Hoofdstuk 5

De drie universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit en beschaving

‘Er is vooral geen groot dragend verhaal meer. Er zijn geen grote leiders’.
* Bas Heijne, schrijver en essayist in Wereldverbeteraars Gandhi, King, Mandela – hun erfenis

‘Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren’.
* Mahatma Gandhi – Indiaas politicus (1869 – 1948)

‘Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat’.

* Martin Luther King – Amerikaans predikant (1929 – 1968)

‘De maatschappij veranderen is niet het moeilijkst wat er is, het moeilijkst is jezelf veranderen’.
* Nelson Mandela – Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en antiapartheidsstrijder (1918 – 2013)

De menselijke beschaving

De wereld waarin wij leven is een schitterend mozaïek van soevereine beschavingen, unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen die allemaal unieke en dus verschillende collectieve Geestvelden hebben. Daardoor existeren deze verschillende beschavingen, culturen, stammen, klassen en groepen op een uniek maar verschillend gevoelsniveau. Zodoende hebben zij ook een uniek maar verschillend collectief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld.
De gehele mensheid bestaat dus uit een globaal netwerk van unieke individuele en collectieve Geestvelden waarin onze kleinschalige affectief-sociale en grootschalige effectief-economische ontmoetingen, contacten en relaties plaatsvinden.

Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat al deze verschillende beschavingen, culturen, stammen, klassen, groepen en individuen in goede harmonie met en door elkaar samenleven en samenwerken zonder dat er een botsing van beschavingen, culturen, stammen, klassen, groepen en individuen plaatsvindt op aarde.

Vier vormen van Bewust-Zijn

Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 juli 1875 – Küsnacht, 6 juni 1961) was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Jung was ervan overtuigd dat er een collectief onder-Bewust-Zijn bestaat.
Hij had gelijk!

Bewust-Zijn betekent dat je je bewust bent van je Zijn, van je existentie op aarde.
We kennen vier vormen van Bewust-Zijn: dagelijks Bewust-Zijn, hoger Bewust-Zijn, onder Bewust-Zijn en totaal Bewust-Zijn.

Het overgrote deel van de mensheid existeert in het dagelijks Bewust-Zijn.
Dit dagelijks Bewust-Zijn is een begrensde staat van Bewust-Zijn omdat deze mensen slechts vijf zintuigen gebruiken. Deze begrensde mens heeft zijn Happerceptieve Sensitiviteit niet ontwikkeld en is daardoor niet in staat om de individuele en collectieve Geestvelden (collectieve onder Bewust-Zijn) van zijn medemensen bewust ruimtelijk te voelen.

Een kleine groep mensen existeert in een staat van hoger Bewust-Zijn.
Mensen die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld existeren in een staat van ontgrensd Bewust-Zijn omdat deze mensen zes zintuigen gebruiken. Deze mensen zijn in staat om de individuele en collectieve Geestvelden (collectieve onder Bewust-Zijn) van hun medemensen bewust ruimtelijk te voelen.

Het collectieve onder Bewust-Zijn wordt gevormd door alle unieke individuele Geestvelden (van alle individuen) en alle unieke collectieve Geestvelden (van alle unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen). Deze individuele en collectieve Geestvelden bestaan uit menselijke chemie, energie en informatie.

Bij mensen die Verlicht-Zijn bestaan er geen grenzen meer tussen dagelijks Bewust-Zijn, hoger Bewust-Zijn en onder Bewust-Zijn. Verlichte mensen bezitten een totaal Bewust-Zijn.

Degeneratief mensdom of evoluerende mensheid?

Om een degeneratief – leidende tot degeneratie – mensdom te voorkomen, zal er een vreedzame revolutie moeten plaatsvinden in voelen, denken en handelen. Dat is een absolute voorwaarde voor een zich verder evoluerende – zich geleidelijk ontwikkelende – mensheid.

Maar welk subtiel proces zorgt bij de mens voor evolutie en degeneratie?

Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden en de institutionele schaalvergroting in alle domeinen van de multiculturele samenleving, interacteren er zoveel verschillende mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

De chronische overbelasting van de menselijke zenuwstelsels door de voortdurende accumulatie, constipatie en/of toxificatie van verschillende Menselijke Geesten van onze medemensen is een levensbedreigende pandemie waarvan vrijwel niemand zich bewust is!

Bij het proces van de menselijke evolutie en de menselijke degeneratie speelt de uiterst subtiele maar krachtige inwerking van de dynamische Menselijke Geesten van onze medemensen op het relatief statische menselijke genoom hoogstwaarschijnlijk een cruciale rol bij de natuurlijke positieve en negatieve genetische veranderingen van de menselijke genen.

Het subtiele proces van de menselijke evolutie

Gezonde mensen met een zuivere Geest in hun zenuwstelsel stralen via hun Plexus Solaris een positief individueel Geestveld uit. Gezonde mensen met een hoge gezondheid en kwaliteit van leven interacteren over het algemeen met andere mensen met dezelfde hoge gezondheid en kwaliteit van leven. Hierdoor accumuleert die mens gezonde en positieve Geesten in het zenuwstelsel. Deze Geesten van de medemens komen via de Plexus Solaris het fysieke lichaam binnen en gaan via het zenuwstelsel naar de hersenen, organen, spieren, cellen, dna met de genen. Dat betekent dat tijdens de ontmoeting van twee gezonde personen de Geest van persoon A. in het zenuwstelsel komt van persoon B. en vice versa waardoor de hersenen, organen, spieren, cellen, dna en de genen van beide personen met elkaar in verbinding staan.
De accumulatie van gezonde en zuivere Geesten (complex van chemie, energie en informatie) van onze medemensen in het zenuwstelsel kan heilzaam zijn en is zeer waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor het subtiele proces dat op de lange duur het relatief statische menselijk genoom positief kan modificeren.

Mensen met een positieve chemo-energetische uitstraling zijn zowel privé als zakelijk succesvol in het aangaan van nieuwe ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Mensen met een zuivere Geest staan op een positieve wijze in het leven. Zij hebben over het algemeen een positief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze positieve mensen kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in psycho-tactiel-contact zijn dan vindt er een uitwisseling en versmelting van Geesten plaats in de zenuwstelsels. De versmelting van dezelfde gezonde en positieve Geesten in het zenuwstelsel kan een heerlijk warm gevoel van herkenning en affectieve bevestiging geven, want soort zoekt soort.

Wanneer een man en een vrouw met dezelfde positieve chemo-energetische uitstraling en goede genen zich voortplanten dan kan dat op de lange duur wellicht leiden tot een verdere natuurlijke evolutie van de menselijke soort en het voortbestaan van de mensheid veiligstellen.

Mensen met de hoogste gezondheid en kwaliteit van leven kunnen over het algemeen op een positieve en creatieve manier met andere mensen samenleven en samenwerken die op dezelfde chemo-energetische golflengte existeren. Des te hoger de psycho-somatische gezondheid van mensen is, des te groter kan de omvang van een monoculturele groep mensen zijn.
Mensen met een gezond lichaam, een zuivere Geest en een positieve uitstraling zijn in de regel wél in staat om op een vreedzame manier te communiceren en te interacteren met hun medemensen uit andere culturen, stammen, klassen en groepen.

