Hoofdstuk 4

Het mysterie van de ‘Heilige Graal’ definitief ontrafeld

‘Aan het begin van de 21e eeuw is de tijdgeest er rijp voor
dat de Europese beschaving haar ‘Heilige Boeken’
met respect op de boekenplank plaatst
naast de sprookjes van Andersen en Grimm’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Wanneer dit verdeelde mensdom haar Happerceptieve Sensitiviteit ontwikkelt en daardoor bewust voelt dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de wereldgodsdiensten plaatsvinden en komt het perspectief op universele Verlichting naderbij’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Ieder mens op aarde kan in spirituele zin tot Verlichting komen
door langdurig alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur te mediteren en te contempleren’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Op het grensvlak van alleen zijn en eenzaamheid, in de zuivere zuurstofrijke natuur,
ontstaat de contemplatieve staat van Zijn
waardoor nieuwe inzichten, eclectische verbanden en wijsheid zich kunnen openbaren’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘De schoonheid van wetenschap is dat je plotseling begrijpt hoe het mysterie werkt
en dat maakt een gelukstofje aan in onze hersenen, wat zalig warm aanvoelt’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Het is voor de volle honderd procent wetenschappelijk evident
dat wij spirituele en affectieve mensen zijn’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘De genialiteit van een Verlicht mens wordt niet gerepresenteerd door de anatomie van zijn hersenen
maar door de zuiverheid van zijn Geest die in de kruin van zijn zenuwstelsel zetelt’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Alleen een vrije Verlichte Geest kan het zich permiteren
om een leven lang over de essentie van de Liefde te contempleren’.
* Roy J.B. Noordhoek

 

Wat is een mysterie?

Een mysterie is iets onbegrijpelijks. Iets waarvoor men geen verklaring heeft. Iets dat zeer ingewikkeld of geheimzinnig is.

In de tijd van de Noorse en Germaanse stammen geloofden de mensen dat het onweer werd veroorzaakt door de dondergod Donar die met zijn wagen over de wolken reed en met zijn hamer wierp zodat er donder en bliksem ontstonden.
Tegenwoordig gelooft geen enkel volwassen mens meer dat onweer wordt veroorzaakt door de God Donar. De wetenschap heeft dit mysterie weten te ontrafelen en nu weten zelfs kinderen in het basisonderwijs al dat donder en bliksem worden veroorzaakt door elektrische ontladingen in de lucht.

‘Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterie,’ zei Albert Einstein.

Wat is de Menselijke Geest?

Het woord Geest komt van het Latijnse spiritus.
Er zijn meer dan 7,7 miljard mensen op aarde die allemaal een Menselijke Geest hebben en daarom is ieder mens een spiritueel en affectief wezen. Daar is niets soft, zweverig of esoterisch aan!

De individuele Menselijke Geest zetelt in de kruin van ons zenuwstelsel en wij stralen vanaf het moment dat wij de moeder-schoot uitkomen tot aan het moment dat wij onze laatste adem uitblazen via de Plexus Solaris (de grote zenuwvlecht in de maagstreek) allemaal een uniek individueel Geestveld uit ons lichaam. Dit unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt de unieke persoon die wij zijn. Er leven dus ruim 7.700.000.000 (miljard) mensen op aarde waarvan hun individuele Geestveld net zo uniek is als onze vingerafdruk.
Dit unieke individuele Geestveld is een complex van chemie, energie en informatie. De chemo-energetische kwaliteit van het unieke individuele Geestveld representeert onze psychosomatische gezondheid.

Naast de individuele Geest in de kruin van ons zenuwstelsel huizen ook de Geesten van onze ouders, grootouders, wellicht ook voorouders, partner, broer(s), zus(sen), familieleden, vrienden, leraren, klas- en studiegenoten, buren, collega’s, zakenpartners, bekenden, talloze onbekenden, enz. in onze hersenen.
De Geesten van de mensen uit ons affectief-sociale netwerk en effectief-economische netwerk zitten in ons neurale netwerk in de hersenen opgeslagen.

