Academie

De Eclectische Academie
ter bevordering van
Levenslust & Levenskunst

 

Disciplines & Specialisaties

Ik werk vanuit een unieke combinatie van 5 disciplines:

 • Antropologie
 • Filosofie
 • Geografie
 • Haptonomie
 • Spiritualiteit

Mijn specialisaties:

 • De menselijke affectiviteit:
 • De menselijke geest

Persoonlijk Gezondheids Management voor de individuele burger

Mijn boeken:

 • Het mysterie van de Menselijke Geest verder ontrafeld
 • 1001 t/m 1045 Filosofische Overpeinzingen over de tijdgeest (45 bundels met ruim 45.000 filosofische overpeinzingen over de tijdgeest)

Artikelen voor warme wijsgerige gesprekken

 • Een inleiding in de Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit
 • De bevolkingsdichtheid in Nederland zorgt voor een chronische overbelasting van de zenuwstelsels van de Nederlanders
 • Het grote gevaar van affectieve deprivatie bij kinderen en de toenemende existentiële boosheid bij volwassenen
 • Het mysterie van de ‘Heilige Graal’ definitief ontrafeld
 • Drie nieuwe universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit en beschaving
 • Evolutie door Revolutie

 De Eclectische Academie

Home