Filosofie

Voorwoord van de bundel
Filosofische Overpeinzingen over de Tijdgeest

 

Welkom beste lezer,

Als eclecticus wil ik u graag kennis laten maken met een nieuwe toegankelijke vorm van filosofie.

Filosofie of wijsbegeerte wordt ook wel de moeder van de wetenschappen genoemd.
Ik heb de filosofie uit het wetenschappelijke domein gehaald en plaats het door middel van deze educatieve bundel in het hart van de samenleving. Hierdoor is filosofie niet langer exclusief wetenschappelijk, maar bereikbaar voor iedereen ongeacht zijn vooropleiding.

Het Griekse woord philosophia betekent in gewoon Nederlands filosofie.
De introductie van de term filosofie werd toegeschreven aan de Griekse denker Pythagoras.
In het Grieks is het woord philosophia een samenstelling van de woorden liefde en wijsheid.
Oorspronkelijk betekende de term filosofie dus eenvoudig liefde voor wijsheid.

Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Maar wat is een eclecticus?
Een eclecticus is ook een filosoof maar één die zich aan geen enkel stelsel bindt, maar van verschillende stelsels datgene kiest wat hem het beste dunkt en dat versmelt tot iets nieuws.
Het eclecticisme is de handelwijze van de eclecticus om denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven van het voorgeslacht of van anderen over te nemen en te versmelten tot iets nieuws.

Wat betekent het woord overpeinzen?
Het woord overpeinzen betekent, een diepe ernstige gedachte over iets hebben.

In deze bundel staan Filosofische Overpeinzingen over de Tijdgeest waarin wij leven centraal.

Als u een woord niet helemaal begrijpt, dan adviseer ik u om dat woord in een woordenboek of met behulp van een (zak-)computer op te zoeken voordat u verder leest.
Indien u dat trouw doet dan merkt u dat uw woordenschat steeds groter wordt en voordat u het in de gaten heeft bent u een woordkunstenaar. U gaat ervaren dat zelfstandig studeren eigenlijk heel leuk is!

De beoefening van de filosofie of wijsbegeerte is volgens de bekende filosoof Aristoteles de meest verheven en meest goddelijke activiteit voor de mens en een bron van vreugde.

Verder wil ik u adviseren om niet te veel filosofische overpeinzingen achter elkaar te lezen.
Neem rustig de tijd want het gaat om het genieten van uw zoektocht naar meer inzicht in de huidige tijdgeest en niet om de bundels zo snel mogelijk door te lezen.

Tot slot wens ik u veel plezier, verwondering en contemplatieve momenten toe bij het lezen van deze Filosofische Overpeinzingen over de Tijdgeest.

Roy J.B. Noordhoek
Homo Eclecticus Roterodamus

*Inmiddels zijn er 70 bundels met meer dan 70.000 Filosofische Overpeinzingen over de Tijdgeest.

 Excellente Educatie

Home