Hoofdstuk 4

Ieder mens is in essentie een affectief, spiritueel, rationeel en materialistisch mens.

‘Aan het begin van de 21e eeuw is de tijdgeest er rijp voor
dat de Europese beschaving haar ‘Heilige Boeken’
met respect op de boekenplank plaatst
naast de sprookjes van Andersen en Grimm’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘Wanneer dit verdeelde mensdom haar Happerceptieve Sensitiviteit collectief ontwikkelt en daardoor bewust ruimtelijk kan voelen dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de wereldgodsdiensten plaatsvinden en komt het perspectief op Verlichte mensheid naderbij’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘Ieder mens op aarde kan tot Verlichting komen
door langdurig alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur te mediteren en te contempleren’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘Door langdurig alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur te zijn ontstaat de contemplatieve staat van Zijn
waardoor de mens nieuwe inzichten kan krijgen, eclectische verbanden gaat zien,
nieuwe wetenschap en wijsheid kan creëren’.

* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘De schoonheid van wetenschap is dat je plotseling begrijpt hoe het mysterie werkt
en dat maakt een geluksstofje aan in onze hersenen, wat zalig warm aanvoelt’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘Het is voor de volle honderd procent wetenschappelijk evident
dat wij affectieve en spirituele maar ook rationele en materialistische mensen zijn’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘De genialiteit van een Verlicht mens wordt niet gerepresenteerd door de anatomie van zijn hersenen
maar door de zuiverheid van zijn Geest in zijn zenuwstelsel’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

‘Alleen een vrije Verlichte Geest kan het zich permitteren
om een leven lang over de essentie van de Liefde te contempleren’.
* Roy J.B. Noordhoek – eclecticus

 

Wat is een mysterie?

Een mysterie is iets onbegrijpelijks. Iets waarvoor men geen verklaring heeft. Iets dat zeer ingewikkeld of geheimzinnig is.

In de tijd van de Noorse en Germaanse stammen geloofden de mensen dat het onweer werd veroorzaakt door de dondergod Donar die met zijn wagen over de wolken reed en met zijn hamer wierp zodat er donder en bliksem ontstonden.
Tegenwoordig gelooft geen enkel volwassen mens meer dat onweer wordt veroorzaakt door de God Donar. De wetenschap heeft dit mysterie weten te ontrafelen en nu weten zelfs kinderen in het basisonderwijs al dat donder en bliksem worden veroorzaakt door elektrische ontladingen in de lucht.

‘Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterie,’ zei Albert Einstein.

De Menselijke Geest.

In het woord spiritualiteit zit het Latijnse spiritus en dat betekent Geest.
Er zijn inmiddels 8 miljard mensen op aarde die allemaal een Menselijke Geest bezitten en daarom is iedereen een spiritueel mens. Daar is niets soft, zweverig of esoterisch aan want het dekt de wetenschappelijke lading volledig!

De individuele Menselijke Geest zit niet alleen in onze hersenen maar in ons hele zenuwstelsel. Wij stralen, vanaf het moment dat wij de moederschoot uitkomen tot aan het moment dat wij onze laatste adem uitblazen, via de Plexus Solaris (de grote zenuwvlecht in de maagstreek) allemaal een uniek individueel Geestveld uit ons zenuwstelsel. Dit unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt de unieke persoon die wij zijn. Er leven 8 miljard mensen op aarde waarvan hun individuele Geestveld net zo uniek is als hun genoom, iris en vingerafdruk.
Het unieke individuele Geestveld is een complex van chemie, energie en informatie. Het unieke individuele Geestveld dat wij ons hele leven via de Plexus Solaris uitstralen vertegenwoordigt o.a. onze psycho-somatische gezondheid.

