschriften.
42 medische diensten, dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging, diensten en advisering te verlenen door een therapeut, het verrichten van onderzoek en evaluaties op wetenschappelijk en medisch gebied, ruimte voor ontspanning en sportbeoefening, exploitatie van saunaʼs, diensten van een gezondheidscentrum.

Keurmerk
Het ECLECTICUS® woord-beeldmerk is tevens voorbestemd om een Keurmerk te zijn voor toekomstige activiteiten van Eclecticus.

Domeinnamen
De volgende domeinnamen van Eclecticus staan geregistreerd bij Novagraaf:
www.eclecticus.nl
www.eclecticus.eu
www.eclecticus.com

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 Waardevolle Merken

Home