Hoofdstuk 5

De drie universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit en beschaving

‘Er is vooral geen groot dragend verhaal meer. Er zijn geen grote leiders.’
* Bas Heijne, schrijver en essayist in Wereldverbeteraars Gandhi, King, Mandela – hun erfenis

‘Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.’
* Mahatma Gandhi – Indiaas politicus (1869 – 1948)

‘Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.’

* Martin Luther King – Amerikaans predikant (1929 – 1968)

‘De maatschappij veranderen is niet het moeilijkst wat er is, het moeilijkst is jezelf veranderen.’
* Nelson Mandela – Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en antiapartheidsstrijder (1918 – 2013)

 

De menselijke beschaving

De wereld waarin wij leven is een schitterend mozaïek van soevereine beschavingen, unieke culturen, etnische stammen, sociale klassen en economische groepen die allemaal unieke en dus verschillende collectieve Geestvelden hebben. Daardoor existeren deze verschillende beschavingen, culturen, stammen, klassen en groepen op een uniek maar verschillend gevoelsniveau. Zodoende hebben zij ook een uniek maar verschillend collectief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld.
De gehele mensheid bestaat dus uit een globaal netwerk van unieke individuele en collectieve Geestvelden waarin onze kleinschalige affectief-sociale en grootschalige effectief-economische ontmoetingen, contacten en relaties plaatsvinden.

Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat al deze verschillende beschavingen, culturen, stammen, klassen, groepen en individuen in goede harmonie met en door elkaar samenleven en samenwerken zonder dat er een botsing van beschavingen, culturen, stammen, klassen, groepen en individuen plaatsvindt op aarde.

Bewust-Zijn

Bewust-Zijn betekent dat je je bewust bent van je Zijn, van je existentie.

Het overgrote deel van de mensheid existeert in het dagelijks Bewust-Zijn.
Dit dagelijks Bewust-Zijn is een begrensd Bewust-Zijn. Deze begrensde mens heeft zijn Happerceptieve Sensitiviteit niet ontwikkeld en is daardoor niet in staat om de individuele en collectieve Geestvelden van hun medemensen bewust te voelen.

Een kleine groep mensen existeert in een staat van hoger Bewust-Zijn.
Mensen die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld existeren in een staat van ontgrensd Bewust-Zijn. Deze mensen zijn in staat om de individuele en collectieve Geestvelden van hun medemensen bewust ruimtelijk te voelen.

Het collectieve onder-Bewust-Zijn wordt gevormd door alle unieke individuele Geestvelden (van alle individuen) en alle unieke collectieve Geestvelden (van alle unieke culturen, etnische stammen, sociale klassen en economische groepen). Deze individuele en collectieve Geestvelden bestaan uit chemie, energie en informatie.

Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 juli 1875 – Küsnacht, 6 juni 1961) was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Jung was ervan overtuigd dat er een collectief onder-Bewust-Zijn bestaat. Hij zat op het juiste spoor en bleef tot aan zijn dood werken aan zijn theorie van het collectieve onbewuste.

Degeneratief mensdom of evoluerende mensheid?

Om een degeneratief – leidende tot degeneratie – mensdom te voorkomen, zal er een vreedzame revolutie moeten plaatsvinden in voelen, denken en handelen. Dat is een absolute voorwaarde voor een zich verder evoluerende – zich geleidelijk ontwikkelende – mensheid.

Maar welk subtiel proces zorgt bij de mens voor evolutie en degeneratie?

Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de globalisering, het neoliberalisme, de enorme migratiestromen, de transformatie van monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden, de effectieve institutionele schaalvergroting en het hoog gespecialiseerde economische systeem met zijn (perverse) belangen, interacteren er zoveel mensen uit verschillende unieke culturen, etnische stammen, sociale klassen en economische groepen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (prikkels) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

De overbelasting van de menselijke zenuwstelsels door de voortdurende accumulatie, constipatie en/of toxificatie van verschillende Menselijke Geesten van onze medemensen is een levensbedreigende pandemie!

Bij het proces van de menselijke evolutie en de menselijke degeneratie speelt de uiterst subtiele maar krachtige inwerking van deze dynamische Menselijke Geesten op het relatief statische menselijke genoom een cruciale rol bij de natuurlijke positieve en negatieve genetische veranderingen van de menselijke genen.