Naast de individuele Geest in ons zenuwstelsel zitten ook de Geesten van onze ouders, grootouders, wellicht ook voorouders, partner, broer(s), zus(sen), familieleden, vrienden, leraren, klas- en studiegenoten, buren, collega’s, zakenpartners, bekenden, talloze onbekenden, enz. enz.
Dus naast onze individuele Geest, die in ons hele zenuwstelsel aanwezig is, zitten de Geesten van alle personen die we hebben ontmoet in ons sociale leven in onze hersenen opgeslagen, met alle bewuste en onbewuste informatie van die personen. Informatie van wat we eten en drinken, informatie van wat we met onze zintuigen waarnemen, informatie van onze gevoelens en emoties, informatie van onze rationele kennis, informatie van ons gender en informatie van onze psychische en somatische gezondheid.

De verschillende namen voor het etherische Menselijke Geestveld dat wij via de Plexus Solaris uitstralen zijn o.a.:

 • Adem (westerse filosofie)
 • Allah (Islam)
 • Atman (Boeddhisme)
 • Aura (spiritualiteit)
 • Chemie (medisch wetenschappelijk)
 • Chi (Chinees)
 • Djinn (Arabisch)
 • Energie (moderne spiritualiteit)
 • Ether (oude filosofie)
 • God (Christendom)
 • Hati (Maleis)
 • Heilige Geest (Christendom)
 • Iets (Ietsisme)
 • Jaweh (Jodendom)
 • Ki (Japans)
 • Levensadem (Christendom)
 • Pneuma (Grieks)
 • Prana (Hindoeïsme)
 • Psyche (psychologie)
 • Roeach (Joods)
 • Spiritus (Christendom)
 • Spook (volksgeloof)
 • Yürei (Japans)
 • Veld (moderne spiritualiteit)
 • Ziel (Katholicisme)

Wanneer mensen elkaar ontmoeten dan vinden die ontmoetingen altijd plaats in de onzichtbare Geestvelden die deze mensen uitstralen. Door de voortdurende ruimtelijke uitwisseling van de Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels staan niet alleen de hersenen, maar ook de organen, de spieren en de (zenuw)cellen in verbinding met elkaar.
Dit subtiele ruimtelijke communicatieproces is zo oud als de mensheid en staat aan het fundament van ons mens-zijn. Dit communicatieproces vindt plaats tussen alle mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren.
Dit subtiele ruimtelijke communicatieproces is net zo natuurlijk als ademen en kan zowel heilzaam zijn (wanneer we gezonde Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren en vasthouden van de medemens) als ziekmakend (wanneer we ongezonde Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren en vasthouden van de medemens).
Dit communicatieproces is honderd procent wetenschappelijk evident want het is controleerbaar, verifieerbaar en repliceerbaar voor ieder mens die zijn volledige hersenpotencieel heeft ontwikkeld. Alleen mensen die hun affectieve, spirituele, rationele en materiële vermogens optimaal hebben ontwikkeld en naadloos met elkaar hebben verweven maken gebruik van hun volledige hersenpotencieel.

Onze Menselijke Geest is zowel met het voelen als met het denken verbonden.
De Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt heeft een psycho-somatische gezondheid die u door middel van introspectie bewust kunt toetsen aan het palet van bewuste gevoelsindrukken dat u gedurende uw leven opbouwt.
Een aantal voorbeelden van hoe de Geest van de medemens die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar de hersenen gaat kan aanvoelen:

 • Licht of zwaar
 • Geaard of ontaard
 • Hoog of laag
 • Vitaal of vermoeid
 • Jong of oud
 • Positief of negatief
 • Zuiver of onzuiver
 • Basisch of toxisch
 • Gezond of ziek
 • Heilzaam of ziekmakend

Het bewust ruimtelijk voelen van het Geestveld van de medemens tijdens de ontmoeting is een ruimtelijk vermogen en gaat altijd vooraf aan de lichamelijke aanraking, wat een tactiel vermogen is.
De psycho-somatische gezondheid van het Menselijke Geestveld waarin de aanraking plaatsvindt bepaalt de kwaliteit van de aanraking en vormt daardoor de essentie van het zuivere belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Het voelt goed of slecht met talloze nuanceringen daartussenin.

