Advies

Als eclecticus heb ik een unieke innovatieve methode van onderzoek ontwikkeld: de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO).
Met de HPO heb ik 10 jaar multidisciplinair onderzoek verricht in alle denkbare domeinen van de multiculturele Nederlandse samenleving naar de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest in relatie tot de verklaring van:

  • Oude mysteriën, zoals wat is ‘God’, Hoe werkt de bezieling van een kindje? en wat is Verlicht Zijn?
  • Actuele fenomenen, zoals gewetenloosheid, criminaliteit en bendevorming
  • Affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie en eenzaamheid
  • Psychische aandoeningen, zoals stress, burn-out, depressie, psychose en suïcide
  • Neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer
  • Somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Het boek – Het mysterie van de Menselijke Geest verder ontrafeld – is een zeer ethisch, innovatief en waardevol boek dat een revolutie kan ontketenen op het gebied van Persoonlijk Gezondheids Management.
Dit Persoonlijk Gezondheids Management voor de individuele burger is gericht op het zelfstandig optimaliseren van de psycho-somatische gezondheid en op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Want voorkomen is beter én goedkoper dan genezen!

Wij leven in een wereld met een effectief economisch systeem waarin iedereen inmiddels een belang heeft. Daarom kies ik er voor om het management van organisaties belangeloos te adviseren over het nut en de noodzaak van Persoonlijk Gezondheids Management voor haar werknemers.

 

 Belangeloos Advies

Home