Advies

Als eclecticus heb ik een unieke innovatieve methode van onderzoek ontwikkeld: de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO).
Met de HPO verricht ik al 30 jaar multidisciplinair onderzoek in alle denkbare domeinen van de multiculturele Nederlandse samenleving naar de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest in relatie tot de verklaring van:

  • oude mysteriën, zoals wat is ‘God’, de bezieling van een kindje en wat is Verlicht Zijn
  • actuele fenomenen, zoals gewetenloosheid, criminaliteit en bendevorming
  • affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie en eenzaamheid
  • psychische aandoeningen, zoals stress, burn-out, depressie, psychose en suïcide
  • neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer
  • somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Het boek – Het mysterie van de Menselijke Geest verder ontrafeld – is een zeer ethisch, innovatief en waardevol boek dat een revolutie kan ontketenen op het gebied van Persoonlijk Gezondheids Management.
Dit Persoonlijk Gezondheids Management voor de individuele burger is gericht op het zelfstandig optimaliseren van de affectieve, psychische, neurologische en somatische gezondheid en op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Want voorkomen is beter én goedkoper dan genezen!

In een wereld waar ieder individu, organisatie of systeem inmiddels een (pervers) belang heeft kies ik er bewust voor om het management van organisaties belangeloos te adviseren over het nut en de noodzaak van Persoonlijk Gezondheids Management voor haar werknemers.

 

 Belangeloos Advies

Home