Voelt de Menselijke Geest van de medemens die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar de hersenen gaat goed, dan zal het plezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en kunnen we elkaar ook belangeloos aanraken.
Voelt de Menselijke Geest van de medemens die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar de hersenen gaat niet goed, dan zal het onplezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en elkaar belangeloos aan te raken.
De mens is dus in staat om met zijn optimaal ontwikkelde Happerceptieve Sensitiviteit, en zijn palet aan bewuste gevoelsindrukken, bewuste keuzes te maken tijdens zijn ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Daardoor kan hij zijn gezondheid optimaliseren en zijn kwaliteit van leven succesvol bewaken.

De Menselijke Geest kent een psycho-somatisch optimum (kerngezond) en minimum (doodziek) met daartussenin een enorm palet van andere kwaliteiten van leven. In de meest gezonde en zuivere Geest kunnen nieuwe inzichten ontstaan, eclectische verbanden worden herkend en kan nieuwe wetenschappelijke kennis en wijsheid ontstaan.
Ook ons positieve of negatieve subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld worden bepaald door de psycho-somatische gezondheid van de individuele Menselijke Geest.

De gezondheid en kwaliteit van leven van het individu worden vertegenwoordigd door de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld dat de mens via zijn Plexus Solaris uitstraalt.
De gezondheid en kwaliteit van leven van de unieke cultuur, de etnische stam, de sociaaleconomische klasse en diverse groepen worden vertegenwoordigd door de psycho-somatische gezondheid van het unieke collectieve Geestveld dat de leden van de cultuur, stam, klasse of groep gezamenlijk uitstralen via hun Plexus Solaris.

De bezieling van een kindje.

De vader en de moeder zijn de scheppers van een nieuw kindje.

Direct na de geboorte wordt het kindje aangeraakt in de individuele Geestvelden van de vader en de moeder. Door het regelmatige belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact van de vader en de moeder met de baby stromen de Geesten van de ouders voortdurend via de Plexus Solaris van de baby het zenuwstelsel binnen waardoor de beide Geesten van de moeder en de vader zich na enige tijd ‘zetelen’ in de kruin van de hersenen. De kruin van de hersenen waarin de beide Geesten van de ouders van ieder kind zetelen, is het affectieve fundament van ieder mens.

De kwaliteit van het affectieve psycho-tactiele-contact wordt bepaald door de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld van de vader en de moeder, waarin het affectieve psycho-tactiele-contact met het kindje plaatsvindt.
Wanneer een kindje tijdens het affectieve psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt in een psycho-somatisch gezond Geestveld van de vader en de moeder, dan zal het kindje al het ‘Goede’ ontvangen van de ouders. Dit gezonde affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders zal door het kindje als prettig worden ervaren waardoor het kindje zich goed kan hechten. Het kindje wordt gevoed met liefde en voelt zich bevestigd in zijn Bestaan.
Wanneer een kindje tijdens het affectieve psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt in een psycho-somatisch ongezond Geestveld van de vader en de moeder, dan zal het kindje al het ‘Kwade’ ontvangen van de ouders. Dit ongezonde affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders zal door het kindje als onprettig worden ervaren waardoor het kindje zich niet goed kan hechten. Het kindje wordt gevoed met angst en voelt zich niet bevestigd in zijn Bestaan en raakt daardoor affectief gedepriveerd.

Wanneer de Geesten in de kruin van het zenuwstelsel van het kindje gezond zijn, dan zorgt dat voor een gevoel van liefde en dan kan dat gezonde affectieve fundament de basis vormen voor een liefdevol, gewetensvol, positief en constructief leven.
Wanneer de Geesten in de kruin van het zenuwstelsel ongezond zijn, dan zorgt dat voor een gevoel van angst en dan kan dat zieke ongezonde affectieve fundament de basis vormen voor een angstig, gewetenloos, negatief en destructief leven.
Dit zijn uiteraard twee uitersten waar tussenin een waaier zit van verschillende kwaliteiten van leven.

