Hoofdstuk 4

Het mysterie van de ‘Heilige Graal’ definitief ontrafeld

‘Aan het begin van de 21e eeuw is de tijdgeest er rijp voor
dat de Europese beschaving haar ‘Heilige Boeken’
met respect op de boekenplank plaatst
naast de sprookjes van Andersen en Grimm.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Wanneer dit verdeelde mensdom haar Happerceptieve Sensitiviteit ontwikkelt en daardoor bewust voelt dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de wereldgodsdiensten plaatsvinden en komt het perspectief op een Verlichte verenigde mensheid naderbij.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Ieder mens op aarde kan in spirituele zin tot Verlichting komen
door langdurig alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur te mediteren en te contempleren.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Op het grensvlak van alleen zijn en eenzaamheid, in de zuivere zuurstofrijke natuur,
ontstaat de contemplatieve staat van Zijn
waardoor nieuwe inzichten, eclectische verbanden en wijsheid zich kunnen openbaren.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘De schoonheid van wetenschap is dat je plotseling begrijpt hoe het mysterie werkt
en dat maakt een gelukstofje aan in onze hersenen, wat zalig warm aanvoelt.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Het is voor de volle honderd procent wetenschappelijk evident
dat wij spirituele en affectieve mensen zijn.
* Roy J.B. Noordhoek

‘De genialiteit van een Verlicht mens wordt niet gerepresenteerd door de anatomie van zijn hersenen
maar door de zuiverheid van zijn Geest die in zijn zenuwstelsel huist.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Alleen een vrije Verlichte Geest kan het zich permiteren
om een leven lang over de essentie van de Liefde te contempleren.’
* Roy J.B. Noordhoek

 

Wat is het mysterie?

Een mysterie is iets onbegrijpelijks. Iets waarvoor men geen verklaring heeft. Iets dat zeer ingewikkeld of geheimzinnig is.

In de tijd van de Noorse en Germaanse stammen geloofden de mensen dat het onweer werd veroorzaakt door de dondergod Donar die met zijn wagen over de wolken reed en met zijn hamer wierp zodat er donder en bliksem ontstonden.
Tegenwoordig gelooft geen enkel volwassen mens meer dat onweer wordt veroorzaakt door de God Donar. De wetenschap heeft dit mysterie weten te ontrafelen en nu weten zelfs kinderen in het basisonderwijs al dat donder en bliksem worden veroorzaakt door elektrische ontladingen in de lucht.

‘Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterie,’ zei Albert Einstein.

Wat is de Menselijke Geest?

Het woord Geest komt van het Latijnse spiritus.
Er zijn meer dan 7,5 miljard mensen op aarde die allemaal een Menselijke Geest hebben en daarom is ieder mens een spiritueel en affectief wezen. Daar is niets soft, zweverig of esoterisch aan!

De Menselijke Geest huist in ons zenuwstelsel en wij stralen onze Menselijke Geest uit ons lichaam via de Plexus Solaris (de grote zenuwvlecht in de maagstreek) waardoor ieder mens op aarde een uniek individueel Geestveld om zijn fysieke lichaam heeft. Dit individuele Geestveld is een complex van chemie, energie en informatie. De kwaliteit van het unieke individuele Geestveld representeert onze affectieve, psychische en somatische gezondheid.

Naast de individuele Geest in ons zenuwstelsel huizen ook de talloze Geesten van onze ouders, grootouders, voorouders, partner, kinderen, broers, zussen, familieleden, vrienden, buren, kennissen, collega’s, bekenden en talloze onbekenden in onze zenuwstelsels.
Onze kleinschalige affectief-sociale netwerken en grootschalige effectief-economische netwerken in de dagelijkse leefwereld zitten in onze hersenen opgeslagen als neurale netwerken.