Het subtiele proces van de menselijke degeneratie

Ongezonde mensen met een onzuivere Geest in hun zenuwstelsel stralen via hun Plexus Solaris een negatief individueel Geestveld uit. Ongezonde mensen met een lage gezondheid en kwaliteit van leven interacteren over het algemeen met andere mensen met dezelfde lage gezondheid en kwaliteit van leven. Hierdoor accumuleert die mens ongezonde en negatieve Geesten in het zenuwstelsel. Deze Geesten van de medemens komen via de Plexus Solaris het fysieke lichaam binnen en gaan via het zenuwstelsel naar de hersenen, organen, spieren, cellen, dna met de genen. Dat betekent dat tijdens de ontmoeting van twee ongezonde personen de Geest van persoon A. in het zenuwstelsel komt van persoon B. en vice versa waardoor de hersenen, organen, spieren, cellen, dna en de genen van beide personen met elkaar in verbinding staan.
De accumulatie van ongezonde en onzuivere Geesten (complex van chemie, energie en informatie) van onze medemensen in het zenuwstelsel kan ziekmakend zijn en is zeer waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor het subtiele proces dat op de lange duur het relatief statische menselijke genoom negatief kan modificeren.

Mensen met een negatieve chemo-energetische uitstraling zijn zowel privé als zakelijk minder succesvol in het aangaan van nieuwe ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Mensen met een onzuivere Geest staan vaak op een negatieve wijze in het leven.  Zij hebben vaak een negatief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze negatieve mensen leveren een minder positieve bijdrage aan de samenleving.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in psycho-tactiel-contact zijn dan vindt er een uitwisseling en versmelting van Geesten plaats in de zenuwstelsels. De versmelting van dezelfde ongezonde en negatieve Geesten in het zenuwstelsel kan ook een warm gevoel van herkenning en affectieve bevestiging geven, want soort zoekt soort.

Wanneer een man en een vrouw met dezelfde negatieve chemo-energetische uitstraling en slechte genen zich voortplanten dan kan dat op de lange duur wellicht leiden tot een verdere natuurlijke degeneratie van de menselijke soort en het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen.

Mensen met de slechtste gezondheid en kwaliteit van leven kunnen over het algemeen niet op een positieve en creatieve manier met mensen samenleven en samenwerken die op een andere chemo-energetische golflengte existeren. Des te slechter de psycho-somatische gezondheid van mensen is, des te kleiner kan de omvang van een multiculturele groep mensen zijn.
Mensen met een ongezond lichaam, een onzuivere Geest en een negatieve uitstraling zijn in de regel niet in staat om op een vreedzame manier te communiceren en te interacteren met hun medemensen uit andere culturen, stammen, klassen en groepen.

De gehele mensheid existeert tussen deze twee uitersten van evolutie (kerngezond lichaam, zuivere Geest en positief  Geestveld) en degeneratie (ziek lichaam, onzuivere Geest en negatief Geestveld) waar tussen een scala aan verschillende kwaliteiten van leven ligt.

Verlicht leiderschap

De Europeanen bevinden zich in de lente van de 21e eeuw in de grootste existentiële identiteitscrisis sinds het ontstaan van de Europese Unie en de burgers van Europa verlangen hevig naar een nieuw groot verbindend verhaal.
Dat vraagt van onze Europese regeringsleiders om Verlichte leiderschapskwaliteiten!

In de geschiedenis van de mensheid zijn beschavingen opgekomen en in verval geraakt. Als wij willen voorkomen dat dit met Europa gaat gebeuren dan zullen alle Europese burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de degeneratie van de Europeanen en het verval van Europa te voorkomen.
Dat betekent dat er een vreedzame revolutie in voelen, denken en handelen zal moeten plaatsvinden. Dat is een absolute voorwaarde voor het perspectief op een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving.

Laten we samen – stap voor stap – die vreedzame revolutie in haptonomisch voelen, eclectisch denken en democratisch handelen in gang zetten!

1) Stap één: haptonomisch voelen – de wetenschap van de Affectiviteit

De Haptonomie is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve contacten in menselijke relaties bestudeert. Haar toepassingen betreffen het gehele leven van de conceptie tot aan de dood. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke waardigheid, de menselijke liefde en het menselijke levensgeluk vertegenwoordigen het essentiële doel van de Haptonomie.