Wanneer ouders hun kinderen niet het gezonde belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact (kunnen) bieden, waar ieder kind recht op heeft, dan kan het geweten zich niet of nauwelijks ontwikkelen. Die gewetenloosheid is de zieke bron van bendevorming, criminaliteit, extremisme, jihadisme, terreur, oorlogsmisdaden en genocide.
De recente geschiedenis van dit mensdom levert de bewijzen van affectief gedepriveerde zieke Geesten uit diverse culturen, zoals: Adolf Hitler van Duitsland, Jozef Stalin van Rusland, Idi Amin van Oeganda, Pol Pot van Cambodja, Saddam Hoessein van Irak, Bashar al-Assad van Syrië, Vladimir Poetin van Rusland, …..

Mensen met een zieke Geest in hun affectieve fundament ervaren vanuit dit zieke subjectieve referentiekader alles en iedereen als negatief en ziek. Dit is veelal een projectie vanuit het eigen ziek-zijn.
Sommige van deze mensen zijn onbewust zo angstig voor hun zieke fundament (erfelijke belasting van hun vader en moeder) dat ze niet door middel van therapie of meditatie naar hun zieke fundament durven gaan om die ongezonde Geest(en) te herkennen en los te laten zodat ze tot Verlichting kunnen komen. Dergelijke mensen plegen vaak nog liever zelfmoord of proberen alles en iedereen die anders aanvoelen te vernietigen om maar niet geraakt te worden in hun eigen ziek-zijn.

In het proces naar affectieve en psychische volwassenwording is het van fundamenteel belang dat het kind zich rond de volwassenheid ook weer gedeeltelijk onthecht van de ouders om een authentiek en autonoom persoon te worden.
Daarvoor dient het kind de Geesten van de ouders grotendeels los te laten zodat zijn eigen Geest dominant wordt in de kruin (affectieve fundament) van de hersenen.

Het moge duidelijk zijn voor de affectief en psychisch volwassen mens dat er geen hemel of paradijs bestaan en er ook geen hel met een vagevuur bestaat. Wanneer het lichaam sterft dan laat onze individuele Geest los uit ons zenuwstelsel en vervliegt in het grenzeloze universum.
Wij mensen hebben slechts één kostbaar leven hier op aarde. Het is zaak om daar het beste van te maken!

Dus des te gezonder het lichaam en de Menselijke Geest in de hersenen zijn, des te hoger is de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld. Des te hoger is ook de kwaliteit van de ontmoeting en het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Mensen met een gezonde en zuivere Geest hebben ook een positief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze mens is vol compassie en (naasten)liefde en kan waarachtig Mens-Zijn met zijn medemensen.

Wat is God?

Het woord monotheïsme is een samenstelling van het Griekse monos: één en theos: ‘God’.
Het monotheïsme is het geloof in het bestaan van één ‘God’. In tegenstelling tot het polytheïsme waarbij men in het bestaan van meer goden gelooft.

Van de wereldgodsdiensten zijn het Christendom, de Islam en het Jodendom monotheïstische religies. Naar de wel geduide gemeenschappelijke oorsprong of aardsvader worden ze ook wel Abrahamistische religies genoemd. Ook bepaalde groepen Hindoes beschouwen zich als monotheïst.

Er zijn inmiddels 8 miljard mensen op aarde en geen enkel mens heeft ‘God’ ooit gezien. Maar miljarden mensen voelen ‘iets’ dat zij niet precies kunnen benoemen. Wat is dat ‘iets’ dat wij voelen? Voelen wij ‘God?’ Voelen wij de Heilige Geest? Nee, wij voelen met ons zésde zintuig – ons zenuwstelsel – half bewust en half onbewust de individuele en collectieve etherische Geestvelden van onze medemensen!

De persoonlijke ‘God’ is dus niets meer of minder dan de Geest van je eigen vader die zetelt in je affectieve fundament (de kruin van je hersenen).
Wanneer de Geest van de eigen vader gezond en daardoor zuiver is, dan houden mensen van de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid houdt de gelovige onbewust van het psycho-somatische gezonde en positieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt. Want een psycho-somatische gezonde uitstraling zorgt voor het gevoel van Liefde.
Wanneer de Geest van de eigen vader ongezond en daardoor onzuiver is, dan vrezen mensen de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid vreest de gelovige onbewust het psycho-somatische ongezonde en negatieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt. Want een psycho-somatische ongezonde uitstraling zorgt voor het gevoel van Angst.