Voor de Menselijke Geest worden in verschillende beschavingen en culturen uiteenlopende namen gebruikt zoals o.a:

 • Adem (westerse filosofie)
 • Atman (Boeddhisme)
 • Chi (Chinees)
 • Djinn (Arabisch)
 • Energie (moderne spiritualiteit)
 • Heilige Geest (Christendom)
 • Ki (Japans)
 • Pneuma (Grieks)
 • Prana (Hindoeïsme)
 • Roeach (Joods)
 • Spiritus (Christendom)
 • Ziel (katholicisme)

Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar interacteren dan vindt er een voortdurende ruimtelijke uitwisseling plaats van de Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels. De dynamische verschillende Menselijke Geesten die voortdurend via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomen, gaan naar de hersenen, de organen en de spieren om uiteindelijk te arriveren bij de lichaamscellen met het dna en de genen.
Dit subtiele proces is zo oud als de mensheid en staat aan het fundament van ons mens-zijn. Het begint als we worden geboren en het eindigt als we sterven.
Dit subtiele interactieproces kan zowel heilzaam zijn (wanneer we gezonde Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren van de medemens) als ziekmakend (wanneer we zieke Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren van de medemens). Dit subtiele proces vindt bij ieder mens op aarde plaats en is net zo natuurlijk als ademen.

De kwaliteit van de Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt of verlaat, zorgt in relatie tot het referentiekader in de hersenen voor het gevoel. Alles wat wij vanaf onze geboorte tot aan onze dood zien, horen, ruiken, proeven, betasten en voelen met onze zes zintuigen zit opgeslagen in onze Menselijke Geest.
Is de Menselijke Geest, die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt, gezond en zuiver in relatie tot het referentiekader in de hersenen dan zal het gevoel positief zijn.
Is de Menselijke Geest, die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt, ongezond en onzuiver, in relatie tot het referentiekader in de hersenen dan zal het gevoel negatief zijn.

Het voelen van het Geestveld van de medemens in de leefruimte is een ruimtelijk proces en gaat altijd vooraf aan de tactiele (lichamelijke) aanraking.
De kwaliteit van het Menselijke Geestveld waarin de aanraking plaatsvindt bepaalt de kwaliteit van de aanraking en vormt daardoor de essentie van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact. Het voelt goed of slecht met alle nuanceringen daartussenin.

Voelt de Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar het referentiekader in de hersenen gaat tijdens de ontmoeting goed, dan zal het plezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en elkaar belangeloos aan te raken.
Voelt de Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar het referentiekader in de hersenen gaat tijdens de ontmoeting niet goed, dan zal het onplezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en elkaar belangeloos aan te raken.
De mens is dus in staat om met zijn Happerceptieve Sensitiviteit bewuste keuzes te maken tijdens zijn ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Daardoor kan hij zijn gezondheid optimaliseren en zijn kwaliteit van leven bewaken.

De Menselijke Geesten kennen een chemo-energetisch optimum (kerngezond) en minimum (doodziek) met daartussenin talloze andere kwaliteiten van leven. In de meest gezonde en zuivere Geest kunnen zich nieuwe inzichten, eclectische verbanden en wijsheid openbaren.
Ook ons positieve of negatieve subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld worden bepaald door de chemo-energetische kwaliteit van de Menselijke Geest die zetelt in de kruin van het zenuwstelsel.

De menselijke gezondheid en kwaliteit van leven van het individu worden gerepresenteerd door de kwaliteit van het unieke individuele Geestveld dat de mens via zijn Plexus Solaris uitstraalt.
De menselijke gezondheid en kwaliteit van leven van de unieke cultuur, de etnische stam, de sociale klasse of de economische groep worden gerepresenteerd door de kwaliteit van het unieke collectieve Geestveld dat de leden van de cultuur, stam, klasse of groep gezamenlijk uitstralen via hun Plexus Solaris.

