Hoofdstuk 4

Het mysterie van de ‘Heilige Graal’ definitief ontrafeld

‘Aan het begin van de 21e eeuw is de tijdgeest er rijp voor
dat de Europese beschaving haar ‘Heilige Boeken’
met respect op de boekenplank plaatst
naast de sprookjes van Andersen en Grimm’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Wanneer dit verdeelde mensdom haar Happerceptieve Sensitiviteit collectief ontwikkelt en daardoor bewust ruimtelijk kan voelen dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de wereldgodsdiensten plaatsvinden en komt het perspectief op Verlichte mensheid naderbij’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Ieder mens op aarde kan tot Verlichting komen
door langdurig alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur te mediteren en te contempleren’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Door langdurig alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur te zijn ontstaat de contemplatieve staat van Zijn
waardoor de mens nieuwe inzichten kan krijgen, eclectische verbanden gaat zien,
wijsheid en nieuwe wetenschap kan creëren’.

* Roy J.B. Noordhoek

‘De schoonheid van wetenschap is dat je plotseling begrijpt hoe het mysterie werkt
en dat maakt een geluksstofje aan in onze hersenen, wat zalig warm aanvoelt’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Het is voor de volle honderd procent wetenschappelijk evident
dat wij spirituele en affectieve mensen zijn’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘De genialiteit van een Verlicht mens wordt niet gerepresenteerd door de anatomie van zijn hersenen
maar door de zuiverheid van zijn Geest in de kruin van zijn hersenen’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Alleen een vrije Verlichte Geest kan het zich permitteren
om een leven lang over de essentie van de Liefde te contempleren’.
* Roy J.B. Noordhoek

 

Wat is een mysterie?

Een mysterie is iets onbegrijpelijks. Iets waarvoor men geen verklaring heeft. Iets dat zeer ingewikkeld of geheimzinnig is.

In de tijd van de Noorse en Germaanse stammen geloofden de mensen dat het onweer werd veroorzaakt door de dondergod Donar die met zijn wagen over de wolken reed en met zijn hamer wierp zodat er donder en bliksem ontstonden.
Tegenwoordig gelooft geen enkel volwassen mens meer dat onweer wordt veroorzaakt door de God Donar. De wetenschap heeft dit mysterie weten te ontrafelen en nu weten zelfs kinderen in het basisonderwijs al dat donder en bliksem worden veroorzaakt door elektrische ontladingen in de lucht.

‘Het mooiste dat we kunnen ervaren is het mysterie,’ zei Albert Einstein.

Wat is de Menselijke Geest?

Het woord Geest komt van het Latijnse spiritus.
Er zijn meer dan 7,7 miljard mensen op aarde die allemaal een Menselijke Geest hebben en daarom is ieder mens een spiritueel en affectief wezen. Daar is niets soft, zweverig of esoterisch aan!

De individuele Menselijke Geest zetelt in de kruin van onze hersenen en wij stralen, vanaf het moment dat wij de moederschoot uitkomen tot aan het moment dat wij onze laatste adem uitblazen, via de Plexus Solaris (de grote zenuwvlecht in de maagstreek) allemaal een uniek individueel Geestveld uit ons zenuwstelsel. Dit unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt de unieke persoon die wij zijn. Er leven ruim 7.7 miljard mensen op aarde waarvan hun individuele Geestveld net zo uniek is als hun vingerafdruk.
Dit unieke individuele Geestveld is een complex van chemie, energie en informatie. Het unieke individuele vertegenwoordigt onze psycho-somatische gezondheid.

Naast de individuele Geest in de kruin van onze hersenen zitten ook de Geesten van onze ouders, grootouders, wellicht ook voorouders, partner, broer(s), zus(sen), familieleden, vrienden, leraren, klas- en studiegenoten, buren, collega’s, zakenpartners, bekenden, talloze onbekenden, enz. in onze hersenen.
Dus naast onze individuele Geest zitten de Geesten van alle mensen die we kennen in onze hersenen opgeslagen, met alle informatie die we van die personen bezitten.