Voor de Menselijke Geest worden in verschillende beschavingen en culturen uiteenlopende namen gebruikt zoals o.a:

 • Adem (westerse filosofie)
 • Allah (Islam)
 • Atman (Boeddhisme)
 • Chemie (medisch wetenschappelijk)
 • Chi (Chinees)
 • Djinn (Arabisch)
 • Energie (moderne spiritualiteit)
 • Ether (oude filosofie)
 • God (Christendom)
 • Heilige Geest (Christendom)
 • Iets (Ietsisme)
 • JHWH (Jodendom)
 • Ki (Japans)
 • Levensadem (Christendom)
 • Pneuma (Grieks)
 • Prana (Hindoeïsme)
 • Psyche (psychologie)
 • Roeach (Joods)
 • Spiritus (Christendom)
 • Spook (volksgeloof)
 • Yürei (Japans)
 • Veld (moderne spiritualiteit)
 • Ziel (Katholicisme)

Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren dan vindt er een voortdurende ruimtelijke uitwisseling plaats van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels. De dynamische verschillende Menselijke Geesten die voortdurend via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomen, gaan naar de hersenen, de organen en de spieren om uiteindelijk te arriveren bij de lichaamscellen met het dna en de genen.
Dat betekent dat bij mensen die met elkaar communiceren hun hersenen, hun organen, hun spieren en hun lichaamscellen met het dna en de genen voortdurend in contact zijn met elkaar.
Dit subtiele proces is zo oud als de mensheid en staat aan het fundament van ons mens-zijn. Het begint als we worden geboren en het eindigt wanneer we sterven.
Dit subtiele interactieproces kan zowel heilzaam zijn (wanneer we gezonde Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren van de medemens) als ziekmakend (wanneer we zieke Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren van de medemens). Dit subtiele proces vindt bij ieder mens op aarde plaats en is net zo natuurlijk als ademen.

De kwaliteit van de Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt of verlaat, zorgt in relatie tot het referentiekader in de hersenen voor het gevoel. Alles wat wij vanaf onze geboorte tot aan onze dood zien, horen, ruiken, proeven, betasten en voelen met onze zes zintuigen zit opgeslagen in onze Menselijke Geest.
De Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt heeft een kwaliteit die u door middel van introspectie bewust kunt toetsen aan het pallet van gevoelsindrukken dat u gedurende uw leven opbouwt.
Een aantal voorbeelden hoe de Geest van de medemens die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt kan aanvoelen:

 • licht of zwaar
 • aards of ontaard
 • hoog of laag
 • vitaliserend of vermoeiend
 • jong of oud
 • positief of negatief
 • zuiver of onzuiver
 • basisch of toxisch
 • gezond of ziek
 • heilzaam of ziekmakend

Het voelen van het Geestveld van de medemens in de leefruimte is een ruimtelijk vermogen en gaat altijd vooraf aan de lichamelijke aanraking, wat een tactiel vermogen is.
De kwaliteit van het Menselijke Geestveld waarin de aanraking plaatsvindt bepaalt de kwaliteit van de aanraking en vormt daardoor de essentie van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact. Het voelt goed of slecht met alle nuanceringen daartussenin.

Voelt de Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar het referentiekader in de hersenen gaat tijdens de ontmoeting goed, dan zal het plezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en elkaar belangeloos aan te raken.
Voelt de Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar het referentiekader in de hersenen gaat tijdens de ontmoeting niet goed, dan zal het onplezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en elkaar belangeloos aan te raken.
De mens is dus in staat om met zijn optimaal ontwikkelde Happerceptieve Sensitiviteit bewuste keuzes te maken tijdens zijn ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Daardoor kan hij zijn gezondheid optimaliseren en zijn kwaliteit van leven succesvol bewaken.

