Hoofdstuk 5

Vier nieuwe universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving

‘Er is vooral geen groot dragend verhaal meer. Er zijn geen grote leiders’.
* Bas Heijne, schrijver en essayist van Wereldverbeteraars Gandhi, King, Mandela – hun erfenis

‘Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren’.
* Mahatma Gandhi – Indiaas politicus (1869 – 1948)

‘Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat’.

* Martin Luther King – Amerikaans predikant (1929 – 1968)

‘De maatschappij veranderen is niet het moeilijkst wat er is, het moeilijkst is jezelf veranderen’.
* Nelson Mandela – Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en antiapartheidsstrijder (1918 – 2013)

‘Er is in de wereld nog nooit iets veranderd,
zonder dat er een Bewust-Zijns-Verandering aan vooraf is gegaan’.
* Bas Heijne, schrijver en essayist van Leugen en Waarheid.

 

De menselijke beschaving

De wereld waarin wij leven is een schitterend mozaïek van soevereine beschavingen, unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen die allemaal unieke en dus verschillende collectieve Geestvelden hebben. Daardoor leven deze verschillende beschavingen, culturen, stammen, klassen en groepen op een uniek maar verschillend gevoelsniveau. Zodoende hebben zij ook een uniek maar verschillend collectief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld.
De gehele mensheid bestaat dus uit een wereldomspannend netwerk (World Wide Web) van unieke individuele en collectieve Geestvelden waarin onze ontmoetingen, contacten en relaties met onze medemensen plaatsvinden.

Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat de enorme diversiteit van mensen uit al deze verschillende beschavingen, culturen, stammen, klassen en groepen in goede harmonie met en door elkaar samenleven en samenwerken zonder dat er een botsing van beschavingen, culturen, stammen, klassen, groepen en individuen plaatsvindt op aarde.

Zes vormen van Bewust-Zijn

Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 juli 1875 – Küsnacht, 6 juni 1961) was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Jung was ervan overtuigd dat er een collectief Onder-Bewust-Zijn bestaat.
Hij had gelijk!

Hersenactiviteit ontstaat doordat mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren voortdurend hun Geesten ruimtelijk uitwisselen tussen de zenuwstelsels waardoor de hersenen van mensen met elkaar in verbinding staan. Onze hersenen zitten vol met menselijke chemie, energie en informatie.

Bewust-Zijn betekent dat je je bewust bent van je Zijn op aarde.
We kennen zes vormen van Bewust-Zijn: Individueel-Bewust-Zijn, Collectief-Bewust-Zijn, Dagelijks-Bewust-Zijn, Hoger-Bewust-Zijn, Onder-Bewust-Zijn en Totaal-Bewust-Zijn.

Ieder mens heeft een Individueel-Bewust-Zijn.
De mens die slechts vijf zintuigen gebruikt heeft een Begrensd-Bewust-Zijn. Hij is zich niet bewust van wat er zich in zijn individuele Onder-Bewust-Zijn afspeelt.

Iedere unieke cultuur, etnische stam, sociaaleconomische klasse en diverse groepen heeft een Collectief-Bewust-Zijn.
De mensen uit een cultuur, stam, klasse en groep die slechts vijf zintuigen gebruiken hebben een Begrensd-Bewust-Zijn. De leden van die cultuur, stam, klasse en groep zijn zich niet bewust van wat er zich in hun collectieve Onder-Bewust-Zijn afspeelt.

Het overgrote deel van de mensheid leeft in een staat van het Dagelijks-Bewust-Zijn.
Dit Dagelijks-Bewust-Zijn is een staat van Begrensd-Bewust-Zijn omdat deze mensen slechts vijf zintuigen gebruiken. Deze begrensde mensen hebben hun Happerceptieve Sensitiviteit niet optimaal ontwikkeld en zijn daardoor niet in staat om de individuele en collectieve Geestvelden van hun medemensen bewust ruimtelijk te voelen.