Er bestaat geen beschaving, cultuur, stam of groep met alleen maar gezonde en positieve unieke collectieve Menselijke Geestvelden. Het zijn individuen die je in je leven kunt ontmoeten die de hoogste gezondheid en kwaliteit van leven kunnen representeren. Deze bevoorrechte mensen stralen hun goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven via hun unieke individuele Geestveld letterlijk belangeloos uit bij alles wat zij doen. Maar om een dergelijke goede gezondheid en kwaliteit van leven te kunnen herkennen, vereist dat u diezelfde hoge gezondheid en kwaliteit van leven bezit.
Dergelijke ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens geven een gelukzalig gevoel!

Wat is de erfzonde?

De vader en de moeder zijn de scheppers van een nieuw kindje.

Direct na het breken van de vliezen van de moeder komt het zenuwstelsel van de baby in aanraking met de individuele Geestvelden van de vader en de moeder. Door het veelvuldige belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders met de baby komen de Geesten van de ouders voortdurend via de Plexus Solaris van de baby het zenuwstelsel binnen waardoor de beide Geesten zich na enige tijd zetelen in de kruin van het zenuwstelsel. Dit is de ‘bezieling’ van het kind.
De kruin van het zenuwstelsel waarin de beide Geesten van de ouders van ieder kind zetelen, is het affectieve fundament van ieder kind.

Wanneer een kind tijdens het psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt door gezonde en daardoor positieve Geesten van de ouders dan zal het kind al het ‘Goede’ ontvangen van de ouders. Dan zal het affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders, dat plaatsvindt in de zuivere Geestvelden van de ouders, als prettig worden ervaren door het kind. Het kind hecht zich aan de ouders omdat het affectief wordt bevestigd.
Wanneer een kind tijdens het psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt door ongezonde en daardoor negatieve Geesten van de ouders dan zal het kind daardoor al het ‘Kwaad’ ontvangen van de ouders. Dit is de erfzonde! Dan zal het affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders, dat plaatsvindt in de onzuivere Geestvelden van de ouders, als onprettig worden ervaren door het kind. Het kind zal zich niet goed hechten aan de ouders en raakt daardoor affectief gedepriveerd.

Wanneer ouders hun kinderen niet het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact (kunnen) schenken waar ieder kind recht op heeft dan kan het geweten zich niet of nauwelijks ontwikkelen. Deze gewetenloosheid is vrijwel altijd de zieke voedingsbodem voor pestgedrag, discriminatie, criminaliteit, bendevorming, extremisme, jihadisme, terreur, oorlogshandelingen en medeplichtigheid aan genocide.
De recente geschiedenis van dit mensdom levert de bewijzen van affectief gedepriveerde zieke Geesten uit diverse culturen, zoals Adolf Hitler van Duitsland, Jozef Stalin van Rusland, Idi Amin van Oeganda, Pol Pot van Cambodja, Saddam Hoessein van Irak, …..

Dus de kwaliteit van de Menselijke Geest in de kruin van het zenuwstelsel bepaalt of we ethisch en constructief bezig zijn met het leven of dat we onethisch en destructief bezig zijn met het leven. Uiteraard met alle nuanceringen daartussenin.

Veel mensen met een onzuivere Geest in hun fundament ervaren vanuit dit onzuivere subjectieve referentiekader alles en iedereen als negatief en ziek. Dit is veelal een projectie vanuit de eigen onzuiverheid dat zich uit in affectieve en psychische onvolwassenheid.
Sommige van deze mensen zijn onbewust zo angstig voor hun onzuivere fundament (erfzonde) dat ze niet door middel van therapie of meditatie naar hun  onzuivere fundament durven gaan om die onzuivere Geest(en) te herkennen en los te laten zodat ze tot Verlichting kunnen komen. Dergelijke mensen plegen vaak nog liever zelfmoord of proberen alles en iedereen die anders aanvoelen te vernietigen om maar niet geraakt te worden in hun eigen onzuiverheid en ziek-zijn.

