Onderzoek

Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat naar hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van wetenschap.

Fundamenteel onderzoek of zuiver wetenschappelijk onderzoek heeft niet ten doel een vooraf vastgesteld praktisch vraagstuk op te lossen, maar vaak mondt fundamenteel onderzoek op den duur ook uit in praktische toepassingen. Van alle organisaties die onderzoek verrichten, richten met name de universiteiten zich op fundamenteel onderzoek. Het resultaat van fundamenteel onderzoek vindt gewoonlijk zijn weg naar gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften met een doelgroep van vakgenoten.

Toegepaste wetenschappen zijn van meet af aan gericht op het ontwikkelen of verbeteren van toepassingen. Omdat het voor het tot stand brengen van toepassingen steeds meer nodig is om kennis uit verschillende disciplines te combineren, is toegepast onderzoek vaak multidisciplinair.
Sommige organisaties, zoals de grote technologische instituten en TNO zijn speciaal opgericht om fundamentele kennis geschikt te maken om te kunnen toepassen. Ook het onderzoek dat door bedrijven wordt verricht, is meestal gericht op toepassingen. Het leidt vaak tor rapporten aan externen of tot publicaties in vakbladen. Soms resulteert het in uitvindingen die juridisch kunnen worden geclaimd in een octrooi of merk.

Het verschil tussen beide typen onderzoek is gradueel: toegepast onderzoek vereist vaak fundamentele inzichten, terwijl fundamenteel onderzoek doorgaans op enig moment verbonden wordt met toepassingen.

Ik heb een unieke praktische methode van onderzoek ontwikkeld waardoor ik een onvoorstelbaar grote fundamentele wetenschappelijke ontdekking heb gedaan. Ik heb een fundamenteel existentieel communicatieproces ontdekt dat aan de basis staat van de menselijke affectiviteit.

Wetenschappers maken bij hun methode van onderzoek enkel gebruik van hun rationele en materiële vermogens maar geen enkel gebruik van hun affectieve en spirituele vermogens. Dat betekent dat wetenschappers geen van allen gebruik maken van hun volledige potencieel!

Wat zijn die vier verschillende vermogens?

Rationele vermogens: verstandig, rationeel, logisch en analytisch denken
Materiële vermogens: de creatie en het gebruik van technologie, zoals b.v. meetapparatuur die wetenschappers kunnen gebruiken bij hun methoden van onderzoek
Affectieve vermogens: ruimtelijk voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact)
Spirituele vermogens: meditatie, contemplatie en introspectie.

Doordat ik mijn affectieve-, spirituele- en rationele vermogens optimaal heb ontwikkeld en naadloos met elkaar heb verweven maak ik al ruim drie decennia gebruik van mijn volledige potencieel. Ik maak geen gebruik van technologie.

De Happerceptieve Participerende Observatie (HPO)

De wetenschappelijke methode is een systematische manier om kennis te vergaren, gebaseerd op waarnemingen, metingen, voorspellingen, experimenten, verificatie en falsificatie.
De huidige methoden van onderzoek waar de universitaire wereld gebruik van maakt zijn niet geschikt om onderzoek mee te verrichten naar de essentie van de Menselijke Affectiviteit en het functioneren van de Menselijke Geest.

In mijn methode van onderzoek heb ik bewust ruimtelijk voelen, aanraken, meditatie, contemplatie en introspectie naadloos verweven met rationeel, logisch en analytisch denken. Ik maak geen enkel gebruik van technologie.

Door mijn Happerceptieve Sensitieve vermogen uit de Haptonomie te verbinden met de onderzoeksmethode van de culturele antropologie – de participerende observatie – is een unieke innovatieve methode van onderzoek ontstaan: de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO).
Door deze unieke en innovatieve praktische methode van onderzoek heb ik stapje voor stapje de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest kunnen voelen en daardoor de wetenschap van de Affectiviteit verder kunnen ontwikkelen.

Deze optimale Happerceptieve Sensitiviteit is voor iedereen die daar voor kiest op een volstrekt natuurlijke manier (weer) te ontwikkelen door vaak alleen in de natuur te mediteren en te contempleren waardoor het zenuwstelsel op een natuurlijke manier zo gezond en sensitief wordt dat de mens daardoor bewust ruimtelijk kan voelen, met of zonder tactiel contact.

Frans Veldman sr. – de grondlegger van de authentieke Haptonomie – zegt in zijn Magnum Opus het volgende over de Happerceptieve Sensitiviteit: ‘De volle ontplooiing van de affectieve happerceptieve vermogens impliceert per se en per definitie een goede psychische gezondheid en openbaart een harmonisch psychisch welzijn’.

Er is – wereldwijd – geen enkele hogeschool, universiteit, Universitair Medisch Centrum, zorgverzekeraar, zorgaanbieder of Health Consultancy Organisation die mijn ethische, innovatieve en waardevolle kennis in huis heeft. Excellente kennis die voor alle 8 miljard wereldburgers van fundamenteel existentieel belang is omdat we met deze revolutionaire kennis ervoor kunnen zorgen dat mensen niet alleen ouder worden, maar ook ouder kunnen worden in goede gezondheid.

 Onafhankelijk Onderzoek

Home