De Haptonomie appelleert in haar mensbenadering aan menselijke affectieve vermogens die onder invloed van deze effcetieve maatschappij zijn verkommerd, onderontwikkeld zijn gebleven, in het geheel niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen dan wel zijn gedegenereerd. Affectieve vermogens, die ieder mens in de kiem zijn gegeven, maar die een zinvol aanbod aan bevestigende affectieve stimuli nodig hebben om tot ontplooiing te kunnen komen.

De Haptonomie wijst de weg naar het tot ontwikkeling brengen van deze affectieve vermogens om er vrij over te kunnen beschikken en ze te integreren in de individuele existentie en in de specifieke professie.
Als zodanig ontsluit de Haptonomie in haar praktische uitwerking en toepassingsmogelijkheden, gidsend en begeleidend de wegen naar een waarlijk autonome, zelfverantwoordelijke menselijke Zijnswijze.

2) Stap twee: eclectisch denken – de wetenschap van de Menselijke Geest

Een Eclecticus is een wijsgeer die zich niet aan een bepaald stelsel bindt, maar van verschillende stelsels datgene uitkiest wat hem het beste dunkt en dat versmelt tot iets nieuws.
Het Eclecticisme is de handelwijze van de Eclecticus om denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven van het voorgeslacht of van anderen over te nemen en dat te versmelten tot iets nieuws.

Iedere Nederlander en Europeaan is in staat om belangeloos kennis te nemen van de wetenschap van de Menselijke Geest.
Dit is van groot belang omdat dit document de subtiele ruimtelijke werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest ontsluit en deze wetmatigheden aan het fundament van ons Mens-Zijn staan. Hierdoor kan iedere Europeaan door middel van Persoonlijk Gezondheids Management (PGM) zijn psych0-somatische gezondheid optimaliseren en zijn kwaliteit van leven leren bewaken.

3) Stap drie: democratisch handelen – Verlicht leiderschap

Het woord democratie stamt af van de Griekse woorden demos dat ‘volk’ betekent en krateo dat ‘heersen, regeren’ betekent.
Democratie betekent dus letterlijk ‘volksheerschappij.’ Dit houdt in dat het volk (populus) zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in Nederland en België.
In een democratie is de volledige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten is geboren (dit staat in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent veel aspecten.

Zo stelde Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. Ook waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid. Niet alleen kunnen zo minderheden in de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden.
Zakaria stelde dat in West-Europa de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid voorafging aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking is betrokken, zodat een liberale democratie kon ontstaan. In landen waar deze bescherming ontbreekt zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.

Europa bestaat geografisch en cultuurhistorisch uit 51 landen, waarvan er 27 lid zijn van de Europese Unie.
Dit zijn de volgende landen:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Naast deze 27 lidstaten is er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie.

De Europese Unie is een effectief economisch en politiek systeem. Maar de Europese Unie is ook een waardensysteem dat de Europeanen al meer dan 70 jaar vrede, veiligheid, vrijheid, democratie, rechtsstaat, markt, welvaart, bestaanszekerheid en mensenrechten heeft gebracht.
Tot nog toe is de Brexit goed voor de EU. Volgens een peiling van het Europees parlement vinden steeds meer Europese burgers het EU-lidmaatschap goed voor hun land: 68 procent.
In de eurozone steunt 76 procent de euro, volgens de laatste Eurobarometer. Dat is de hoogste score ooit. Nederland blijkt behoorlijk eurogezind!

Maar als 27 regeringsleiders uit de blanke geprivilegieerde sociaal-economische bovenklasse het affectief goed met elkaar kunnen vinden, dan wil dat nog niet zeggen dat 450 miljoen mensen uit 27 verschillende mono- en multiculturele samenlevingen het affectief goed met elkaar kunnen vinden.
Want kleinschaligheid is een absolute voorwaarde voor belangeloze affectiviteit tussen mensen binnen culturen en belangeloze affectiviteit kun je per definitie nooit afdwingen tussen culturen door middel van effectief economische en politieke systemen.