In het proces van affectieve en psychische volwassenwording is het van fundamenteel belang dat het kind zich op oudere leeftijd ook weer onthecht van de ouders om een authentiek, autonoom, ethisch en zelf verantwoordelijk persoon te worden.
Daarvoor dient het kind de Geesten van de ouders grotendeels los te laten zodat zijn eigen Geest dominant wordt in de kruin (fundament) van het zenuwstelsel.

Het moge duidelijk zijn voor de affectief en psychisch volwassen mens dat er geen hemel of paradijs is en er ook geen hel met een vagevuur bestaat. Wanneer het lichaam sterft dan laat onze individuele Geest en de talloze Geesten van onze medemensen los uit het zenuwstelsel en vervliegen in het universum.
Wij mensen hebben slechts één kostbaar leven hier op aarde. Het is zaak om daar het beste van te maken!

Dus des te gezonder en zuiverder de Menselijke Geest is, des te hoger is de kwaliteit van het unieke individuele Geestveld. Des te hoger is ook de chemo-energetische kwaliteit van de ontmoeting en het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Mensen met een gezonde en zuivere Geest hebben ook een positief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze mens is vol compassie en (naasten)liefde en kan waarachtig mens-zijn met zijn medemensen.

Wat is God?

Het woord monotheïsme is een samenstelling van het Griekse monos: één en theos: ‘God’.
Het monotheïsme is het geloof in het bestaan van één ‘God’. In tegenstelling tot het polytheïsme waarbij men in het bestaan van meer goden gelooft.

Van de wereldgodsdiensten zijn het Christendom, de Islam en het Jodendom monotheïstische religies. Naar de wel geduide gemeenschappelijke oorsprong of aardsvader worden ze ook wel Abrahamistische religies genoemd. Ook bepaalde groepen Hindoes beschouwen zich als monotheïst.

Er zijn ruim 7,5 miljard mensen op aarde en geen enkel mens heeft ‘God’ ooit gezien. Maar miljarden mensen voelen ‘iets’ dat zij niet kunnen benoemen. Wat is dat ‘iets’ dat wij voelen? Voelen wij ‘God’? Is het de Heilige Geest? Nee, wij voelen met ons zesde zintuig – ons zenuwstelsel – half bewust en half onbewust de individuele en collectieve Geestvelden van onze medemensen!

De persoonlijke ‘God’ is de Geest van je eigen vader die zetelt in de kruin van het zenuwstelsel.
Wanneer de Geest van je eigen vader gezond en daardoor zuiver is, dan houden we van de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid houdt de gelovige onbewust van het gezonde en positieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt.
Wanneer de Geest van je eigen vader ongezond en daardoor onzuiver is, dan vrezen we de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid vreest de gelovige onbewust het ongezonde en negatieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt.

De almachtige ‘God’ wordt gerepresenteerd door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Hindoes, Islamieten of Joden.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen gezond en zuiver is, dan houden de gelovigen van de almachtige ‘God’. In werkelijkheid houden zij onbewust van het gezonde en zuivere collectieve Geestveld dat de eigen cultuur, de stam, de familie en de geloofsgemeenschap uitstralen.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen ongezond en onzuiver is, dan vrezen de gelovigen de almachtige ‘God’. In werkelijkheid vrezen zij onbewust het ongezonde en onzuivere collectieve Geestveld dat de eigen cultuur, de stam, de familie en geloofsgemeenschap uitstralen.

