Advies

Als eclecticus heb ik een unieke innovatieve methode van onderzoek ontwikkeld: de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO).
Met de HPO heb ik 10 jaar multidisciplinair onderzoek verricht in vele domeinen van de multiculturele Nederlandse samenleving naar de essentie van de menselijke affectiviteit en de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest in relatie tot de verklaring van:

  • Oude mysteriën, zoals: wat is ‘God?’, hoe werkt de bezieling van een kindje? en wat is Verlicht Zijn?
  • Actuele fenomenen, zoals gewetenloosheid, criminaliteit en bendevorming
  • Affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie, vervreemding en eenzaamheid
  • Psychische aandoeningen, zoals verwardheid, stress, burn-out, depressie, psychose en suïcide
  • Neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer
  • Somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Het boek – Het mysterie van de Menselijke Geest ontrafeld – is een zeer ethisch, innovatief en waardevol boek dat een revolutie kan ontketenen op het gebied van Leefstijlpreventie en Selfmanagement.
Leefstijlpreventie en Selfmanagement voor de individuele burger is gericht op het zelfstandig optimaliseren van de psycho-somatische gezondheid en op het succesvol leren bewaken van de kwaliteit van leven. Want voorkomen is beter én goedkoper dan genezen!

 

 

 Belangeloos Advies

Home