De almachtige ‘God’ wordt vertegenwoordigd door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Islamieten of Joden.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen psycho-somatisch gezond en zuiver is, dan houden de gelovigen van de almachtige ‘God’. In werkelijkheid houden zij onbewust van het psycho-somatische gezonde en zuivere etherische collectieve Geestveld dat de leden van de eigen familie, stam, geloofsgemeenschap en cultuur gezamenlijk uitstralen. Want een psycho-somatische gezonde collectieve uitstraling zorgt voor een collectief gevoel van Liefde.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen psycho-somatisch ongezond en onzuiver is, dan vrezen de gelovigen de almachtige ‘God’. In werkelijkheid vrezen zij onbewust het psycho-somatische ongezonde en onzuivere etherische collectieve Geestveld dat de leden van de eigen familie, stam, geloofsgemeenschap en cultuur gezamenlijk uitstralen. Want een psycho-somatische ongezonde collectieve uitstraling zorgt voor een collectief gevoel van Angst.

Wanneer gelovigen zeggen dat ‘God’ alomtegenwoordig is, dan bedoelen ze dat zij de aanwezigheid van de ‘Heilige Geest’ overal voelen. Aangezien de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de individuele en collectieve etherische Geestvelden van de mens is het logisch dat overal waar mensen aanwezig zijn, zij hun Geestvelden uitstralen en de mens, die niet begrijpt wát hij voelt, denkt dat hij de ‘Heilige Geest’ van ‘God’ voelt.

Streng gelovige mensen kunnen zeer emotioneel worden wanneer je hun ‘God’, hun Profeet of hun Heilige Boek beledigt. Dat komt omdat de rationele kennis van hun ‘God’, van hun Profeet en van hun Heilig Boek ligt opgeslagen in het Geestveld van de ouders, de familie, de etnische stam en de geloofsgemeenschap.
Deze kennis ligt dus opgeslagen in de Menselijke Geesten die in de kruin van de hersenen zetelen. De kruin van de hersenen is de zetel, de basis en het affectieve fundament van de Menselijke Geest. Vandaar dat het woord ‘fundamentalisten’ voor zeer streng gelovige mensen zeer passend is.

Het geloof en de geloofsgemeenschap.

Het geloof in geestelijke stromingen zoals het Christendom, het Hindoeïsme, de Islam en het Jodendom is gebaseerd op een gemeenschappelijk gevoel (van liefde of van angst) dat wordt vertegenwoordigd door het unieke collectieve Geestveld van de groep, waardoor de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen, van de Christenen, de Hindoes, de Islamieten of de Joden, zich affectief verbonden voelen met elkaar.
Doordat ieder geloof een ander en uniek collectief Geestveld en gevoel vertegenwoordigt is er binding binnen de geloven maar heel vaak verdeeldheid tussen de geloven. Daardoor houden de verschillende geloven het mensdom verdeeld!

Wanneer gelovigen en ongelovigen de Menselijke Geest bewust ruimtelijk gaan voelen door middel van hun Happerceptieve Sensitiviteit en daardoor begrijpen dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de godsdiensten plaatsvinden in Europa.
Hierdoor kunnen ook de seculieren, die daar behoefte aan hebben, op basis van belangeloze affectiviteit weer een heem vinden bij een van de geloven waarvan het unieke collectieve Geestveld het beste aanvoelt. Want ook de seculieren hebben behoefte aan zingeving, spiritualiteit, ritualen, verbondenheid en een warme liefdevolle gemeenschap. Want heel veel seculieren die het geloof in ‘God’ hebben losgelaten, lijden aan spirituele verwezing, affectieve deprivatie en gevoelens van eenzaamheid.