Het subtiele proces van de menselijke evolutie

Gezonde mensen met een zuivere Menselijke Geest in hun zenuwstelsel stralen via hun Plexus Solaris een positief individueel Geestveld uit. Gezonde mensen met een hoge gezondheid en kwaliteit van leven interacteren over het algemeen met andere mensen met dezelfde hoge gezondheid en kwaliteit van leven. Hierdoor accumuleert de mens gezonde en positieve Geesten in het zenuwstelsel. Deze Geesten van de medemens komen via de Plexus Solaris het fysieke lichaam binnen en gaan via het zenuwstelsel naar de hersenen, organen, spieren, cellen en het dna met de genen.
De accumulatie van gezonde en zuivere Geesten (complex van chemie, energie en informatie) van onze medemensen in het zenuwstelsel kan heilzaam zijn en is zeer waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor het subtiele proces dat op de lange duur het relatief statische menselijk genoom positief kan modificeren.

Een gezonde Menselijke Geest in het zenuwstelsel zorgt voor een positieve chemo-energetische uitstraling. Individuen met een positieve chemo-energetische uitstraling interacteren over het algemeen met andere mensen met een positieve chemo-energetische uitstraling. Mensen met een positieve chemo-energetische uitstraling zijn zowel privé als zakelijk succesvol in het aangaan van nieuwe ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Mensen met een zuivere Geest staan op een positieve wijze in het leven. Zij hebben over het algemeen een positief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze positieve mensen zijn vaak hoog opgeleid waardoor zij ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in psycho-tactiel-contact zijn dan vindt er een uitwisseling en versmelting van Geesten plaats in de zenuwstelsels. De versmelting van dezelfde gezonde en positieve Geesten in het zenuwstelsel kan een heerlijk warm gevoel van herkenning en affectieve bevestiging geven, want soort zoekt soort.

Wanneer een man en een vrouw met dezelfde positieve chemo-energetische uitstraling en goede genen zich voortplanten dan kan dat op de lange duur wellicht leiden tot een verdere evolutie van de menselijke soort en het voortbestaan van de mensheid veiligstellen.

Mensen met de hoogste gezondheid en kwaliteit van leven kunnen over het algemeen op een positieve en creatieve manier met andere mensen samenleven en samenwerken die op dezelfde chemo-energetische golflengte existeren. Des te hoger de affectieve, psychische en somatische gezondheid van mensen is, des te groter kan de omvang van een monoculturele groep mensen zijn.
Mensen met een gezond lichaam, een zuivere Geest en een positieve uitstraling zijn in de regel wél in staat om op een vreedzame manier te communiceren en te interacteren met hun medemensen van andere culturen, stammen, klassen en groepen.

Het subtiele proces van de menselijke degeneratie

Ongezonde mensen met een onzuivere Menselijke Geest in hun zenuwstelsel stralen via hun Plexus Solaris een negatief individueel Geestveld uit. Ongezonde mensen met een lage gezondheid en kwaliteit van leven interacteren over het algemeen met andere mensen met dezelfde lage gezondheid en kwaliteit van leven. Hierdoor accumuleert de mens ongezonde en negatieve Geesten in het zenuwstelsel. Deze Geesten van de medemens komen via de Plexus Solaris het fysieke lichaam binnen en gaan via het zenuwstelsel naar de hersenen, organen, spieren, cellen en het dna met de genen.
De accumulatie van ongezonde en onzuivere Geesten (complex van chemie, energie en informatie) van de medemensen in het zenuwstelsel kan ziekmakend zijn en is zeer waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor het subtiele proces dat op de lange duur het relatief statische menselijke genoom negatief kan modificeren.

Een ongezonde Menselijke Geest in het zenuwstelsel zorgt voor een negatieve chemo-energetische uitstraling. Individuen met een negatieve chemo-energetische uitstraling interacteren over het algemeen met andere mensen met een negatieve chemo-energetische uitstraling. Mensen met een negatieve chemo-energetische uitsraling zijn zowel privé als zakelijk minder succesvol in het aangaan van nieuwe ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Mensen met een onzuivere Geest staan op een negatieve wijze in het leven.  Zij hebben vaak een negatief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze negatieve mensen zijn vaak niet hoog opgeleid waardoor zij een minder positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in psycho-tactiel-contact zijn dan vindt er een uitwisseling en versmelting van Geesten plaats in de zenuwstelsels. De versmelting van dezelfde ongezonde en negatieve Geesten in het zenuwstelsel kan ook een warm gevoel van herkenning en affectieve bevestiging geven, want soort zoekt soort.