Een kleine groep mensen leeft in een staat van Hoger-Bewust-Zijn.
Mensen die hun affectieve en spirituele vermogens optimaal hebben ontwikkeld leven in een staat van Ontgrensd-Bewust-Zijn omdat deze mensen zes zintuigen gebruiken. Deze mensen zijn in staat om de individuele en collectieve Geestvelden van hun medemensen bewust ruimtelijk te voelen.

Het collectieve Onder-Bewust-Zijn wordt gevormd door alle unieke individuele Geestvelden (van alle individuen) en alle unieke collectieve Geestvelden (van alle unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen). Deze individuele en collectieve Geestvelden bestaan uit menselijke chemie, energie en informatie (Menselijke Geesten).

Bij mensen die Verlicht-Zijn bestaan er geen grenzen meer tussen het Dagelijks-Bewust-Zijn, Hoger-Bewust-Zijn en Onder-Bewust-Zijn. Verlichte mensen gebruiken het volledige potencieel van hun hersenen omdat ze hun affectieve, spirituele, rationele en materiële vermogens optimaal hebben ontwikkeld en naadloos met elkaar hebben verweven. Deze Verlichte mensen bezitten een Totaal-Bewust-Zijn.

Zonder een levend lichaam met een zenuwstelsel (hersenen en alle overige zenuwen) waarin onze unieke individuele Geest zit opgeslagen en de vele Geesten van alle mensen die wij hebben ontmoet in ons leven, is er geen Bewust-Zijn.
De Menselijke Geest kan dus niet bestaan zonder een levend lichaam met een zenuwstelsel.

Wanneer het lichaam sterft dan laat onze individuele Geest via de Plexus Solaris los uit het zenuwstelsel en die Geest vervliegt in het universum. Er blijft dus niets van over!
Onze Geest, met de daarin opgeslagen informatie, kan dus nog wel aanwezig blijven in de hersenen van alle mensen die we hebben ontmoet in ons leven. Op die manier kunnen de Geesten van overleden mensen nog talloze generaties onbewust worden doorgegeven door de ruimtelijke uitwisseling van Geesten tussen de zenuwstelsels.

Degeneratief mensdom of evoluerende mensheid?

Om een degeneratief – leidende tot degeneratie – mensdom te voorkomen, zal er een vreedzame revolutie moeten plaatsvinden in voelen, denken en handelen. Dat is een absolute voorwaarde voor een zich verder evoluerende – zich geleidelijk ontwikkelende – mensheid.

Maar welk subtiel proces zorgt bij de mens voor evolutie en degeneratie?

Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden en de institutionele schaalvergroting in alle domeinen van de multiculturele samenleving, interacteren er zoveel verschillende mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

De epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat bestudeert hoe invloeden uit de omgeving de uiting van bepaalde genen kunnen veranderen. Epigenetische veranderingen kunnen ontstaan omdat genen, door bijvoorbeeld stress, leefstijl,  gedrag of bijvoorbeeld luchtvervuiling, aan of juist uit worden gezet. Sommige aandoeningen kunnen ontstaan door epigenetische veranderingen, zoals sommige soorten kanker.

Bij het proces van de menselijke evolutie en de menselijke degeneratie zijn de dynamische Menselijke Geesten van onze medemensen, die voortdurend via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomen en naar onze hersenen, organen, spieren en (zenuw)cellen gaan zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor epigenetische veranderingen. Want al die Menselijke Geesten die voortdurend het zenuwstelsel binnenkomen bestaan uit chemie, energie en informatie. Informatie van wat we eten en drinken, informatie van onze zintuiglijke waarnemingen, informatie van onze gevoelens en emoties, informatie van onze rationele kennis, informatie van ons gender en informatie van onze psychische en somatische gezondheid.
Dit uiterst subtiele communicatieproces ontgaat epigenetici volledig!