De Menselijke Geesten kennen een chemo-energetisch optimum (kerngezond) en minimum (doodziek) met daartussenin talloze andere kwaliteiten van leven. In de meest gezonde en zuivere Geest kunnen zich nieuwe inzichten, eclectische verbanden en wijsheid openbaren.
Ook ons positieve of negatieve subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld worden bepaald door de chemo-energetische kwaliteit van de individuele Menselijke Geest die zetelt in de kruin van het zenuwstelsel.

De menselijke gezondheid en kwaliteit van leven van het individu worden gerepresenteerd door de kwaliteit van het unieke individuele Geestveld dat de mens via zijn Plexus Solaris uitstraalt.
De menselijke gezondheid en kwaliteit van leven van de unieke cultuur, de etnische stam, de sociaaleconomische klasse en diverse groepen worden gerepresenteerd door de chemo-energetische kwaliteit van het unieke collectieve Geestveld dat de leden van de cultuur, stam, klasse of groep gezamenlijk uitstralen via hun Plexus Solaris.

Er bestaat geen enkele beschaving, cultuur, stam, klasse of groep met alleen maar gezonde, zuivere en positieve unieke individuele en collectieve Menselijke Geestvelden. Het zijn individuen die je in je leven kunt ontmoeten die de hoogste gezondheid en kwaliteit van leven kunnen representeren. Deze bevoorrechte mensen stralen hun goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven via hun unieke individuele Geestveld letterlijk belangeloos uit bij alles wat zij doen. Maar om een dergelijke goede gezondheid en kwaliteit van leven te kunnen herkennen, vereist dat u diezelfde hoge gezondheid en kwaliteit van leven bezit.
Dergelijke ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens geven een gelukzalig gevoel!

Wat is de bezieling?

De vader en de moeder zijn de scheppers van een nieuw kindje.

Direct na de geboorte komt het zenuwstelsel van de baby in aanraking met de individuele Geestvelden van de vader en de moeder. Door het regelmatige belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact van de vader en de moeder met de baby stromen de Geesten van de ouders voortdurend via de Plexus Solaris van de baby het zenuwstelsel binnen waardoor de beide Geesten van de moeder en de vader zich na enige tijd zetelen in de kruin van het zenuwstelsel. Dit is de bezieling van het kind.
De kruin van het zenuwstelsel waarin de beide Geesten van de ouders van ieder kind zetelen, is het affectieve fundament van ieder kind.

De kwaliteit van het psycho-tactiele-contact wordt bepaald door de chemo-energetische kwaliteit van het unieke individuele Geestveld van de vader en de moeder, waarin het tactiele contact met het kindje plaatsvindt.
Wanneer een kindje tijdens het affectieve psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt in een gezond, zuiver en daardoor positief Geestveld van de vader en de moeder, dan zal het kindje al het ‘Goede’ ontvangen van de ouders. Dit affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders zal door het kindje als prettig worden ervaren waardoor het kindje zich goed kan hechten. Het kindje voelt zich bevestigd in zijn Bestaan.
Wanneer een kindje tijdens het affectieve psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt in een ongezond, onzuiver en daardoor negatief Geestveld van de vader en de moeder, dan zal het kindje al het ‘Kwade’ ontvangen van de ouders. Dit affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders zal door het kindje als onprettig worden ervaren waardoor het kindje zich niet goed kan hechten. Het kindje voelt zich niet bevestigd in zijn Bestaan en raakt affectief gedepriveerd.

Wanneer de Geest in de kruin van het zenuwstelsel zuiver is dan zal die mens een gewetensvol leven leiden.
Wanneer de Geest in de kruin van het zenuwstelsel onzuiver dan zal die mens een gewetenloos leven leiden.
Dit zijn uiteraard twee uitersten waar de gehele mensheid tussen existeert met talloze variaties.

Wanneer ouders hun kinderen niet het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact (kunnen) schenken waar ieder kind recht op heeft dan kan het geweten zich niet of nauwelijks ontwikkelen. Deze gewetenloosheid is vrijwel altijd de zieke voedingsbodem van criminaliteit, bendevorming, extremisme, jihadisme, terreur, oorlogsmisdaden en medeplichtigheid aan genocide.
De recente geschiedenis van dit mensdom levert de bewijzen van affectief gedepriveerde zieke Geesten uit diverse culturen, zoals: Adolf Hitler van Duitsland, Jozef Stalin van Rusland, Idi Amin van Oeganda, Pol Pot van Cambodja, Saddam Hoessein van Irak, …..