Voor de Menselijke Geest worden in verschillende beschavingen en culturen uiteenlopende namen gebruikt zoals o.a:

 • Adem (westerse filosofie)
 • Allah (Islam)
 • Atman (Boeddhisme)
 • Chemie (medisch wetenschappelijk)
 • Chi (Chinees)
 • Djinn (Arabisch)
 • Energie (moderne spiritualiteit)
 • Ether (oude filosofie)
 • God (Christendom)
 • Hati (Maleis)
 • Heilige Geest (Christendom)
 • Iets (Ietsisme)
 • Jaweh (Jodendom)
 • Ki (Japans)
 • Levensadem (Christendom)
 • Pneuma (Grieks)
 • Prana (Hindoeïsme)
 • Psyche (psychologie)
 • Roeach (Joods)
 • Spiritus (Christendom)
 • Spook (volksgeloof)
 • Yürei (Japans)
 • Veld (moderne spiritualiteit)
 • Ziel (Katholicisme)

Wanneer mensen elkaar ontmoeten dan vinden die ontmoetingen altijd plaats in de onzichtbare Geestvelden die deze mensen uitstralen. Door de voortdurende ruimtelijke uitwisseling van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels staan niet alleen de hersenen, maar ook de organen, de spieren, de cellen met het dna en de genen in verbinding met elkaar.
Dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces is zo oud als de mensheid en staat aan het fundament van ons mens-zijn. Het begint als we worden geboren en het eindigt wanneer we sterven.
Dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces kan zowel heilzaam zijn (wanneer we gezonde Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren van de medemens) als ziekmakend (wanneer we ongezonde Geesten in ons zenuwstelsel accumuleren van de medemens). Dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces vindt tussen alle mensen plaats die met elkaar communiceren en het is net zo natuurlijk als ademen.

De psycho-somatische kwaliteit van de Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt of verlaat zorgt, in relatie tot het palet aan gevoelsindrukken in de hersenen, voor het gevoel. Alles wat wij vanaf onze geboorte tot aan onze dood zien, horen, ruiken, proeven, betasten en voelen met onze zes zintuigen zit opgeslagen in onze Menselijke Geest.
De Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt heeft een psycho-somatische kwaliteit die u door middel van introspectie bewust kunt toetsen aan het palet aan gevoelsindrukken dat u gedurende uw leven opbouwt.
Een aantal voorbeelden hoe de Geest van de medemens die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt kan aanvoelen:

 • Licht of zwaar
 • Aards of ontaard
 • Hoog of laag
 • Vitaal of vermoeid
 • Jong of oud
 • Positief of negatief
 • Zuiver of onzuiver
 • Basisch of toxisch
 • Gezond of ziek
 • Heilzaam of ziekmakend

Het bewust ruimtelijk voelen van het Geestveld van de medemens tijdens de ontmoeting is een ruimtelijk vermogen en gaat altijd vooraf aan de lichamelijke aanraking, wat een tactiel vermogen is.
De psycho-somatische gezondheid van het Menselijke Geestveld waarin de aanraking plaatsvindt bepaalt de kwaliteit van de aanraking en vormt daardoor de essentie van het zuivere belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Het voelt goed of slecht met talloze nuanceringen daartussenin.

Voelt de Menselijke Geest van de medemens die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar het palet aan gevoelsindrukken in de hersenen gaat tijdens de ontmoeting goed, dan zal het plezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en kunnen we elkaar ook belangeloos aanraken.
Voelt die Menselijke Geest die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt en naar het palet aan gevoelsindrukken in de hersenen gaat tijdens de ontmoeting niet goed, dan zal het onplezierig zijn om met elkaar de leefruimte te delen en elkaar belangeloos aan te raken.
De mens is dus in staat om met zijn optimaal ontwikkelde Happerceptieve Sensitiviteit en zijn palet aan gevoelsindrukken bewuste keuzes te maken tijdens zijn ontmoetingen, contacten en relaties met de medemens. Daardoor kan hij zijn gezondheid optimaliseren en zijn kwaliteit van leven succesvol bewaken.