Het subtiele proces van de menselijke evolutie

Gezonde mensen met een gezond lichaam en een gezonde Geest in hun hersenen stralen via hun Plexus Solaris een gezond individueel Geestveld uit. Mensen met een goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven interacteren over het algemeen met andere mensen met dezelfde goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven. Hierdoor accumuleert die mens gezonde en positieve Geesten in het zenuwstelsel. Deze Geesten van de medemens komen via de Plexus Solaris het fysieke lichaam binnen en gaan via het zenuwstelsel niet alleen naar de hersenen, maar ook naar de organen, spieren, (zenuw)cellen, dna met de genen. Dat betekent dat tijdens de ontmoeting van twee gezonde personen de gezonde Geest van persoon A. in het zenuwstelsel komt van persoon B. en vice versa waardoor de hersenen, organen, spieren, (zenuw)cellen, dna en de genen van beide personen met elkaar in verbinding staan en elkaar positief kunnen beïnvloeden.
De accumulatie van gezonde Geesten (complex van chemie, energie en informatie) van onze medemensen in het zenuwstelsel kan heilzaam zijn en is zeer waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor het subtiele proces dat op de lange duur het relatief statische menselijk genoom positief kan modificeren.

Mensen met een gezonde psycho-somatische uitstraling zijn zowel privé als zakelijk succesvol in het aangaan van nieuwe ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Mensen met een gezonde Geest staan op een positieve wijze in het leven. Zij hebben over het algemeen een positief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze gezonde en positieve mensen kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in belangeloos affectief psycho-tactiel-contact zijn, dan vindt er een onbewuste of bewuste ruimtelijke uitwisseling van Geesten plaats tussen de zenuwstelsels. De versmelting van dezelfde gezonde Geesten in het zenuwstelsel kan een heerlijk warm gevoel van herkenning en affectieve bevestiging geven, want soort zoekt soort.

Wanneer een man en een vrouw met dezelfde gezonde psycho-somatische uitstraling en goede genen zich voortplanten dan kan dat op de lange duur wellicht leiden tot een verdere natuurlijke evolutie van de menselijke soort en het voortbestaan van de mensheid veiligstellen.

Mensen met de hoogste gezondheid en kwaliteit van leven zijn over het algemeen in staat om op een positieve en creatieve manier met andere mensen samen te leven en samen te werken die op dezelfde hoge psycho-somatische golflengte leven. Des te hoger de psycho-somatische gezondheid van mensen is, des te groter en diverser de omvang van een multiculturele groep mensen kan zijn.
Mensen met een gezond lichaam, een gezonde Geest en een gezonde uitstraling zijn in de regel wél in staat om op een vreedzame manier te communiceren en te interacteren met hun medemensen uit andere culturen, stammen, klassen en groepen. Een hoge psycho-somatische gezondheid zorgt voor een betere affectieve verbinding, gelijkheid en inclusiviteit.

Het subtiele proces van de menselijke degeneratie

Ongezonde mensen met een ongezond lichaam en een ongezonde Geest in hun zenuwstelsel stralen via hun Plexus Solaris een ongezond individueel Geestveld uit. Mensen met een slechte gezondheid en lage kwaliteit van leven interacteren over het algemeen met andere mensen met dezelfde slechte gezondheid en lage kwaliteit van leven. Hierdoor accumuleert die mens ongezonde en negatieve Geesten in het zenuwstelsel. Deze Geesten van de medemens komen via de Plexus Solaris het fysieke lichaam binnen en gaan via het zenuwstelsel niet alleen naar de hersenen, maar ook naar de organen, spieren, (zenuw)cellen, dna met de genen. Dat betekent dat tijdens de ontmoeting van twee ongezonde personen de ongezonde Geest van persoon A. in het zenuwstelsel komt van persoon B. en vice versa waardoor de hersenen, organen, spieren, (zenuw)cellen, dna en de genen van beide personen met elkaar in verbinding staan en elkaar negatief kunnen beïnvloeden.
De accumulatie van ongezonde Geesten (complex van chemie, energie en informatie) van onze medemensen in het zenuwstelsel kan ziekmakend zijn en is zeer waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor het subtiele proces dat op de lange duur het relatief statische menselijke genoom negatief kan modificeren.