De kwaliteit van de Menselijke Geest in de kruin van het zenuwstelsel bepaalt of we ethisch en constructief bezig zijn met het leven of dat we onethisch en destructief bezig zijn met het leven. Uiteraard met alle nuanceringen daartussenin.

Veel mensen met een onzuivere Geest in hun fundament ervaren vanuit dit onzuivere subjectieve referentiekader alles en iedereen als negatief en ziek. Dit is veelal een projectie vanuit de eigen onzuiverheid dat zich uit in affectieve en psychische onvolwassenheid.
Sommige van deze mensen zijn onbewust zo angstig voor hun onzuivere fundament (erfelijke belasting) dat ze niet door middel van therapie of meditatie naar hun  onzuivere fundament durven gaan om die onzuivere Geest(en) te herkennen en los te laten zodat ze tot Verlichting kunnen komen. Dergelijke mensen plegen vaak nog liever zelfmoord of proberen alles en iedereen die anders aanvoelen te vernietigen om maar niet geraakt te worden in hun eigen onzuiverheid en ziek-zijn.

In het proces van affectieve en psychische volwassenwording is het van fundamenteel belang dat het kind zich op oudere leeftijd ook weer onthecht van de ouders om een authentiek, autonoom, ethisch en zelf verantwoordelijk persoon te worden.
Daarvoor dient het kind de Geesten van de ouders grotendeels los te laten zodat zijn eigen Geest dominant wordt in de kruin (fundament) van het zenuwstelsel.

Het moge duidelijk zijn voor de affectief en psychisch volwassen mens dat er geen hemel of paradijs is en er ook geen hel met een vagevuur bestaat. Wanneer het lichaam sterft dan laat onze individuele Geest en de talloze Geesten van onze medemensen los uit de hersenen en de overige zenuwen en vervliegen in het universum.
Wij mensen hebben slechts één kostbaar leven hier op aarde. Het is zaak om daar het beste van te maken!

Dus des te gezonder en zuiverder de Menselijke Geest is, des te hoger is de kwaliteit van het unieke individuele Geestveld. Des te hoger is ook de chemo-energetische kwaliteit van de ontmoeting en het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Mensen met een gezonde en zuivere Geest hebben ook een positief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze mens is vol compassie en (naasten)liefde en kan waarachtig Mens-Zijn met zijn medemensen.

Wat is God?

Het woord monotheïsme is een samenstelling van het Griekse monos: één en theos: ‘God’.
Het monotheïsme is het geloof in het bestaan van één ‘God’. In tegenstelling tot het polytheïsme waarbij men in het bestaan van meer goden gelooft.

Van de wereldgodsdiensten zijn het Christendom, de Islam en het Jodendom monotheïstische religies. Naar de wel geduide gemeenschappelijke oorsprong of aardsvader worden ze ook wel Abrahamistische religies genoemd. Ook bepaalde groepen Hindoes beschouwen zich als monotheïst.

Er zijn ruim 7,7 miljard mensen op aarde en geen enkel mens heeft ‘God’ ooit gezien. Maar miljarden mensen voelen ‘iets’ dat zij niet kunnen benoemen. Wat is dat ‘iets’ dat wij voelen? Voelen wij ‘God?’ Voelen wij de Heilige Geest? Nee, wij voelen met ons zesde zintuig – ons zenuwstelsel – half bewust en half onbewust de individuele en collectieve Geestvelden van onze medemensen!