Wanneer een man en een vrouw met dezelfde negatieve chemo-energetische uitstraling en slechte genen zich voortplanten dan kan dat op de lange duur wellicht leiden tot een verdere degeneratie van de menselijke soort en het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen.

Mensen met de slechtste gezondheid en kwaliteit van leven kunnen over het algemeen niet op een positieve en creatieve manier met mensen samenleven en samenwerken die op een andere chemo-energetische golflengte existeren. Des te slechter de affectieve, psychische en somatische gezondheid van mensen is, des te kleiner kan de omvang van een multiculturele groep mensen zijn.
Mensen met een ongezond lichaam, een onzuivere Geest en een negatieve uitstraling zijn in de regel niet in staat om op een vreedzame manier te communiceren en te interacteren met hun medemensen van andere culturen, stammen, klassen en groepen.

Het zal de lezer duidelijk zijn dat er tussen deze twee uitersten van evolutie (kerngezond lichaam, zuivere Geest en positief Geestveld) en degeneratie (ziek lichaam, onzuivere Geest en negatief Geestveld) een scala aan verschillende kwaliteiten van leven ligt.

Het verheffen en tot Verlichting brengen van de affectief gedepriveerde, de spiritueel verweesde, de cultureel ontheemde, de sociaal gediscrimineerde en de economisch gemarginaliseerde medemens uit de monoculturele autochtone en multiculturele allochtone onderklasse door middel van educatieve, preventieve en therapeutische gezondheidsinterventies is een absolute voorwaarde om tot geslaagde multiculturele samenlevingen te komen in Europa!

Verlicht leiderschap

De Europeanen bevinden zich in de lente van de 21e eeuw in de grootste existentiële identiteitscrisis sinds het ontstaan van de Europese Unie en de burgers van Europa verlangen hevig naar een nieuw groot verbindend verhaal.
Dat vraagt van onze Europese regeringsleiders om Verlichte leiderschapskwaliteiten!

In de geschiedenis van de mensheid zijn beschavingen opgekomen en in verval geraakt. Als wij willen voorkomen dat dit met Europa gaat gebeuren dan zullen alle Europese burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de degeneratie van de Europeanen en het verval van Europa te voorkomen.
Dat betekent dat er een vreedzame revolutie in voelen, denken en handelen zal moeten plaatsvinden. Dat is een absolute voorwaarde voor het perspectief op een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving.

Laten we samen – stap voor stap – die vreedzame revolutie in haptonomisch voelen, eclectisch denken en democratisch handelen in gang zetten!

1) Stap één: haptonomisch voelen – de wetenschap van de Affectiviteit

De Haptonomie is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve contacten in menselijke relaties bestudeert. Haar toepassingen betreffen het gehele leven van de conceptie tot aan de dood. Het ondersteunen en stimuleren van het levensgeluk en de menselijke waardigheid vertegenwoordigen het essentiële doel van de Haptonomie.

De Haptonomie appelleert in haar mensbenadering aan menselijke affectieve vermogens die onder invloed van deze maatschappij zijn verkommerd, onderontwikkeld zijn gebleven, in het geheel niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen dan wel zijn gedegenereerd. Affectieve vermogens, die ieder mens in de kiem zijn gegeven, maar die een zinvol aanbod aan bevestigende stimuli nodig hebben om tot ontplooiing te kunnen komen.

De Haptonomie wijst de weg naar het tot ontwikkeling brengen van deze affectieve vermogens om er vrij over te kunnen beschikken en ze te integreren in de individuele existentie en specifieke professie.
Als zodanig ontsluit de Haptonomie in haar praktische uitwerking en toepassingsmogelijkheden, gidsend en begeleidend de wegen naar een waarlijk autonome, zelfverantwoordelijke menselijke zijnswijze.

2) Stap twee: eclectisch denken – de wetenschap van de Menselijke Geest

Een Eclecticus is een wijsgeer die zich niet aan een bepaald stelsel bindt, maar van verschillende stelsels datgene uitkiest wat hem het beste dunkt en dat versmelt tot iets nieuws.
Het Eclecticisme is de handelwijze van de Eclecticus om denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven van het voorgeslacht of van anderen over te nemen en dat te versmelten tot iets nieuws.

Iedere Nederlander en Europeaan is in staat om belangeloos kennis te nemen van de wetenschap van de Menselijke Geest.
Dit is van groot belang omdat dit document de subtiele ruimtelijke werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest ontsluit en deze wetmatigheden aan het fundament van ons Mens-Zijn staan. Hierdoor kan iedere Europeaan door middel van Persoonlijk-Gezondheids-Management (PGM) zijn affectieve, psychische en somatische gezondheid optimaliseren en zijn kwaliteit van leven leren bewaken.