Mensen met een ongezonde psycho-somatische uitstraling zijn zowel privé als zakelijk minder succesvol in het aangaan van nieuwe ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Mensen met een ongezonde Geest staan vaak op een negatieve wijze in het leven.  Zij hebben vaak een negatief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze ongezonde en negatieve mensen leveren een minder positieve bijdrage aan de samenleving.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in belangeloos affectief psycho-tactiel-contact zijn dan vindt er een onbewuste of bewuste ruimtelijke uitwisseling van Geesten plaats tussen de zenuwstelsels. De versmelting van dezelfde ongezonde en negatieve Geesten in het zenuwstelsel kan ook een warm gevoel van herkenning en affectieve bevestiging geven, want soort zoekt soort.

Wanneer een man en een vrouw met dezelfde ongezonde psycho-somatische uitstraling en slechte genen zich voortplanten dan kan dat op de lange duur wellicht leiden tot een verdere natuurlijke degeneratie van de menselijke soort en het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen.

Mensen met de laagste gezondheid en kwaliteit van leven zijn over het algemeen niet in staat om op een positieve en creatieve manier met mensen samen te leven en samen te werken die op een andere psycho-somatische golflengte existeren. Des te lager de psycho-somatische gezondheid van mensen is, des te kleiner en minder divers de omvang van een multiculturele groep mensen kan zijn.
Mensen met een ongezond lichaam, een ongezonde Geest en een ongezonde uitstraling zijn in de regel níet in staat om op een vreedzame manier te communiceren en te interacteren met hun medemensen uit andere culturen, stammen, klassen en groepen. Een lage psycho-somatische gezondheid zorgt voor een slechtere affectieve verbinding, ongelijkheid en exclusiviteit.

De gehele mensheid leeft tussen de uitersten van kerngezond-Zijn (gezond lichaam, gezonde Geest en gezond Geestveld) en doodziek-Zijn (ziek lichaam, zieke Geest en ziek Geestveld) en vormt daardoor een waaier van 8 miljard verschillende kwaliteiten van leven.

De Europese beschaving.

In de geschiedenis van de mensheid zijn beschavingen opgekomen en in verval geraakt. Als wij willen voorkomen dat dit met Europa gaat gebeuren dan zullen alle Europese burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de degeneratie en het verval van de Europese beschaving te voorkomen.
Dat betekent dat er een vreedzame revolutie in haptonomisch voelen, eclectisch denken en politiek handelen zal moeten plaatsvinden. Dat is een absolute voorwaarde voor het perspectief op een duurzame, gezonde, affectieve en gelukkige multiculturele Europese beschaving.

Democratie.

Het woord democratie stamt af van de Griekse woorden demos dat ‘volk’ betekent en krateo dat ‘heersen, regeren’ betekent.
Democratie betekent dus letterlijk ‘volksheerschappij’. Dit houdt in dat het volk (populus) zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in Nederland en België.
In een democratie is de volledige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten is geboren (dit staat in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent veel aspecten.

Zo stelde Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. Ook waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid. Niet alleen kunnen zo minderheden in de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden.
Zakaria stelde dat in West-Europa de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid voorafging aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking is betrokken, zodat een liberale democratie kon ontstaan. In landen waar deze bescherming ontbreekt zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.

Europa bestaat geografisch en cultuurhistorisch uit 51 landen, waarvan er 27 lid zijn van de Europese Unie.
Dit zijn de volgende landen:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Naast deze 27 lidstaten zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie.

De Europese Unie is een effectief economisch en politiek systeem. Maar de Europese Unie is ook een waardesysteem dat de Europeanen al meer dan 70 jaar vrede, veiligheid, vrijheid, democratie, rechtsstaat, markt, welvaart, bestaanszekerheid en mensenrechten heeft gebracht.
Dit waardesysteem moeten wij koesteren.
Door de invasie van Rusland in het soevereine en democratische Oekraïne beseffen alle Europeanen ineens dat vrede, veiligheid, vrijheid, democratie, rechtsstaat, markt, welvaart, bestaanszekerheid en mensenrechten geen vanzelfsprekendheid zijn!

De Europese Unie bestaat uit 450 miljoen mensen uit 27 verschillende mono- en multiculturele samenlevingen.
Maar hoe verhoudt deze enorme massaliteit aan mensen zich tot de enige juiste menselijke maat van kleinschaligheid?