De Menselijke Geesten kennen een psycho-somatisch optimum (kerngezond) en minimum (doodziek) met daartussenin een waaier van andere kwaliteiten van leven. In de meest gezonde en zuivere Geest kunnen nieuwe inzichten ontstaan, eclectische verbanden worden herkend en kan wijsheid zich openbaren.
Ook ons positieve of negatieve subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld worden bepaald door de psycho-somatische kwaliteit van de individuele Menselijke Geest die zetelt in de kruin van de hersenen.

De gezondheid en kwaliteit van leven van het individu worden vertegenwoordigd door de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld dat de mens via zijn Plexus Solaris uitstraalt.
De gezondheid en kwaliteit van leven van de unieke cultuur, de etnische stam, de sociaaleconomische klasse en diverse groepen worden vertegenwoordigd door de psycho-somatische gezondheid van het unieke collectieve Geestveld dat de leden van de cultuur, stam, klasse of groep gezamenlijk uitstralen via hun Plexus Solaris.

Er bestaat geen enkele beschaving, cultuur, stam, klasse of groep met alleen maar mensen met gezonde lichamen, zuivere Geesten in de hersenen die alleen maar positieve individuele en collectieve Menselijke Geestvelden uitstralen. Het zijn individuen die je in je leven kunt ontmoeten die de hoogste gezondheid en kwaliteit van leven kunnen representeren. Deze bevoorrechte mensen stralen hun goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven via hun unieke individuele Geestveld letterlijk belangeloos uit bij alles wat zij doen. Maar om een dergelijke goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven te kunnen herkennen, vereist dat u diezelfde hoge gezondheid en kwaliteit van leven bezit.

Wat is de bezieling?

De vader en de moeder zijn de scheppers van een nieuw kindje.

Direct na de geboorte komt het zenuwstelsel van de baby in aanraking met de individuele Geestvelden van de vader en de moeder. Door het regelmatige belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact van de vader en de moeder met de baby stromen de Geesten van de ouders voortdurend via de Plexus Solaris van de baby het zenuwstelsel binnen waardoor de beide Geesten van de moeder en de vader zich na enige tijd zetelen in de kruin van de hersenen. Dit is de bezieling van ieder kind.
De kruin van de hersenen waarin de beide Geesten van de ouders van ieder kind zetelen, is het affectieve fundament van ieder kind.

De kwaliteit van het affectieve tactiele-contact wordt bepaald door de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld van de vader en de moeder, waarin het affectieve psycho-tactiele-contact met het kindje plaatsvindt.
Wanneer een kindje tijdens het affectieve psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt in een gezond psycho-somatisch Geestveld van de vader en de moeder, dan zal het kindje al het ‘Goede’ ontvangen van de ouders. Dit zuivere affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders zal door het kindje als prettig worden ervaren waardoor het kindje zich goed kan hechten. Het kindje voelt zich bevestigd in zijn Bestaan.
Wanneer een kindje tijdens het affectieve psycho-tactiele-contact wordt aangeraakt in een ongezond psycho-somatisch Geestveld van de vader en de moeder, dan zal het kindje al het ‘Kwade’ ontvangen van de ouders. Dit onzuivere affectieve psycho-tactiele-contact van de ouders zal door het kindje als onprettig worden ervaren waardoor het kindje zich niet goed kan hechten. Het kindje voelt zich niet bevestigd in zijn Bestaan en raakt affectief gedepriveerd.

Wanneer de Geesten in de kruin van het zenuwstelsel gezond zijn, dan zal dat gezonde affectieve fundament de basis vormen voor een gewetensvol, positief en constructief leven.
Wanneer de Geesten in de kruin van het zenuwstelsel ongezond zijn, dan zal dat ongezonde affectieve fundament de basis kunnen vormen voor een gewetenloos, negatief en destructief leven.
Dit zijn uiteraard twee uitersten waar tussenin een waaier zit van verschillende kwaliteiten van leven.