Drie voorbeelden van institutionele schaalvergroting zijn de globalisering van de wereldeconomie, de internationale migratiestromen en het wereldwijde massatoerisme. Hierdoor is de uitbraak van het corona-virus (Covid-19) ontaard in een ware pandemie die de mensheid meedogenloos confronteert met de essentie van haar existentie.
Het is niet de eerste keer dat dieren ziekteverwekkers naar mensen overbrengen en de corona-pandemie zal ook niet de laatste zijn. Want wereldwijd zijn er volgens deskundigen honderden virussen die kunnen zorgen voor zoönosen.
Driekwart van de ziekten die de afgelopen 10 jaar ontstonden, waren afkomstig van dieren. Het aantal wereldwijde uitbraken van infectieziekten neemt toe, concludeerden wetenschappers al in 2014 in een publicatie in The Royal Society.
Daarom is het volgens wetenschappers van belang dat we ons nu al voorbereiden op het volgende pandemische virus. We weten niet wat voor virus dat zal zijn, dus moeten we breed werkende vaccins en antivirale middelen ontwikkelen. Zodat we we hopelijk kunnen voorkomen dat een dergelijke pandemische crisis nog een keer kan ontstaan.

David Quammen schreef het boek Zoönose. Daarin zegt hij: ‘Wat mensen van andere plagen onderscheidt is dat we keuzes kunnen maken. Kiezen om onze arm voor onze mond te houden als we hoesten. Om minder vlees te eten, minder te reizen, minder kinderen op de wereld te zetten. Want als we zelf niet onze bevolkingsaantallen reguleren, dan is de kans groot dat het voor ons wordt gedaan. Bijvoorbeeld door een virus’.

Robin Dunbar is een Engelse antropoloog en evolutiebioloog, gespecialiseerd in het gedrag van primaten. Hij is voornamelijk bekend door het postuleren van ‘Dunbars’s number’. Dit is de vermeende cognitieve grens aan het aantal individuen waarmee een persoon een stabiele sociale relatie kan onderhouden.
Dunbar kwam aan een gemiddeld maximum aantal van 148 personen (meestal wordt het getal 150 aangehouden) met wie een mens een bepaalde relatie kan onderhouden, onder voorwaarde dat alle ‘deelnemers’ hun best doen om tot die kring te behoren.

De Nederlandse evolutionair-ontwikkelingspsycholoog Annemie Ploeger schrijft in haar boek ‘De evolutie van een kind’ op bladzijde 85 het volgende: ‘Onderzoekers hebben ontdekt dat de meeste mensen van ongeveer 150 mensen om zich heen weten wat ze doen, wat voor werk ze hebben en met wie ze een romantische relatie hebben of in het verleden hebben gehad. Blijkbaar kunnen we de omgang met 150 verschillende mensen nog verhapstukken. Als het er meer worden, raken we het overzicht kwijt en voelen we ons anoniem tussen de mensenmassa. We gaan dan minder goed functioneren.
Fusies van afdelingen en instellingen zijn dan ook vaak geen daverend succes. Opmerkelijk genoeg weten ook mensen in bestaande jager-verzamelaarsmaatschappijen van ongeveer 150 mensen wat ze doen en laten. Het lijkt er dus op dat mensen in verschillende culturen en omstandigheden goed kunnen omgaan met dit aantal mensen’.

Op basis van DNA-onderzoek wordt verondersteld dat de eerste moderne mensen zo’n 200.000 jaar geleden ontstonden in Oost-Afrika. Meer dan 90 procent van de tijd dat de moderne mens bestaat leefde hij in kleine intieme groepen van enkele tientallen mensen. Deze jager-verzamelaars leefden continu met hun zenuwstelsels in de zuivere zuurstofrijke natuur waardoor zij bewust ruimtelijk voelend – Happerceptief Sensitief – in hun natuurlijke leefwereld existeerden.
Daarom ontwikkeld de hedendaagse mens, bewust of onbewust, steeds meer weerzin tegen onnatuurlijke institutionele schaalvergroting, zoals de Europese Unie en de globalisering. Want kleinschaligheid staat aan de basis van onze gezondheid, gezondheid is een fundamentele existentiële voorwaarde voor affectiviteit en affectiviteit is een fundamenteel existentieel vermogen dat aan de basis staat van onze menselijke beschaving.