Drie belangrijke voorbeelden van institutionele schaalvergroting zijn: de globalisering van de wereldeconomie, de internationale migratiestromen en het wereldwijde massatoerisme. Hierdoor was de uitbraak van het corona-virus (Covid-19) ontaard in een ware pandemie die de mensheid meedogenloos confronteerde met de essentie van haar existentie.

De coronapandemie met zijn lockdowns en anderhalvemetersamenleving was vooral ‘dodelijk’ voor ons affectieve leven. Uit angst om besmet te worden met het coronavirus werden de mensen steeds angstiger voor elkaar. Uit angst trokken ze zich gevoelsmatig terug uit hun lichaam in hun hoofd en trokken zij zich fysiek terug uit de samenleving in hun huizen.
Nog nooit in de menselijke geschiedenis werd de gehele wereldbevolking zo lang gedwongen om hun natuurlijke authentieke ontmoetingen, affectieve contacten en duurzame relaties te staken.
De gehele mensheid heeft door deze pandemie kunnen ervaren hoe belangrijk affectiviteit tussen mensen is en hoe schadelijk het onthouden van affectiviteit is voor ons affectieve en psychische welzijn.

Maar de coronapandemie is slechts een tijdelijke bliksemafleider van het werkelijke grote gevaar op moeder aarde: de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking! Want de keiharde realiteit is dat we in het pre-coronatijdperk op een overbevolkte planeet leefden, er tijdens de coronapandemie nog meer mensen zijn bijgekomen op onze overbevolkte planeet en er in het post-coronatijdperk nog steeds meer mensen zullen bijkomen op onze overbevolkte planeet.
De realiteit is dat de mensheid pas in een normale wereld kan leven wanneer de wereldbevolking op een ethische en humane manier gaat afnemen tot een demografische verdichting die niet langer ziekmakend is voor de mens en de planeet. Want als wij de planeet laten floreren dan kan de mensheid ook floreren. De natuur was, is en zal altijd onze enige natuurlijke habitat zijn. Wij moeten weer gaan voelen dat we een onderdeel van de natuur zijn!

Robin Dunbar is een Engelse antropoloog en evolutiebioloog, gespecialiseerd in het gedrag van primaten. Hij is voornamelijk bekend door het postuleren van ‘Dunbars’s number’. Dit is de vermeende cognitieve grens aan het aantal individuen waarmee een persoon een stabiele sociale relatie kan onderhouden.
Dunbar kwam aan een gemiddeld maximum aantal van 148 personen (meestal wordt het getal 150 aangehouden) met wie een mens een bepaalde relatie kan onderhouden, onder voorwaarde dat alle ‘deelnemers’ hun best doen om tot die kring te behoren.

De Nederlandse evolutionair-ontwikkelingspsycholoog Annemie Ploeger schrijft in haar boek ‘De evolutie van een kind’ op bladzijde 85 het volgende: ‘Onderzoekers hebben ontdekt dat de meeste mensen van ongeveer 150 mensen om zich heen weten wat ze doen, wat voor werk ze hebben en met wie ze een romantische relatie hebben of in het verleden hebben gehad. Blijkbaar kunnen we de omgang met 150 verschillende mensen nog verhapstukken. Als het er meer worden, raken we het overzicht kwijt en voelen we ons anoniem tussen de mensenmassa. We gaan dan minder goed functioneren.
Fusies van afdelingen en instellingen zijn dan ook vaak geen daverend succes. Opmerkelijk genoeg weten ook mensen in bestaande jager-verzamelaarsmaatschappijen van ongeveer 150 mensen wat ze doen en laten. Het lijkt er dus op dat mensen in verschillende culturen en omstandigheden goed kunnen omgaan met dit aantal mensen’.