Wanneer gelovigen zeggen dat ‘God’ alomtegenwoordig is dan bedoelen zij dat de Geest van ‘God’ overal aanwezig is. Aangezien de Geest van ‘God’ niets meer of minder is dan de individuele en collectieve Geestvelden van de mens is het logisch dat overal waar mensen aanwezig zijn zij hun Geestvelden uitstralen en de mens, die niet begrijpt wát hij voelt, denkt dat hij de Geest van ‘God’ voelt

Streng gelovige mensen kunnen zeer emotioneel worden wanneer je hun ‘God’, hun Profeet of hun Heilige Boek beledigt. Dat komt omdat de rationele kennis van hun ‘God’, van hun Profeet en van hun Heilig Boek ligt opgeslagen in het Geestveld van de ouders, de familie, de etnische stam en de geloofsgemeenschap.
Deze kennis ligt dus opgeslagen in de Geest die in de kruin van het zenuwstelsel zetelt. De kruin van het zenuwstelsel is de zetel, de basis en het fundament van de Menselijke Geest. Vandaar dat het woord ‘fundamentalisten’ voor zeer strenggelovige mensen zeer passend is.

Wat zijn het geloof en de geloofsgemeenschap?

Het geloof in geestelijke stromingen zoals het Christendom, het Hindoeïsme, de Islam en het Jodendom is gebaseerd op een gemeenschappelijk gevoel (van liefde of van angst) dat wordt gerepresenteerd door het unieke collectieve Geestveld van de groep waardoor de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen, van de Christenen, de Hindoes, de Islamieten of de Joden, zich affectief verbonden voelen met elkaar.
Doordat ieder geloof een ander en uniek collectief gevoel representeert is er binding binnen de geloven maar heel vaak verdeeldheid tussen de geloven.
Daardoor houden de verschillende geloven het mensdom verdeeld!

Wanneer gelovigen en ongelovigen de Menselijke Geest bewust ruimtelijk gaan voelen door middel van hun Happerceptieve Sensitiviteit en daardoor begrijpen dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de godsdiensten plaatsvinden in Europa.
Hierdoor kunnen ook de seculieren die daar behoefte aan hebben op basis van affectiviteit weer een heem vinden bij een van de geloven waarvan het unieke collectieve Geestveld het beste aanvoelt. Want ook de seculieren hebben behoefte aan spiritualiteit, ritualen, zingeving en een warme liefdevolle gemeenschap. Want heel veel seculieren die het geloof in ‘God’ hebben losgelaten, lijden aan spirituele verwezing.

De geloofsgemeenschap wordt gerepresenteerd door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden.
Iedere keer dat de geloofsgemeenschap van Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden naar hun kerk, tempel, moskee of synagoge gaan om hun ritualen te verrichten, worden zij bevestigd en bekrachtigd door het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap. Hierdoor zullen nieuwkomers het collectieve Geestveld van het land van aankomst niet snel overnemen en is het een illusie te denken dat zij wel even snel zullen assimileren in de nieuwe cultuur. Zelfs bij positief gemotiveerde nieuwkomers duurt het overnemen van het Geestveld in het land van aankomst vaak vele generaties.

Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap zuiver en positief is, zijn de gelovigen tolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.
Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap onzuiver en negatief is, zijn de gelovigen intolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.

Alle gelovigen die lid zijn van een geloofsgemeenschap dienen te beseffen dat hun collectieve gevoel een subjectief gevoel is. Ook hun zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld zijn daardoor subjectief.

Wat is een rituaal?

Er is sprake van een rituaal wanneer een groep mensen allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment. Wanneer gelovigen samen bidden, mediteren, reciteren en zingen om ‘God’ te eren dan is er sprake van een rituaal.

Door de groepsgrootte van de geloofsgemeenschap kunnen de gelovigen zoveel zuivere maar ook onzuivere Menselijke Geesten accumuleren in hun zenuwstelsels dat daardoor het zenuwstelsel kan constiperen en/of toxificeren waardoor de eigen Geest in het zenuwstelsel onzuiver en zelfs ziek kan worden. De gelovigen verliezen hierdoor hun Happerceptieve Sensitiviteit waardoor zij geen liefde meer kunnen voelen stromen, geen liefde meer kunnen schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook geen liefde meer kunnen ontvangen van hun kinderen en medemensen. Daarom is het niet zo vreemd wanneer mensen het geloof in een ‘God’ verliezen en zij die religie en de geloofsgemeenschap verlaten.