De ideale affectieve groepsgrootte is voor mensen die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld eenvoudig te voelen. Zodra de groep zo groot wordt dat de zenuwstelsels van de groepsleden zoveel Geesten van elkaar accumuleren dat daardoor het bewuste ruimtelijke gevoel uitdooft bij één of meerdere mensen en je geen belangeloze affectiviteit meer kunt voelen stromen, is de groep dus te groot.

Sinds het verschijnen van de eerste mensen op aarde is de mens uitgegroeid tot de succesvolste soort op onze planeet. Nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid leefden er zoveel verschillende mensen uit unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen op aarde. En nog niet eerder in de geschiedenis leefden er zoveel verschillende mensen in steden. Daarom is de huidige tijdgeest aan het begin van de 21e eeuw uniek en onvergelijkbaar met enig ander tijdsgewricht in de geschiedenis van de mensheid.
De onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op aarde is dé fundamentele oorzaak van vrijwel alle grote problemen op onze wonderschone blauwgroene planeet.

Want door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van westerse monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden en de institutionele schaalvergroting in alle domeinen van de multiculturele samenleving, interacteren er zoveel mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

Hieronder benoem ik in alfabetische volgorde een aantal van de directe en indirecte fenomenen en aandoeningen die kunnen ontstaan door de chronische overbelasting van de zenuwstelsels van kinderen en volwassenen:

 • ADHD
 • affectieve deprivatie
 • Alzheimer
 • angst
 • armoede
 • autisme
 • bendevorming
 • burn-out
 • celveroudering
 • criminaliteit
 • chronische vermoeidheid
 • complotdenken
 • culturele ontheemdheid
 • depressie
 • drugsgebruik
 • economische marginalisatie
 • eenzaamheid
 • epidemieën
 • existentiële onvrede
 • extremisme
 • gewetenloosheid
 • identiteitsworsteling
 • jihadisme
 • kanker
 • leer- en gedragsstoornissen
 • onbehagen
 • ontheemdheid
 • onvruchtbaarheid
 • paranoïa
 • pestgedrag
 • sociale discriminatie
 • spirituele verwezing
 • stress
 • suïcide
 • terreur
 • verslavingen
 • verwardheid
 • verwezing
 • wapenbezit
 • werkloosheid

Europa heeft nieuwe Verlichte leiders nodig. Verlichte leiders met affectieve en intuïtief-intelligente Zijnskwaliteiten die kunnen voelen dat kleinschaligheid de enige juiste menselijke maat is in een grote multiculturele Europese Unie van 450 miljoen Europeanen.
De affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde en cultureel ontheemde Europese burgers schreeuwen om aandacht, bevestiging, verbondenheid, affectiviteit en liefde.
Kleinschaligheid zorgt er voor dat er minder menselijke ontmoetingen en contacten zijn. Minder menselijke ontmoetingen en contacten zorgen ervoor dat de mens minder menselijke Geesten accumuleert in zijn zenuwstelsel. Hierdoor raakt het menselijke zenuwstelsel niet geconstipeerd (verstopt) en/of getoxificeerd (vergiftigd). Wanneer het zenuwstelsel niet geconstipeerd en/of getoxificeerd is blijft de mens bewust ruimtelijk voelend in zijn leefwereld existeren waardoor hij zijn gezondheid kan optimaliseren en zijn kwaliteit van leven kan bewaken. Door zijn Happerceptieve Sensitieve vermogens kan die mens liefde voelen stromen. Daardoor kunnen ouders hun kinderen affectief bevestigen en burgers op basis van affectiviteit vreedzaam samenwonen en constructief samenwerken. Want een gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving is een essentiële voorwaarde voor een duurzame vitale circulaire Europese economie.

