Educatie

De inleiding van de 50 bundels
(1001 t/m 1050)
Filosofische Overpeinzingen
over de Tijdgeest

 

Welkom beste lezer,

Als eclecticus wil ik door middel van educatie het grote publiek kennis laten maken met de filosofie.

Educatie (Latijn: educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming, onderwijs als opvoeding omvat.
Het zijn methoden van onderwijzen en leren binnen én buiten schoolse omgevingen.
Leerprocessen die plaatsvinden binnen een schoolse omgeving noemen we formele educatie en leerprocessen daarbuiten noemen we informele educatie. Het is de overdracht van waarden en verzamelde kennis van een samenleving en haar componenten.

Filosofie of wijsbegeerte wordt ook wel de moeder der wetenschappen genoemd.
Ik heb de filosofie uit het wetenschappelijke domein gehaald en plaats het door middel van deze educatieve bundels in het hart van de samenleving. Hierdoor is filosofie niet langer exclusief wetenschappelijk maar bereikbaar voor iedereen ongeacht zijn vooropleiding.

Het Griekse woord philosophia betekent in gewoon Nederlands filosofie.
De introductie van de term filosofie werd toegeschreven aan de Griekse denker Pythagoras.
In het Grieks is het woord philosophia een samenstelling van de woorden liefde en wijsheid.
Oorspronkelijk betekende de term filosofie dus eenvoudig liefde voor wijsheid.

Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Maar wat is een eclecticus?
Een eclecticus is ook een filosoof maar een die zich aan geen enkel stelsel bindt, maar van verschillende stelsels datgene kiest wat hem het beste dunkt en dat versmelt tot iets nieuws.
Het eclecticisme is de handelwijze van de eclecticus om denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven van het voorgeslacht of van anderen over te nemen en te versmelten tot iets nieuws.

Wat betekent het woord overpeinzen?
Het woord overpeinzen betekent, een diepe ernstige gedachte over iets hebben.

In deze  50 bundels (1001 t/m 1050) staan Filosofische Overpeinzingen over de T, ijdgeest waarin wij leven.
Gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving zijn de belangrijkste thema’s.

Als u een woord niet helemaal begrijpt dan adviseer ik u om het in een woordenboek of met behulp van een (zak-)computer op te zoeken voordat u verder leest.
Indien u dat trouw doet dan merkt u dat uw woordenschat steeds groter wordt en voordat u het in de gaten heeft bent u een woordkunstenaar. U zult ervaren dat zelfstandig studeren eigenlijk heel leuk is!

De beoefening van de filosofie of wijsbegeerte is volgens de bekende filosoof Aristoteles de meest verheven en meest goddelijke activiteit voor de mens en een bron van vreugde.

Verder wil ik u adviseren om niet te veel filosofische overpeinzingen achter elkaar te lezen.
Neem rustig de tijd want het gaat om het genieten van uw zoektocht naar de essentie van het Mens-Zijn en niet om de bundels zo snel mogelijk door te lezen.

Tot slot wens ik u veel plezier, verwondering en contemplatieve momenten toe bij het lezen van deze educatieve bundels (1001 t/m 1050) Filosofische Overpeinzingen over de tijdgeest.

Roy J.B. Noordhoek –
eclecticus

 Excellente Educatie

Home