De geloofsgemeenschap wordt vertegenwoordigt door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden.
Iedere keer dat de geloofsgemeenschap van de Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden naar hun kerk, tempel, moskee of synagoge gaan om hun ritualen te verrichten, worden zij bevestigd en bekrachtigd door het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap. Hierdoor zullen nieuwkomers het collectieve Geestveld van het land van aankomst niet snel overnemen en het is een illusie te denken dat zij wel even snel zullen assimileren in de nieuwe cultuur. Zelfs bij positief gemotiveerde nieuwkomers duurt het overnemen van het collectieve Geestveld van de bewoners in het land van aankomst vaak vele generaties tot zelfs eeuwen.

Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap gezond en positief is, zijn de gelovigen tolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.
Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap ongezond en negatief is, zijn de gelovigen intolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.

Alle gelovigen die lid zijn van een geloofsgemeenschap dienen te beseffen dat hun collectieve gevoel een subjectief gevoel is. Ook hun zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld zijn daardoor niet universeel maar subjectief.

Wat is een rituaal?

Er is sprake van een rituaal wanneer een groep mensen allemaal hetzelfde doet op hetzelfde moment. Wanneer gelovigen samen bidden, mediteren, reciteren en zingen om ‘God’ te eren dan is er sprake van een rituaal.

Door de groepsgrootte van de geloofsgemeenschap kunnen de gelovigen niet alleen gezonde maar ook ongezonde Menselijke Geesten accumuleren van de andere gelovigen in hun zenuwstelsels, waardoor het zenuwstelsel kan constiperen (verstoppen) en/of toxificeren (vergiftigen) waardoor de eigen Geest ziek kan worden. De gelovigen verliezen hierdoor hun Happerceptieve Sensitiviteit (ruimtelijke gevoel) waardoor zij geen liefde meer kunnen voelen stromen, geen liefde meer kunnen schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook geen liefde meer kunnen ontvangen van hun kinderen en medemensen. Daarom is het niet zo vreemd dat mensen het geloof in een ‘God’ kunnen kwijtraken en zij die religie en de geloofsgemeenschap verlaten.

Wanneer de gelovigen tijdens een rituaal het collectieve warme eenheidsgevoel van liefde ervaren, dan denken zij dat dit de ‘Heilige Geest’ van ‘God’ is. Ook dit is niets meer of minder dan het collectieve Geestveld dat zij gezamenlijk uitstralen.

Een gezond, zuiver en positief individueel of collectief Menselijk Geestveld van gelovigen kan heilzaam zijn en wanneer dit gezonde, zuivere en positieve individuele of collectieve Menselijke Geestveld dominant wordt in de kruin van de hersenen van een ziek mens, dan kan de zieke Geest loslaten waardoor die mens kan genezen. Zo’n ‘gebedsgenezing’ noemen gelovigen dan een ‘wonder’.

Met heel Nederland Koningsdag vieren, met z’n allen naar het Nederlands elftal kijken en samen het Wilhelmus zingen zijn ook vormen van ritualen die voor een warm gevoel van verbondenheid, eenheid en blijdschap kunnen zorgen.
Met je beste vrienden naar een poptempel gaan waar je samen kijkt, luistert, zingt, danst en geniet van je favoriete artiest of band, is ook een rituaal. Deze ritualen kunnen zelfs een veel warmer collectief gevoel van verbondenheid en liefde veroorzaken dan een dienst in een kerk, moskee, synagoge of tempel.
Onze favoriete artiesten zijn in feite de moderne ‘hogepriesters’ die met hun teksten de mensheid zelfs met meer liefde kunnen bezielen dan de verouderde en vaak achterhaalde teksten uit een ‘Heilig Boek’.

Wat is Verlicht-Zijn.

Zeer spirituele mensen mediteren net zo lang alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur totdat de (onzuivere) Geesten van hun (voor-)ouders, die zetelen in het affectieve fundament (de kruin van het zenuwstelsel), loslaten.
Mediteren is niets anders dan de Geesten, die wij vanaf onze geboorte hebben geaccumuleerd in het zenuwstelsel, door middel van meditatie op een actieve wijze loslaten uit de hersenen. Wanneer we slapen dan laten we op een passieve manier de overdag geaccumuleerde Geesten van onze medemensen los uit ons zenuwstelsel.
De onzuivere Geesten van onze (voor-)ouders vormen de ‘erfelijke belasting’. Vrijwel ieder mens op aarde is in min of meerdere mate belast met die ‘erfelijke belasting’ van zijn (voor)ouders.