Wanneer ouders hun kinderen niet het gezonde belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact (kunnen) schenken, waar ieder kind recht op heeft, dan kan het geweten zich niet of nauwelijks ontwikkelen. Die gewetenloosheid is de zieke bron van criminaliteit, bendevorming, extremisme, jihadisme, terreur, oorlogsmisdaden en medeplichtigheid aan genocide.
De recente geschiedenis van dit mensdom levert de bewijzen van affectief gedepriveerde zieke Geesten uit diverse culturen, zoals: Adolf Hitler van Duitsland, Jozef Stalin van Rusland, Idi Amin van Oeganda, Pol Pot van Cambodja, Saddam Hoessein van Irak, …..

Veel mensen met een ongezonde Geest in hun affectieve fundament ervaren vanuit dit ongezonde subjectieve referentiekader alles en iedereen als negatief en ziek. Dit is veelal een projectie vanuit de eigen onzuiverheid.
Sommige van deze mensen zijn onbewust zo angstig voor hun zieke fundament (erfelijke belasting van hun vader en moeder) dat ze niet door middel van therapie of meditatie naar hun zieke fundament durven gaan om die ongezonde Geest(en) te herkennen en los te laten zodat ze tot Verlichting kunnen komen. Dergelijke mensen plegen vaak nog liever zelfmoord of proberen alles en iedereen die anders aanvoelen te vernietigen om maar niet geraakt te worden in hun eigen onzuiverheid en ziek-zijn.

In het proces naar affectieve en psychische volwassenwording is het van fundamenteel belang dat het kind zich rond de volwassenheid ook weer onthecht van de ouders om een authentiek, autonoom en zelf verantwoordelijk persoon te worden.
Daarvoor dient het kind de Geesten van de ouders grotendeels los te laten zodat zijn eigen Geest dominant wordt in de kruin (fundament) van de hersenen.

Het moge duidelijk zijn voor de affectief en psychisch volwassen mens dat er geen hemel of paradijs is en er ook geen hel met een vagevuur bestaat. Wanneer het lichaam sterft dan laat onze individuele Geest in de kruin van het zenuwstelsel en de talloze Geesten van onze medemensen los uit de hersenen en de overige zenuwen en vervliegen in het grenzeloze universum.
Wij mensen hebben slechts één kostbaar leven hier op aarde. Het is zaak om daar het beste van te maken!

Dus des te gezonder de Menselijke Geest is, des te hoger is de psycho-somatische kwaliteit van het unieke individuele Geestveld. Des te hoger is ook de kwaliteit van de ontmoeting en het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Mensen met een gezonde en zuivere Geest hebben ook een positief zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Deze mens is vol compassie en (naasten)liefde en kan waarachtig Mens-Zijn met zijn medemensen.

Wat is God?

Het woord monotheïsme is een samenstelling van het Griekse monos: één en theos: ‘God’.
Het monotheïsme is het geloof in het bestaan van één ‘God’. In tegenstelling tot het polytheïsme waarbij men in het bestaan van meer goden gelooft.

Van de wereldgodsdiensten zijn het Christendom, de Islam en het Jodendom monotheïstische religies. Naar de wel geduide gemeenschappelijke oorsprong of aardsvader worden ze ook wel Abrahamistische religies genoemd. Ook bepaalde groepen Hindoes beschouwen zich als monotheïst.

Er zijn ruim 7,7 miljard mensen op aarde en geen enkel mens heeft ‘God’ ooit gezien. Maar miljarden mensen voelen ‘iets’ dat zij niet kunnen benoemen. Wat is dat ‘iets’ dat wij voelen? Voelen wij ‘God?’ Voelen wij de Heilige Geest? Nee, wij voelen met ons zesde zintuig – ons zenuwstelsel – half bewust en half onbewust de individuele en collectieve Geestvelden van onze medemensen!

De persoonlijke ‘God’ is niets meer of minder dan de Geest van je eigen vader die zetelt in de kruin van je hersenen.
Wanneer de Geest van je eigen vader gezond en daardoor zuiver is, dan houden we van de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid houdt de gelovige onbewust van het psycho-somatische gezonde en positieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt.
Wanneer de Geest van je eigen vader ongezond en daardoor onzuiver is, dan vrezen we de persoonlijke ‘God’. In werkelijkheid vreest de gelovige onbewust het psycho-somatische ongezonde en negatieve Geestveld dat zijn eigen vader uitstraalt.