Alleen kleine groepjes mensen met een goede gezondheid en positieve intenties kunnen samen een warm gevoel van verbondenheid en liefde oproepen. Wanneer de gelovigen dit collectieve warme gevoel van liefde ervaren denken zij dat dit de ‘Heilige Geest’ is. Ook dit is niets meer of minder dan de Menselijke Geest.

Een gezond, zuiver en positief individueel of collectief Menselijk Geestveld van gelovigen kan heilzaam zijn en mensen genezen. Zo’n gebedsgenezing noemen gelovigen dan een wonder.

Met heel Nederland Koningsdag vieren, gezamenlijk het Wilhelmus zingen of met zijn allen naar het Nederlands elftal kijken zijn ook vormen van ritualen die voor een warm gevoel van verbondenheid en eenheid zorgen.
Met je beste vrienden naar een poptempel gaan waar je samen kijkt, luistert, zingt, danst en geniet van je favoriete artiest of band is ook een rituaal. Deze ritualen kunnen zelfs een warmer collectief eenheidsgevoel van liefde veroorzaken dan een dienst in een kerk, moskee, synagoge of tempel.
Onze favoriete artiesten zijn in feite de moderne hogepriesters die met hun teksten de mensheid zelfs met meer liefde kunnen bezielen dan de verouderde en achterhaalde teksten uit een Heilig Boek.

Wat is Verlicht zijn?

Zeer spirituele mensen mediteren net zo lang alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur totdat de (onzuivere) Geesten van hun (voor-)ouders, die zetelen in de kruin van het zenuwstelsel, loslaten.
Mediteren is niets anders dan de Geesten die wij vanaf onze geboorte hebben geaccumuleerd in het zenuwstelsel door middel van meditatie loslaten.
De onzuivere Geesten van onze (voor-)ouders vormen de ‘erfzonde.’ Vrijwel ieder mens op aarde is in min of meerdere mate belast met de ‘erfzonde’ van zijn (voor)ouders.

Wanneer de mens deze (onzuivere) Geesten van zijn (voor-)ouders loslaat dan heeft die mens de staat van Verlichting bereikt.
Wanneer de mens de (onzuivere) Geesten van zijn (voor-)ouders blijft aanbidden (eert uw Vader en uw Moeder) dan zal die mens nooit de staat van Verlichting bereiken.

Mensen die de staat van Verlichting hebben bereikt leven in vrede en harmonie samen met andersdenkenden omdat de Geest in de kruin van hun zenuwstelsel gezond en zuiver is. De kruin van hun zenuwstelsel staat tijdens deze staat van ontgrensd bewustzijn in direct contact met de zuivere zuurstofrijke natuur. Die Mens is in spirituele zin een Verlichte Geest!

Mensen met een ontgrensd Bewust-Zijn kunnen door de deconstipatie en detoxificatie van het zenuwstelsel weer bewust ruimtelijk voelen. Deze Happerceptieve Sensitieve mensen kunnen daardoor weer liefde voelen stromen, liefde schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook liefde ontvangen van hun kinderen en medemensen.

Sommige kinderen hebben het grote voorrecht dat zij van hun vader en moeder zeer gezonde en zuivere Geesten hebben ontvangen die zetelen in de kruin van het zenuwstelsel. Deze mensen hebben het Summum Bonum (het hoogste goed) cadeau gekregen van hun ouders. Deze zuivere en gezonde mensen voelen geen enkele noodzaak om door middel van meditatie deze zuivere en positieve Geesten los te laten.
Het is dan ook beslist niet aan te raden dat deze bevoorrechte mensen uit pure nieuwsgierigheid gaan experimenteren en hun gezonde en zuivere fundament door middel van intensieve meditatie loslaten!

Wat is de ‘Heilige Graal?’