Wanneer de mens de (ongezonde) Geesten van zijn (voor-)ouders loslaat uit de kruin van het zenuwstelsel, dan is het zenuwstelsel tot in de kruin leeg van Geesten. Dan heeft die mens de staat van spirituele Verlichting bereikt.
Wanneer de mens de (ongezonde) Geesten van zijn (voor-)ouders blijft aanbidden (eert uw Vader en uw Moeder) dan zal die mens nooit de staat van Verlichting bereiken.

Mensen die de staat van Verlichting hebben bereikt leven in vrede en harmonie samen met andersdenkenden omdat hun eigen Geest in de kruin van hun zenuwstelsel gezond en zuiver is. De kruin van hun zenuwstelsel staat tijdens deze staat van ontgrensd Bewust-Zijn in direct contact met de zuivere zuurstofrijke natuur (het universum). Die Mens is in spirituele zin een Verlichte Geest!

Mensen met een ontgrensd Bewust-Zijn kunnen door de deconstipatie en detoxificatie van het zenuwstelsel weer bewust ruimtelijk voelen. Deze Happerceptieve Sensitieve mensen kunnen daardoor weer bewust liefde voelen stromen, liefde schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook liefde ontvangen van hun kinderen en medemensen.

Sommige kinderen hebben het grote voorrecht dat zij van hun vader en moeder zeer gezonde en zuivere Geesten hebben ontvangen, die zetelen in hun affectieve fundament (de kruin van hun hersenen). Deze mensen hebben het ‘Summum Bonum’ (het hoogste goed) cadeau gekregen van hun ouders. Deze zuivere en gezonde mensen voelen geen enkele noodzaak om door middel van meditatie deze zuivere en gezonde Geesten van hun ouders los te laten uit hun affectieve fundament.
Het is dan ook beslist niet aan te raden dat deze geprivilegieerde mensen uit pure nieuwsgierigheid gaan experimenteren en hun gezonde en zuivere Geesten in hun affectieve fundament door middel van intensieve meditatie loslaten!

Ieder mens is in essentie een affectief, spiritueel, rationeel en materialistisch mens.

De westerse wetenschap is de motor achter het rationalisme en het materialisme. Dat rationalisme en materialisme heeft er voor gezorgd dat wij momenteel in de grootste beschaving aller tijden leven. Maar dat rationele en materiële mensbeeld van de westerse wetenschap is enkel gebaseerd op de rationele en materiële vermogens van wetenschappers.

Wat verstaan we onder de rationele en materiële vermogens van de mens?
Verstandige mensen kunnen uitstekend rationeel, logisch en analytisch denken. Daar hoef je echt geen wetenschapper voor te zijn.
Mensen bestaan uit materie, worden omringd door materie en zijn in staat om nieuwe materie te creëren, zoals complexe technologie die wetenschappers kunnen gebruiken bij hun methoden van onderzoek.

Maar ieder mens heeft ook affectieve en spirituele vermogens. Wat zijn die affectieve en spirituele vermogens?
Onze affectieve vermogens zijn voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact).
De spirituele vermogens van de mens zijn meditatie, contemplatie en introspectie.

Westerse wetenschappers maken dus enkel gebruik van hun rationele en materiële vermogens en geen enkel gebruik van hun affectieve en spirituele vermogens. Dat betekent dat westerse wetenschappers geen van allen het volledige potencieel van hun hersenen gebruiken en dat is ontzettend onwetenschappelijk!

Alleen mensen die hun affectieve, spirituele, rationele en materiële vermogens optimaal hebben ontwikkeld en naadloos met elkaar hebben verweven, benutten het volledige potencieel van hun hersenen.

Dit maakt het dus wetenschappelijk evident dat ieder mens op deze planeet in essentie een affectief, spiritueel, rationeel en materialistisch mens is.

Roy J.B. Noordhoek
eclecticus

 

Home