Roy

In een notendop

Laat ik beginnen om mijzelf in alle authenticiteit aan u voor te stellen.

Mijn naam is Roy J.B. Noordhoek. Ik ben op 22 maart 1956 in Rotterdam geboren. Mijn vader was tennisleraar en mijn moeder apothekersassistente. Na mijn geboorte werd ons gezinnetje uitgebreid met mijn zusje Yolanda en mijn broertje Jeroen.

Na het behalen van mijn havodiploma heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld bij de Materieel Beproevings Afdeling (MBA2) in Den Haag. Bij MBA2 werd allerlei nieuw defensiemateriaal getest voordat het Nederlandse leger daar gebruik van ging maken.

Na mijn dienstplicht heb ik aan de rijks pedagogische academie in Den Haag de opleiding voor leraar in het basisonderwijs afgerond en ben ik gaan werken in het Haagse basisonderwijs.
In de avonduren heb ik naast mijn werk in het basisonderwijs een avondstudie middelbare onderwijsakte eerste gedeelte aardrijkskunde (sociale geografie, fysische geografie en culturele antropologie) in Utrecht succesvol afgerond.

Gedurende mijn carrière in het onderwijs heb ik les gegeven in het basis-, voortgezet-, middelbaar beroeps- en volwassenenonderwijs. Ik heb veel ervaring opgedaan in het lesgeven en begeleiden van kinderen en volwassenen uit andere culturen.

Op mijn dertigste levensjaar heb ik het onderwijs tijdelijk verlaten en heb ik drie jaar een managementfunctie bekleed in de informatietechnologie en de logistieke consultancy. Dit werd een bliksemcarrière.
Toen ik op mijn drieëndertigste levensjaar alles had bereikt waarvan ik toen dacht dat het belangrijk was in het leven kwam ik erachter dat mooie vrouwen, een geweldig appartement, een dikke auto en een topbaan substituten waren voor de gemiste ouderliefde en veiligheid in het gezinnetje waar ik opgroeide.

Ik liep vast in de effectieve wereld van de consultancy dus was het eigenlijk niet meer dan logisch dat ik letterlijk en figuurlijk via de haptotherapie in aanraking kwam met de affectieve wereld van de Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit. Ik kwam terecht bij het Instituut voor Haptonomie van de destijds bekende Rotterdamse haptotherapeut Ted Troost. Ted Troost werd bekend in Nederland door zijn haptotherapeutische begeleiding van topsporters van wereldformaat zoals de bekende voetballers Ruud Gullit en Marco van Basten, de Wimbledonkampioen Richard Krajicek en de Olympisch schaatskampioen Yvonne van Gennip. Ook artiesten zoals Gerard Joling maar ook de politicus Pim Fortuyn maakten via Ted Troost kennis met de haptotherapie en de Haptonomie.

Bij Instituut Troost heb ik een jaar bij een mannelijke haptotherapeut en een jaar bij een vrouwelijke haptotherapeut op de behandeltafel gelegen om de erfelijke belasting van mijn ouders te verwerken en los te laten. Daarna heb ik nog twee jaar met regelmaat bij Ted Troost op de behandeltafel gelegen om ervoor te zorgen dat ik door het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact weer affectief, psychisch en somatisch gezond werd.

Door de haptotherapie bij Instituut Troost leerde ik opgeslagen angst, verdriet, stress, frustraties, pijn en boosheid los te laten. Ted adviseerde mij om net als Gautama Boeddha in de natuur te gaan mediteren. De haptotherapie in combinatie met dagelijks alleen in de natuur mediteren zorgde ervoor dat al mijn vijf zintuigen optimaal gingen functioneren. Maar ik ging ook bewust ruimtelijk voelen en dat was, is en zal altijd de grootste verwondering in mijn leven zijn!
Ik heb in die periode alle stadia van spiritueel Bewust-Zijn ervaren. Deze Religieuze Spirituele Mystieke Ervaringen (RSME’s) zijn een overgangsfase van een leven in een Begrensd-Bewust-Zijn met vijf zintuigen, waardoor je niet bewust ruimtelijk kunt voelen met je zenuwstelsel (zesde zintuig), via een (spirituele) ontgrenzende overgangsfase naar een leven in een Ontgrensd-Bewust-Zijn met zes zintuigen, waardoor je wel bewust ruimtelijk kunt voelen met je zenuwstelsel.

De interpretatie van de haptotherapie van Ted Troost heb ik tot in iedere zenuwvezel van mijn systeem ervaren.
Toen ik klaar was bij Ted Troost ben ik uit pure nieuwsgierigheid ook bij mannelijke en vrouwelijke haptotherapeuten op de behandeltafel gaan liggen die hun opleiding hadden gevolgd bij de Academie voor Haptonomie, het Instituut voor Toegepaste Haptonomie en Synergos, om ook die interpretaties van de haptotherapie te ervaren.
Ten slotte heb ik de interpretatie van de authentieke haptonomie van grondlegger Frans Veldman sr. ervaren bij een vrouwelijke haptotherapeut die haar scholing had gevolgd bij het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie.
Als kers op de taart heb ik tot slot een tweejarige studie in de authentieke Haptonomie gevolgd bij het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie.

De grootste verwondering in mijn leven was dat ik door het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact van de haptotherapie in combinatie met meditatie en contemplatie, mijn Happerceptieve Sensitiviteit optimaal ging ontwikkelen.
De Happerceptieve Sensitiviteit is het natuurlijke menselijke vermogen om bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld te leven, met of zonder tactiel contact. Vervolgens heb ik mijn Happerceptieve Sensitiviteit verbonden met de onderzoeksmethode van de culturele antropologie, de participerende observatie.
De participerende observatie is een vorm van sociaalwetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoeker tijdelijk deel uitmaakt van de unieke cultuur, de etnische stam, de sociaal-economische klasse of de groep die hij wil bestuderen.
Door deze eclectische creativiteit ontstond een unieke innovatieve praktische methode van onderzoek die ik de Eclectische Happerceptieve Participerende Observatie (EHPO) noem.
Met de Eclectische Happerceptieve Participerende Observatie verricht ik al ruim drie decennia onafhankelijk onderzoek in vele domeinen van de Nederlandse multiculturele samenleving naar de essentie van de Menselijke Affectiviteit en het functioneren van de Menselijke Geest.

Doordat ik mijn affectieve-, spirituele- en rationele vermogens optimaal heb ontwikkeld en naadloos met elkaar heb verweven gebruik ik mijn volledige potentieel (ik maak geen gebruik van technologie). Hierdoor heb ik het grote mysterie van de Menselijke Geest kunnen ontrafelen waardoor ik de essentie van de Menselijke Affectiviteit kan verklaren.
Met mijn ethische, excellente en waardevolle kennis van de Menselijke Affectiviteit en de Menselijke Geest wil ik de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit, het menselijke geluk en de menselijke beschaving wereldwijd bevorderen door het verrichten van onafhankelijk onderzoek en het geven van belangeloos advies, het schrijven van innovatieve artikelen en het uitgeven van waardevolle boeken.

 

  Homo Eclecticus Roterodamus

Home