De persoonlijke ‘God’ is niets meer of minder dan de Geest van je eigen vader die zetelt in de kruin van het zenuwstelsel.
Wanneer de Geest van je eigen vader gezond en daardoor zuiver is, dan houden we van de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid houdt de gelovige onbewust van het gezonde en positieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt.
Wanneer de Geest van je eigen vader ongezond en daardoor onzuiver is, dan vrezen we de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid vreest de gelovige onbewust het ongezonde en negatieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt.

De almachtige ‘God’ wordt gerepresenteerd door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Hindoes, Islamieten of Joden.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen gezond en zuiver is, dan houden de gelovigen van de almachtige ‘God’. In werkelijkheid houden zij onbewust van het gezonde en zuivere collectieve Geestveld dat de leden van de eigen cultuur, stam, familie en geloofsgemeenschap gezamenlijk uitstralen.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen ongezond en onzuiver is, dan vrezen de gelovigen de almachtige ‘God’. In werkelijkheid vrezen zij onbewust het ongezonde en onzuivere collectieve Geestveld dat de leden van de eigen cultuur, stam, familie en geloofsgemeenschap gezamenlijk uitstralen.

Wanneer gelovigen zeggen dat ‘God’ alomtegenwoordig is dan bedoelen zij dat de Geest van ‘God’ overal aanwezig is. Aangezien de Geest van ‘God’ niets meer of minder is dan de individuele en collectieve Geestvelden van de mens is het logisch dat overal waar mensen aanwezig zijn zij hun Geestvelden uitstralen en de mens, die niet begrijpt wát hij voelt, denkt dat hij de Geest van ‘God’ voelt

Streng gelovige mensen kunnen zeer emotioneel worden wanneer je hun ‘God’, hun Profeet of hun Heilige Boek beledigt. Dat komt omdat de rationele kennis van hun ‘God’, van hun Profeet en van hun Heilig Boek ligt opgeslagen in het Geestveld van de ouders, de familie, de etnische stam en de geloofsgemeenschap.
Deze kennis ligt dus opgeslagen in de Menselijke Geest die in de kruin van het zenuwstelsel zetelt. De kruin van het zenuwstelsel is de zetel, de basis en het fundament van de Menselijke Geest. Vandaar dat het woord ‘fundamentalisten’ voor zeer streng gelovige mensen zeer passend is.

Wat zijn het geloof en de geloofsgemeenschap?

Het geloof in geestelijke stromingen zoals het Christendom, het Hindoeïsme, de Islam en het Jodendom is gebaseerd op een gemeenschappelijk gevoel (van liefde of van angst) dat wordt gerepresenteerd door het unieke collectieve Geestveld van de groep waardoor de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen, van de Christenen, de Hindoes, de Islamieten of de Joden, zich affectief verbonden voelen met elkaar.
Doordat ieder geloof een ander en uniek collectief gevoel representeert is er binding binnen de geloven maar heel vaak verdeeldheid tussen de geloven.
Daardoor houden de verschillende geloven het mensdom verdeeld!

Wanneer gelovigen en ongelovigen de Menselijke Geest bewust ruimtelijk gaan voelen door middel van hun Happerceptieve Sensitiviteit en daardoor begrijpen dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de godsdiensten plaatsvinden in Europa.
Hierdoor kunnen ook de seculieren, die daar behoefte aan hebben, op basis van affectiviteit weer een heem vinden bij een van de geloven waarvan het unieke collectieve Geestveld het beste aanvoelt. Want ook de seculieren hebben behoefte aan spiritualiteit, ritualen, zingeving en een warme liefdevolle gemeenschap. Want heel veel seculieren die het geloof in ‘God’ hebben losgelaten, lijden aan spirituele verwezing, affectieve deprivatie en gevoelens van eenzaamheid.

De geloofsgemeenschap wordt gerepresenteerd door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden.
Iedere keer dat de geloofsgemeenschap van Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden naar hun kerk, tempel, moskee of synagoge gaan om hun ritualen te verrichten, worden zij bevestigd en bekrachtigd door het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap. Hierdoor zullen nieuwkomers het collectieve Geestveld van het land van aankomst niet snel overnemen en is het een illusie te denken dat zij wel even snel zullen assimileren in de nieuwe cultuur. Zelfs bij positief gemotiveerde nieuwkomers duurt het overnemen van het Geestveld in het land van aankomst vaak vele generaties.

Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap zuiver en positief is, zijn de gelovigen tolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.
Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap onzuiver en negatief is, zijn de gelovigen intolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.

Alle gelovigen die lid zijn van een geloofsgemeenschap dienen te beseffen dat hun collectieve gevoel een subjectief gevoel is. Ook hun zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld zijn daardoor subjectief.

Wat is een rituaal?

Er is sprake van een rituaal wanneer een groep mensen allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment. Wanneer gelovigen samen bidden, mediteren, reciteren en zingen om ‘God’ te eren dan is er sprake van een rituaal.

Door de groepsgrootte van de geloofsgemeenschap kunnen de gelovigen zoveel zuivere maar ook onzuivere Menselijke Geesten accumuleren in hun zenuwstelsels dat daardoor het zenuwstelsel kan constiperen en/of toxificeren waardoor de eigen Geest in het zenuwstelsel onzuiver en zelfs ziek kan worden. De gelovigen verliezen hierdoor hun Happerceptieve Sensitiviteit waardoor zij geen liefde meer kunnen voelen stromen, geen liefde meer kunnen schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook geen liefde meer kunnen ontvangen van hun kinderen en medemensen. Daarom is het niet zo vreemd dat mensen het geloof in een ‘God’ kunnen kwijtraken en zij die religie en de geloofsgemeenschap verlaten.

Alleen kleine groepjes mensen met een goede gezondheid en positieve intenties kunnen samen een warm gevoel van verbondenheid en liefde oproepen. Wanneer de gelovigen dit collectieve warme gevoel van liefde ervaren, dan denken zij dat dit de Geest van ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ is. Ook dit is niets meer of minder dan de Menselijke Geest.

Een gezond, zuiver en positief individueel of collectief Menselijk Geestveld van gelovigen kan heilzaam zijn en mensen genezen. Zo’n gebedsgenezing noemen gelovigen dan een wonder.

Met heel Nederland Koningsdag vieren, gezamenlijk het Wilhelmus zingen of met zijn allen naar het Nederlands elftal kijken zijn ook vormen van ritualen die voor een warm gevoel van verbondenheid en eenheid zorgen.
Met je beste vrienden naar een poptempel gaan waar je samen kijkt, luistert, zingt, danst en geniet van je favoriete artiest of band is ook een rituaal. Deze ritualen kunnen zelfs een warmer collectief eenheidsgevoel van liefde veroorzaken dan een dienst in een kerk, moskee, synagoge of tempel.
Onze favoriete artiesten zijn in feite de moderne ‘hogepriesters’ die met hun teksten de mensheid zelfs met meer liefde kunnen bezielen dan de verouderde en achterhaalde teksten uit een Heilig Boek.

Wat is Verlicht zijn?

Zeer spirituele mensen mediteren net zo lang alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur totdat de (onzuivere) Geesten van hun (voor-)ouders, die zetelen in de kruin van het zenuwstelsel, loslaten.
Mediteren is niets anders dan de Geesten die wij vanaf onze geboorte hebben geaccumuleerd in het zenuwstelsel door middel van meditatie loslaten.
De onzuivere Geesten van onze (voor-)ouders vormen de ‘erfelijke belasting’. Vrijwel ieder mens op aarde is in min of meerdere mate belast met de ‘erfelijke belasting’ van zijn (voor)ouders.

Wanneer de mens deze (onzuivere) Geesten van zijn (voor-)ouders loslaat dan heeft die mens de staat van Verlichting bereikt.
Wanneer de mens de (onzuivere) Geesten van zijn (voor-)ouders blijft aanbidden (eert uw Vader en uw Moeder) dan zal die mens nooit de staat van Verlichting bereiken.