Bij de queeste naar de ‘Heilige Graal’ gaat het in feite om de zoektocht naar het ‘Goddelijke’ dat in onszelf zetelt.

Het ultieme zuivere affectieve psycho-tactiele-zijns-contact van de beide ouders met het pasgeboren kindje kan alleen maar plaatsvinden binnen de vreedzame veilige warme intieme beslotenheid van het gezin. Wanneer de ouders met het pasgeboren kindje in de armen zitten en de ouder en het kind elkaar in alle liefdevolle kwetsbaarheid in de ogen kijken dan versmelten de zuivere gezonde Geesten van de ouders en het kind in de zenuwstelsels van de ouders en het kindje.
Hierdoor ontstaat het zalige ‘Goddelijke’ warme gevoel van liefde dat voelbaar is in de zenuwstelsels van de ouders en het zuivere kindje maar ook in de intieme leefruimte om de ouders en het kindje is dit zalige ‘Goddelijke’ warme gevoel van liefde voelbaar voor familieleden en vrienden die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld.

De Eclecticus Gottfried Wilhelm (von) Leibniz (1646 – 1716) meende dat praktisch alle stelsels ten slotte met elkaar konden worden verzoend, indien er bepaalde correcties in werden aangebracht.
Hij had gelijk. Het is de zuivere gezonde Menselijke Geest die religie, spiritualiteit en wetenschap op een eclectische wijze met elkaar verbindt.
Het is de zuivere gezonde Menselijke Geest die alleen in ons gevonden kan worden door middel van langdurige meditatie en contemplatie, alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur, waardoor wij onze ‘erfzonde’ kunnen loslaten. Hierdoor bereiken we uiteindelijk de staat van Verlichting en komen we bij de onuitputtelijke bron van de Liefde.

Het is onze zuivere gezonde Menselijke Geest die alle mensen op aarde met elkaar kan verbinden op basis van affectiviteit.
Wanneer meerdere zuivere gezonde Menselijke Geesten van dezelfde hoge chemo-energetische kwaliteit versmelten in onze zenuwstelsels, dan kan dat het zalige – ‘Goddelijke’ – warme gevoel geven waar ieder mens op aarde naar zoekt.
De ‘Heilige Graal’ waarnaar de mens zoekt is het ultieme gevoel van Liefde!

 

De ‘Heilige Graal’

Religie – Spiritualiteit – Wetenschap

‘God’ = ‘de Heilige Geest’ = de Menselijke Geest = Complex van Chemie, Energie en Informatie

 De Zuivere Zuurstofrijke Natuur

Alleen Mediteren & Contempleren in de Natuur

Verlichting

Liefde

 

De wereld waarin wij leven lijkt misschien een ongeordende chaos te zijn. Maar wanneer het zesde zintuig – het zenuwstelsel – optimaal functioneert dan kun je met je Happerceptieve Sensitiviteit de werking en wetmatigheden van onze Menselijke Geesten bewust ruimtelijk voelen.

Onze Menselijke Geest representeert onze affectieve, psychische en somatische gezondheid. Onze Menselijke Geest kan in kwaliteit variëren van gezond, zuiver en positief tot ziek, onzuiver en negatief.

Doordat ieder mens op aarde door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact  van en met de ouders is bezield met de Geesten van onze ouders en wij door de ruimtelijke uitwisseling en versmelting van onze Geesten in onze zenuwstelsels het warme gevoel van Liefde kunnen ervaren, is het 100 procent wetenschappelijk evident dat wij in essentie allemaal spirituele en affectieve mensen zijn.

Het is dus niet ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ maar de chemo-energetische kwaliteit van onze Menselijke Geest die verantwoordelijk is voor:

 • Gezondheid én Ziekte
 • Leven én Dood
 • Affectiviteit én Haat
 • Verbondenheid én Discriminatie
 • Beschaving én Barbarisme
 • Creatie én Destructie
 • Evolutie én Degeneratie
 • Orde én Chaos

 

 

Home