De almachtige ‘God’ wordt gerepresenteerd door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Hindoes, Islamieten of Joden.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen psycho-somatisch gezond en zuiver is, dan houden de gelovigen van de almachtige ‘God’. In werkelijkheid houden zij onbewust van het psycho-somatische gezonde en zuivere collectieve Geestveld dat de leden van de eigen cultuur, stam, familie en geloofsgemeenschap gezamenlijk uitstralen.
Wanneer dit unieke collectieve Geestveld van de groep gelovigen psycho-somatisch ongezond en onzuiver is, dan vrezen de gelovigen de almachtige ‘God’. In werkelijkheid vrezen zij onbewust het psycho-somatische ongezonde en onzuivere collectieve Geestveld dat de leden van de eigen cultuur, stam, familie en geloofsgemeenschap gezamenlijk uitstralen.

Wanneer gelovigen zeggen dat ‘God’ alomtegenwoordig is, dan bedoelen ze dat zij de aanwezigheid van ‘God’ overal voelen. Aangezien de Geest van ‘God’ niets meer of minder is dan de individuele en collectieve Geestvelden van de mens is het logisch dat overal waar mensen aanwezig zijn, zij hun Geestvelden uitstralen en de mens, die niet begrijpt wát hij voelt, denkt dat hij de Geest van ‘God’ voelt.

Streng gelovige mensen kunnen zeer emotioneel worden wanneer je hun ‘God’, hun Profeet of hun Heilige Boek beledigt. Dat komt omdat de rationele kennis van hun ‘God’, van hun Profeet en van hun Heilig Boek ligt opgeslagen in het Geestveld van de ouders, de familie, de etnische stam en de geloofsgemeenschap.
Deze kennis ligt dus opgeslagen in de Menselijke Geesten die in de kruin van de hersenen zetelen. De kruin van de hersenen is de zetel, de basis en het affectieve fundament van de Menselijke Geest. Vandaar dat het woord ‘fundamentalisten’ voor zeer streng gelovige mensen zeer passend is.

Wat zijn het geloof en de geloofsgemeenschap?

Het geloof in geestelijke stromingen zoals het Christendom, het Hindoeïsme, de Islam en het Jodendom is gebaseerd op een gemeenschappelijk gevoel (van liefde of van angst) dat wordt vertegenwoordigd door het unieke collectieve Geestveld van de groep waardoor de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen, van de Christenen, de Hindoes, de Islamieten of de Joden, zich affectief verbonden voelen met elkaar.
Doordat ieder geloof een ander en uniek collectief Geestveld en gevoel vertegenwoordigt is er binding binnen de geloven maar heel vaak verdeeldheid tussen de geloven. Daardoor houden de verschillende geloven het mensdom verdeeld!

Wanneer gelovigen en ongelovigen de Menselijke Geest bewust ruimtelijk gaan voelen door middel van hun Happerceptieve Sensitiviteit en daardoor begrijpen dat ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ niets meer of minder is dan de Menselijke Geest, dan kan er een hervorming van de godsdiensten plaatsvinden in Europa.
Hierdoor kunnen ook de seculieren, die daar behoefte aan hebben, op basis van affectiviteit weer een heem vinden bij een van de geloven waarvan het unieke collectieve Geestveld het beste aanvoelt. Want ook de seculieren hebben behoefte aan zingeving, spiritualiteit, ritualen, verbondenheid en een warme liefdevolle gemeenschap. Want heel veel seculieren die het geloof in ‘God’ hebben losgelaten, lijden aan spirituele verwezing, affectieve deprivatie en gevoelens van eenzaamheid.