Op basis van DNA-onderzoek wordt verondersteld dat de eerste moderne mensen zo’n 300.000 jaar geleden ontstonden in Oost-Afrika. Meer dan 97 procent van de tijd dat de moderne mens bestaat leefde hij in kleine intieme groepen van enkele tientallen mensen. Deze jager-verzamelaars leefden continu met hun zenuwstelsels in de zuivere zuurstofrijke natuur waardoor die zenuwstelsels zo gezond en sensitief waren dat zij bewust ruimtelijk voelend – Happerceptief Sensitief – in hun natuurlijke leefwereld leefden.
Daarom ontwikkeld de hedendaagse mens, bewust of onbewust, steeds meer weerzin tegen onnatuurlijke institutionele schaalvergroting, zoals multinationals,  de Europese Unie en de globalisering. Want kleinschaligheid staat aan de basis van onze gezondheid. Gezondheid is een fundamentele existentiële voorwaarde voor affectiviteit en geluk. Affectiviteit en geluk zijn essentieel voor een beschaving.

De ideale affectief-sociale groepsgrootte is voor gezonde mensen die hun sensitieve vermogens optimaal hebben ontwikkeld eenvoudig te voelen. Zodra de groep zo groot wordt dat de zenuwstelsels van de groepsleden zoveel Geesten van elkaar accumuleren dat daardoor het bewuste ruimtelijke gevoel uitdooft bij één of meerdere mensen en je geen belangeloze affectiviteit meer kunt voelen stromen, is de groep heel eenvoudig te groot.

Sinds het verschijnen van de eerste mensen op aarde is de mens uitgegroeid tot de succesvolste soort op onze planeet. Nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid leefden er zoveel verschillende mensen uit unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen op aarde. En nog niet eerder in de geschiedenis leefden er zoveel verschillende mensen in steden. Steden waarvan de omvang blijft toenemen.
Daarom is de huidige tijdgeest aan het begin van de 21e eeuw uniek en onvergelijkbaar met enig ander tijdsgewricht in de geschiedenis van de mensheid.
De overbevolking op aarde is dé fundamentele oorzaak van vrijwel alle grote problemen op onze wonderschone blauwgroene planeet.

Want door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van westerse monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden en de institutionele schaalvergroting in alle domeinen van de multiculturele samenleving, interacteren er zoveel verschillende mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

Hieronder benoem ik in alfabetische volgorde een aantal van de directe en indirecte fenomenen en aandoeningen die ontstaan door de chronische overbelasting van de zenuwstelsels van steeds meer kinderen en volwassenen als gevolg van de wereldwijde demografische druk:

 • ADHD
 • Affectieve deprivatie
 • Agressie
 • Alzheimer
 • Angst
 • Armoede
 • Autisme
 • Bendevorming
 • Boosheid
 • Burn-out
 • Criminaliteit
 • Chronische vermoeidheid
 • Complottheorieën
 • Culturele vervreemding
 • Depressie
 • Discriminatie
 • Drugsgebruik
 • Economische marginalisatie
 • Eenzaamheid
 • Epidemieën
 • Existentiële onvrede
 • Extremisme
 • Genderdysforie
 • Gewetenloosheid
 • Identiteitsverlies
 • Irritatie
 • Haat
 • Jihadisme
 • Kanker
 • Leer- en gedragsstoornissen
 • Onbehagen
 • Onverklaarbare klachten
 • Onvruchtbaarheid
 • Oorlog
 • Oversterfte
 • Paranoïa
 • Pestgedrag
 • Populisme
 • Psychose
 • Spirituele verwezing
 • Stress
 • Suïcide
 • Terreur
 • Verslavingen
 • Vervreemding
 • Verwardheid
 • Wapenbezit
 • Werkloosheid

Een politiek en economisch systeem zoals de multiculturele Europese Unie biedt de Europeanen geen affectiviteit waardoor mensen zich niet meer verbonden voelen met elkaar, de Europese Unie biedt de Europeanen ook geen spiritualiteit waaraan mensen zingeving kunnen ontlenen, maar de Europese Unie zorgt door de aanhoudende instroom van mensen uit niet westerse culturen wel voor een steeds groter wordende diversiteit van culturen waardoor bij zowel de autochtone bevolking als bij de allochtone nieuwkomers culturele vervreemding kan ontstaan.
De keiharde realiteit is dat we door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking met teveel mensen moeten samenleven (kwantiteit), we door individualisme en steeds meer vormen van diversiteit met teveel verschillende mensen moeten samenleven (diversiteit) en we door de toenemende vergrijzing, de toename van het aantal chronische ziekten en een massale ongezonde leefstijl met teveel ongezonde mensen moeten samenleven (kwaliteit).
De affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde en cultureel vervreemde Europese burgers schreeuwen om aandacht, bevestiging, verbondenheid, affectiviteit en liefde!