Wanneer de politieke leiders van Europa een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving tot stand willen brengen dan moeten zij massaal investeren in educatieve, preventieve en therapeutische gezondheidsinterventies want gezondheid is voorwaarde scheppend voor affectiviteit en affectiviteit is voorwaarde scheppend voor beschaving.

Europa schreeuwt om Verlichte leiders met een zuivere Geest die durven te vertrouwen op hun affectiviteit, authenticiteit, intuïtieve intelligentie, verbeeldingskracht, creativiteit, ethiek en wijsheid.

De drie universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit en beschaving

Aan het begin van de 21e eeuw leven alle Europeanen in de realiteit van een multipolaire wereldorde met verschillende soevereine beschavingen. Wanneer Europa zich in die wereldorde staande wil houden als soevereine beschaving dan moet de soevereiniteit bij de Europese lidstaten liggen. Want kleinschaligheid is een essentiële voorwaarde voor gezondheid, gezondheid is een fundamenteel existentiële voorwaarde voor affectiviteit en affectiviteit is een fundamenteel existentieel vermogen dat aan de basis staat van onze Europese beschaving. Gezondheid, affectiviteit en beschaving zijn universele eeuwigheidswaarden.

Edmund Burke (Dublin, 12 januari 1729 – Beaconsfield, 9 juli 1797) was een Ierse filosoof en politicus die als de grondlegger van het moderne conservatisme wordt beschouwd. Hij deed tijdens zijn leven een uitspraak die mij in deze zorgelijke tijdgeest zeer aanspreekt en die ik u beslist niet wil onthouden.
Hij zei: ‘Alles wat nodig is voor de overwinning van het Kwaad is dat goede mensen niets doen.’

Wat is de zieke bron van het kwaad?
Het ontberen, onthouden, ontnemen, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde heet affectieve deprivatie.
Affectieve deprivatie is de zieke bron van gewetenloosheid, criminaliteit, bendevorming, extremisme, jihadisme, terreur, oorlogsmisdaden en genocide.
De recente geschiedenis van dit mensdom heeft getoond tot welke gruweldaden affectief gedepriveerde zieke Geesten uit alle culturen in staat zijn: Adolf Hitler van Duitsland, Jozef Stalin van Rusland, Idi Amin van Oeganda, Pol Pot van Cambodja, Saddam Hoessein van Irak, …..

Een optimale affectieve gezondheid staat aan het fundament van ons Mens-Zijn. Wanneer mensen hun affectieve vermogens optimaal hebben ontwikkeld dan kunnen ouders hun kinderen affectief bevestigen, dan kunnen volwassen mensen liefdevol samenleven en zijn zij in staat om constructief samen te werken.

Daarom is het is mijn missie om in ons effectief geconditioneerde Nederland en Europa de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit en de menselijke beschaving te bevorderen door middel van uniek innovatief onderzoek, belangeloos advies, het schrijven van deze artikelen op mijn website en het uitgeven van boeken.

Maar ik kan als mens alleen niet meer doen dan iedere dag keihard aan mijn eigen gezondheid en kwaliteit van leven werken waardoor ik in mijn beperkte omgeving belangeloos gezondheid uitstraal, belangeloos affectiviteit schenk en belangeloos beschaving voorleef aan mijn medemensen.
Ik kan de meest ethische, innovatieve en waardevolle kennis en kunde ontwikkelen en belangeloos uitdragen aan mijn medemensen, maar ik kan Nederland en Europa niet in mijn eentje verbeteren.
Want het is uiteindelijk aan ons allen om als Nederlanders en Europeanen te kiezen voor méér gezondheid, méér affectiviteit en méér beschaving in Nederland en Europa. Want gezondheid vormt het fundament van onze Nederlandse en Europese beschaving, affectiviteit is het cement van onze Nederlandse en Europese beschaving en wij zijn samen de architecten en de levende bouwstenen van die gezonde affectieve Nederlandse en Europese multiculturele beschaving!

Home