3) Stap drie: democratisch handelen – Verlicht leiderschap

Het woord democratie stamt af van de Griekse woorden demos dat ‘volk’ betekent en krateo dat ‘heersen, regeren’ betekent.
Democratie betekent dus letterlijk ‘volksheerschappij.’ Dit houdt in dat het volk (populus) zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in Nederland en België.
In een democratie is de volledige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten is geboren (dit staat in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent veel aspecten.

Zo stelde Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. Ook waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid. Niet alleen kunnen zo minderheden in de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden.
Zakaria stelde dat in West-Europa de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid voorafging aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking is betrokken, zodat een liberale democratie kon ontstaan. In landen waar deze bescherming ontbreekt zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.

Europa bestaat geografisch en cultuurhistorisch uit 51 landen, waarvan er  28 lid zijn van de Europese Unie.
Dit zijn de volgende landen:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Naast deze 28 lidstaten is er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie.

De Europese Unie is primair een effectief economisch systeem en secundair een politiek systeem dat de Europeanen al meer dan 70 jaar vrede, veiligheid en welvaart heeft gebracht. De Europese Unie is na de Brexit populairder dan ooit onder de Europeanen. Een ruime meerderheid van de Europese burgers vindt het een goede zaak dat het thuisland lid is van de EU. Nederland blijkt behoorlijk eurogezind!

Maar als 28 regeringsleiders uit de blanke geprivilegieerde sociaal-economische bovenklasse het effectief al niet goed met elkaar kunnen vinden, dan kun je als politicus ook niet verwachten dat 500 miljoen mensen uit 28 verschillende mono- en multiculturele samenlevingen het affectief goed met elkaar kunnen vinden.
Want kleinschaligheid is een absolute voorwaarde voor belangeloze affectiviteit tussen mensen binnen culturen en belangeloze affectiviteit kun je per definitie nooit afdwingen tussen culturen door middel van effectief economische en politieke systemen.

De antropoloog Robin Dunbar is een Engels antropoloog en evolutiebioloog, gespecialiseerd in het gedrag van primaten. Hij is voornamelijk bekend door het postuleren van ‘Dunbars’s number’. Dit is de vermeende cognitieve grens aan het aantal individuen waarmee een persoon een stabiele sociale relatie kan onderhouden.
Dunbar kwam aan een gemiddeld maximum aantal van 148 (meestal wordt het getal 150 aangehouden) personen met wie een mens een bepaalde relatie kan onderhouden, onder voorwaarde dat alle ‘deelnemers’ hun best doen om tot die kring te behoren.

De Nederlandse evolutionair-ontwikkelingspsycholoog Annemie Ploeger schrijft in haar boek ‘De evolutie van een kind’ op bladzijde 85 het volgende: ‘Onderzoekers hebben ontdekt dat de meeste mensen van ongeveer 150 mensen om zich heen weten wat ze doen, wat voor werk ze hebben en met wie ze een romantische relatie hebben of in het verleden hebben gehad. Blijkbaar kunnen we de omgang met 150 verschillende mensen nog verhapstukken. Als het er meer worden, raken we het overzicht kwijt en voelen we ons anoniem tussen de mensenmassa. We gaan dan minder goed functioneren.
Fusies van afdelingen en instellingen zijn dan ook vaak geen daverend succes. Opmerkelijk genoeg weten ook mensen in bestaande jager-verzamelaarsmaatschappijen van ongeveer 150 mensen wat ze doen en laten. Het lijkt er dus op dat mensen in verschillende culturen en omstandigheden goed kunnen omgaan met dit aantal mensen’.

Op basis van DNA-onderzoek wordt verondersteld dat de eerste moderne mensen zo’n 200.000 jaar geleden ontstonden in Oost-Afrika. Meer dan 90 procent van de tijd dat de moderne mens bestaat leefde hij in kleine intieme groepen van enkele tientallen mensen. Deze jager-verzamelaars leefden continu met hun zenuwstelsels in de zuivere zuurstofrijke natuur waardoor zij bewust ruimtelijk voelend – Happerceptief Sensitief – in hun natuurlijke leefwereld existeerden.
Daarom ontwikkeld de hedendaagse mens steeds meer weerzin tegen de onnatuurlijke institutionele schaalvergroting, de Europese Unie en de globalisering, omdat kleinschaligheid aan de basis staat van onze gezondheid, gezondheid een fundamentele existentiële voorwaarde is voor affectiviteit en affectiviteit een fundamenteel existentieel vermogen is dat aan de basis staat van onze menselijke beschaving.