Vier nieuwe universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving

Aan het begin van de 21e eeuw leven alle Europeanen in de realiteit van een multipolaire wereldorde met verschillende soevereine beschavingen. Door de brute inval van Rusland in Oekraïne is er geopolitieke situatie ontstaan die het voor de individuele Europese lidstaten vrijwel onmogelijk maakt om als land uit de EU en de NAVO te stappen en terug te keren naar de kleinschaligheid en menselijke maat van de natiestaat.
Het gaat dus een enorme uitdaging worden om binnen de grootschaligheid van de EU toch zoveel mogelijk terug te keren naar kleinschaligheid. Want kleinschaligheid is een fundamentele voorwaarde voor gezondheid. Gezondheid staat aan de basis van affectiviteit en geluk. Affectiviteit en geluk zijn essentieel voor onze Europese beschaving. Want gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving zijn vier universele eeuwigheidswaarden!

Edmund Burke (Dublin, 12 januari 1729 – Beaconsfield, 9 juli 1797) was een Ierse filosoof en politicus die als de grondlegger van het moderne conservatisme wordt beschouwd. Hij deed tijdens zijn leven een uitspraak die mij in deze zorgelijke tijdgeest zeer aanspreekt en die ik u beslist niet wil onthouden.
Hij zei: ‘Alles wat nodig is voor de overwinning van het Kwaad is dat goede mensen niets doen’.

Wat is de zieke bron van het kwaad?
Het ontberen, onthouden, ontnemen, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde heet affectieve deprivatie.
Affectieve deprivatie is een ongekende pandemie!
Affectieve deprivatie is de zieke bron van gewetenloosheid, bendevorming, criminaliteit, extremisme, jihadisme, terreur, oorlogsmisdaden en genocide.
De recente geschiedenis van dit mensdom heeft getoond tot welke gruweldaden affectief gedepriveerde zieke Geesten uit verschillende culturen in staat zijn: Adolf Hitler van Duitsland, Jozef Stalin van Rusland, Mao Zedong van China, Idi Amin van Oeganda, Pol Pot van Cambodja, Saddam Hoessein van Irak, Bashar al-Assad van Syrië, Vladimir Poetin van Rusland, …..

Een optimale affectieve gezondheid staat aan het fundament van ons mens-zijn. Wanneer mensen hun affectieve vermogens optimaal hebben ontwikkeld dan kunnen ouders hun kinderen affectief bevestigen, dan kunnen volwassen mensen op basis van belangeloze affectiviteit samenleven en zijn zij in staat om constructief samen te werken.

Daarom is het is mijn missie om in ons eenzijdige, rationeel en materialistisch geconditioneerde Nederland en Europa de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit, het menselijke geluk en de menselijke beschaving te bevorderen door middel van uniek innovatief multidisciplinair onderzoek en belangeloos advies, het schrijven van deze artikelen op mijn website en het uitgeven van boeken.

Ik kan de meest ethische en waardevolle kennis en kunde ontwikkelen en belangeloos uitdragen aan mijn medemensen, maar ik kan Nederland en Europa niet in mijn eentje verheffen.
Want het is uiteindelijk aan ons allen om als Nederlanders en Europeanen te kiezen voor méér gezondheid, méér affectiviteit, méér geluk en méér beschaving in Nederland en Europa. Want gezondheid is het fundament van onze Nederlandse en Europese beschaving, affectiviteit en geluk vormen het cement van onze Nederlandse en Europese beschaving en wij zijn samen de architecten en de levende bouwstenen van die nieuwe gezonde, affectieve, gelukkige multiculturele Nederlandse en Europese beschavingen!

Roy J.B. Noordhoek
eclecticus

Home