Mensen die de staat van Verlichting hebben bereikt leven in vrede en harmonie samen met andersdenkenden omdat de Geest in de kruin van hun zenuwstelsel gezond en zuiver is. De kruin van hun zenuwstelsel staat tijdens deze staat van ontgrensd Bewust-Zijn in direct contact met de zuivere zuurstofrijke natuur. Die Mens is in spirituele zin een Verlichte Geest!

Mensen met een ontgrensd Bewust-Zijn kunnen door de deconstipatie en detoxificatie van het zenuwstelsel weer bewust ruimtelijk voelen. Deze Happerceptieve Sensitieve mensen kunnen daardoor weer liefde voelen stromen, liefde schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook liefde ontvangen van hun kinderen en medemensen.

Sommige kinderen hebben het grote voorrecht dat zij van hun vader en moeder zeer gezonde en zuivere Geesten hebben ontvangen die zetelen in de kruin van het zenuwstelsel. Deze mensen hebben het ‘Summum Bonum’ (het hoogste goed) cadeau gekregen van hun ouders. Deze zuivere en gezonde mensen voelen geen enkele noodzaak om door middel van meditatie deze zuivere en positieve Geesten los te laten.
Het is dan ook beslist niet aan te raden dat deze bevoorrechte mensen uit pure nieuwsgierigheid gaan experimenteren en hun gezonde en zuivere fundament door middel van intensieve meditatie loslaten!

Wat is de ‘Heilige Graal?’

Het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact van de beide ouders met het pasgeboren kindje kan alleen maar plaatsvinden binnen de vreedzame veilige warme intieme beslotenheid van het gezin. Wanneer de ouders met het pasgeboren kindje in de armen zitten en de ouder en het kind elkaar in de ogen kijken dan versmelten de zuivere gezonde Geesten van de ouders en het kind in de zenuwstelsels van de ouders en het kindje.
Hierdoor ontstaat het zalige warme gevoel van liefde dat voelbaar is in de zenuwstelsels van de ouders en het zuivere kindje maar ook in de intieme leefruimte om de ouders en het kindje is dit zalige warme gevoel van liefde voelbaar voor familieleden en vrienden die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld.

Het is de zuivere gezonde Menselijke Geest die alleen in ons zelf gevonden kan worden door middel van langdurige meditatie en contemplatie, alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur, waardoor wij onze ‘erfelijke belasting’ kunnen loslaten. Hierdoor is ieder mens op aarde in staat om tot Verlichting te komen.

De ‘Heilige Graal’ waarnaar de mens zoekt is het ultieme gevoel van Liefde!

 

De ‘Heilige Graal’

Religie – Spiritualiteit – Wetenschap

‘God’ = ‘de Heilige Geest’ = de Menselijke Geest = Complex van Chemie, Energie en Informatie

 De Zuivere Zuurstofrijke Natuur

Alleen Mediteren & Contempleren in de Natuur

Verlichting

Liefde

 

De wereld waarin wij leven lijkt misschien een ongeordende chaos te zijn. Maar wanneer ons zesde zintuig – het zenuwstelsel – optimaal functioneert dan kun je met je Happerceptieve Sensitiviteit de werking en wetmatigheden van onze Menselijke Geesten bewust ruimtelijk voelen.

Onze Menselijke Geest representeert onze psycho-somatische gezondheid.

Wij worden als kindje door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact van onze ouders bezield met de Geesten van onze ouders en door de ruimtelijke uitwisseling en versmelting van onze Geesten in onze zenuwstelsels kunnen wij het warme gevoel van Liefde ervaren. Daardoor is het voor 100 procent wetenschappelijk evident dat wij in essentie allemaal spirituele en affectieve mensen zijn.

Het is dus niet ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ maar de chemo-energetische kwaliteit van onze Menselijke Geest die verantwoordelijk is voor:

 • Gezondheid én Ziekte
 • Leven én Dood
 • Affectiviteit én Haat
 • Verbondenheid én Discriminatie
 • Beschaving én Barbarisme
 • Creatie én Destructie
 • Evolutie én Degeneratie
 • Orde én Chaos

 

 

Home