De ideale affectieve groepsgrootte is voor mensen die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld eenvoudig te voelen. Zodra de groep zo groot wordt dat de zenuwstelsels van de groepsleden zoveel Geesten van elkaar accumuleren dat daardoor het bewuste ruimtelijke gevoel uitdooft bij een of meerdere mensen en je geen affectiviteit meer kunt voelen stromen, is de groep te groot.

Sinds het verschijnen van de eerste mensen op aarde is de mens uitgegroeid tot de succesvolste soort op onze planeet. Nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid leefden er zoveel verschillende mensen uit unieke culturen, etnische stammen, sociale klassen en economische groepen op aarde. En nog niet eerder in de geschiedenis leefden er zoveel verschillende mensen in steden.  Daarom is de huidige tijdgeest aan het begin van de 21e eeuw uniek en onvergelijkbaar met enig ander tijdsgewricht in de geschiedenis van de mensheid.
De onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op aarde is dé fundamentele oorzaak van vrijwel alle grote problemen op onze wonderschone blauwgroene planeet.

Want door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de opwarming van de aarde waardoor grote gebieden onleefbaar worden, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van Westerse monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden, de luchtvervuiling, de institutionele schaalvergroting in alle domeinen van de multiculturele samenleving en het effectieve economische systeem met zijn perverse belangen, interacteren er zoveel mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

Hieronder benoem ik in alfabetische volgorde een aantal van de directe en indirecte fenomenen en aandoeningen die ontstaan door de chronische overbelasting van de zenuwstelsels van kinderen en volwassenen:

 • ADHD
 • affectieve deprivatie
 • angst
 • armoede
 • autisme
 • bendevorming
 • burn-out
 • celveroudering
 • criminaliteit
 • chronische vermoeidheid
 • complotdenken
 • culturele ontheemdheid
 • depressie
 • drugsgebruik
 • economische marginalisatie
 • eenzaamheid
 • existentiële onvrede
 • extremisme
 • gewetenloosheid
 • identiteitsworsteling
 • jihadisme
 • kanker
 • leer- en gedragsstoornissen
 • neurodegeneratieve aandoeningen
 • onbehagen
 • paranoïa
 • ontheemdheid
 • pestgedrag
 • sociale discriminatie
 • somatisch onverklaarbare klachten
 • spirituele verwezing
 • stress
 • suïcide
 • terreur
 • verslavingen
 • verwardheid
 • verwezing
 • werkloosheid

Europa heeft nieuwe Verlichte leiders nodig. Verlichte leiders met affectieve en intuïtief-intelligente Zijnskwaliteiten die kunnen voelen dat kleinschaligheid de enige juiste menselijke maat is in een megalomaan grote multiculturele Europese Unie van 500 miljoen Europeanen.
De affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde en cultureel ontheemde Europese burgers schreeuwen om aandacht, bevestiging, verbondenheid, affectiviteit en liefde.
Kleinschaligheid zorgt er voor dat er minder menselijke ontmoetingen en contacten zijn. Minder menselijke ontmoetingen en contacten zorgen ervoor dat de mens minder menselijke Geesten accumuleert in zijn zenuwstelsel. Hierdoor raakt het menselijke zenuwstelsel niet geconstipeerd (verstopt) en/of getoxificeerd (vergiftigd). Wanneer het zenuwstelsel niet geconstipeerd en/of getoxificeerd is blijft de mens bewust ruimtelijk voelend in zijn leefwereld existeren waardoor hij zijn gezondheid kan optimaliseren en zijn kwaliteit van leven kan bewaken. Door zijn Happerceptieve Sensitieve vermogens kan die mens liefde voelen stromen. Daardoor kunnen ouders hun kinderen affectief bevestigen en burgers op basis van affectiviteit vreedzaam samenwonen en constructief samenwerken. Want een gezonde affectieve multiculturele beschaving is een essentiële voorwaarde voor een duurzame vitale circulaire Europese economie.

De Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit – kan door middel van haar specifieke toepassingsmogelijkheden deze affectieve vermogens van een mens (weer) tot ontwikkeling brengen. Hierdoor kan die mens zijn Happerceptieve Sensitiviteit optimaal ontwikkelen en integreren in zijn individuele existentie alsook in zijn specifieke professie. Door middel van Meditatie & Contemplatie, de Happerceptieve Sensitiviteit en PersoonlijkGezondheidsManagement kan de burger zijn affectieve, psychische en somatische gezondheid optimaliseren en zijn kwaliteit van leven leren bewaken.

Wanneer de politieke leiders van Europa een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving tot stand willen brengen dan moeten zij massaal investeren in Educatieve, Preventieve en Therapeutische Gezondheidsinterventies want gezondheid is voorwaardescheppend voor affectiviteit en affectiviteit is voorwaardescheppend voor beschaving.

Europa schreeuwt om Verlichte leiders die durven te vertrouwen op hun affectiviteit, authenticiteit, intuïtieve intelligentie, verbeeldingskracht, creativiteit, ethiek en wijsheid want Verlichte leiders weten dat een zuivere menselijke Geest in een gezond zenuwstelsel de onuitputtelijke bron is van ruimtelijk voelen, wijsgerig denken, logisch redeneren, creatief innoveren en ethisch handelen.

De drie universele eeuwigheidswaarden

Aan het begin van de 21e eeuw leven alle Europeanen in de realiteit van een multipolaire wereldorde. Wanneer Europa zich in die instabiele wereldorde staande wil houden dan moeten de Europeanen zich affectief verbinden omdat wij naast een economische en een politieke unie bovenal een waardengemeenschap zijn.

Edmund Burke (Dublin, 12 januari 1729 – Beaconsfield, 9 juli 1797) was een Ierse filosoof en politicus die als de grondlegger van het moderne conservatisme wordt beschouwd. Hij deed tijdens zijn leven een uitspraak die mij in deze zorgelijke tijdgeest zeer aanspreekt en die ik u beslist niet wil onthouden.
Hij zei: ‘Alles wat nodig is voor de overwinning van het Kwaad is dat goede mensen niets doen.’

Wat is de zieke bron van het kwaad?
Het ontberen, onthouden, ontnemen, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde heet affectieve deprivatie.
Affectieve deprivatie is de zieke bron van gewetenloosheid, pestgedrag, discriminatie, criminaliteit, bendevorming, extremisme, jihadisme, terreur, oorlogshandelingen en medeplichtigheid aan genocide.
De recente geschiedenis van dit mensdom heeft getoond tot welke gruweldaden affectief gedepriveerde zieke Geesten uit alle culturen in staat zijn: Adolf Hitler van Duitsland, Jozef Stalin van Rusland, Idi Amin van Oeganda, Pol Pot van Cambodja, Saddam Hoessein van Irak, …..

Een optimale affectieve, psychische en somatische gezondheid staat aan het fundament van ons Mens-Zijn. Wanneer wij onze affectieve vermogens optimaal hebben ontwikkeld dan kunnen ouders hun kinderen affectief bevestigen, dan kunnen volwassen mensen liefdevol samenleven en zijn zij in staat om constructief samen te werken.

Daarom is het is mijn missie om in ons effectief geconditioneerde Nederland en Europa de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit en de menselijke beschaving te bevorderen door middel van uniek innovatief onderzoek, het schrijven van de artikelen op mijn website en het uitgeven van boeken. Want gezondheid is een fundamenteel existentiële voorwaarde voor affectiviteit en affectiviteit is een fundamenteel existentieel vermogen dat aan de basis staat van onze Europese beschaving. Gezondheid, affectiviteit en beschaving zijn universele eeuwigheidswaarden.

Maar ik kan als mens alleen niet meer doen dan iedere dag keihard aan mijn eigen gezondheid en kwaliteit van leven werken waardoor ik in mijn beperkte omgeving belangeloos gezondheid uitstraal, belangeloos affectiviteit schenk en belangeloos beschaving voorleef aan mijn medemensen.
Ik kan de meest ethische, innovatieve en waardevolle kennis en kunde ontwikkelen en belangeloos uitdragen aan mijn medemensen, maar ik kan Nederland en Europa niet in mijn eentje verbeteren.
Want het is uiteindelijk aan ons allen om als Nederlander en Europeaan te kiezen voor méér gezondheid, méér affectiviteit en méér beschaving in Nederland en Europa. Want gezondheid vormt het fundament van onze Europese beschaving, affectiviteit is het cement van onze Europese beschaving en wij zijn samen de levende bouwstenen van onze gezonde, affectieve, multiculturele Europese beschaving!

 

 

Home