De geloofsgemeenschap wordt vertegenwoordigt door het unieke collectieve Geestveld van de groep van de Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden.
Iedere keer dat de geloofsgemeenschap van Christenen, Hindoestanen, Islamieten en Joden naar hun kerk, tempel, moskee of synagoge gaan om hun ritualen te verrichten, worden zij bevestigd en bekrachtigd door het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap. Hierdoor zullen nieuwkomers het collectieve Geestveld van het land van aankomst niet snel overnemen en het is een illusie te denken dat zij wel even snel zullen assimileren in de nieuwe cultuur. Zelfs bij positief gemotiveerde nieuwkomers duurt het overnemen van het collectieve Geestveld van de bewoners in het land van aankomst vaak vele generaties.

Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap gezond en positief is, zijn de gelovigen tolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.
Wanneer het unieke collectieve Geestveld van de geloofsgemeenschap ongezond en negatief is, zijn de gelovigen intolerant naar de andere geloofsgemeenschappen en andersdenkenden.

Alle gelovigen die lid zijn van een geloofsgemeenschap dienen te beseffen dat hun collectieve gevoel een subjectief gevoel is. Ook hun zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld zijn daardoor subjectief.

Wat is een rituaal?

Er is sprake van een rituaal wanneer een groep mensen allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment. Wanneer gelovigen samen bidden, mediteren, reciteren en zingen om ‘God’ te eren dan is er sprake van een rituaal.

Door de groepsgrootte van de geloofsgemeenschap kunnen de gelovigen niet alleen gezonde maar ook ongezonde Menselijke Geesten accumuleren van de andere gelovigen in hun zenuwstelsels, waardoor het zenuwstelsel kan constiperen (verstoppen) en/of toxificeren (vergiftigen) waardoor de eigen Geest, die in de kruin van het zenuwstelsel zetelt onzuiver en zelfs ziek kan worden. De gelovigen verliezen hierdoor hun Happerceptieve Sensitiviteit (ruimtelijke gevoel) waardoor zij geen liefde meer kunnen voelen stromen, geen liefde meer kunnen schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook geen liefde meer kunnen ontvangen van hun kinderen en medemensen. Daarom is het niet zo vreemd dat mensen het geloof in een ‘God’ kunnen kwijtraken en zij die religie en de geloofsgemeenschap verlaten.

Wanneer de gelovigen tijdens een rituaal het collectieve warme eenheidsgevoel van liefde ervaren, dan denken zij dat dit de Geest van ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ is. Ook dit is niets meer of minder dan het collectieve Geestveld dat zij gezamenlijk uitstralen.

Een gezond, zuiver en positief individueel of collectief Menselijk Geestveld van gelovigen kan heilzaam zijn en mensen genezen. Zo’n ‘gebedsgenezing noemen gelovigen dan een ‘wonder’.

Met heel Nederland Koningsdag vieren, gezamenlijk het Wilhelmus zingen of met z’n allen naar het Nederlands elftal kijken zijn ook vormen van ritualen die voor een warm gevoel van verbondenheid en eenheid zorgen.
Met je beste vrienden naar een poptempel gaan waar je samen kijkt, luistert, zingt, danst en geniet van je favoriete artiest of band is ook een rituaal. Deze ritualen kunnen zelfs een warmer collectief eenheidsgevoel van verbondenheid en liefde veroorzaken dan een dienst in een kerk, moskee, synagoge of tempel.
Onze favoriete artiesten zijn in feite de moderne ‘hogepriesters’ die met hun teksten de mensheid zelfs met meer liefde kunnen bezielen dan de verouderde en vaak achterhaalde teksten uit een Heilig Boek.

Wat is Verlicht zijn?

Zeer spirituele mensen mediteren net zo lang alleen in de zuivere zuurstofrijke natuur totdat de (onzuivere) Geesten van hun (voor-)ouders, die zetelen in de kruin van het zenuwstelsel, loslaten.
Mediteren is niets anders dan de Geesten die wij vanaf onze geboorte hebben geaccumuleerd in het zenuwstelsel door middel van meditatie loslaten uit de hersenen.
De onzuivere Geesten van onze (voor-)ouders vormen de ‘erfelijke belasting’. Vrijwel ieder mens op aarde is in min of meerdere mate belast met die ‘erfelijke belasting’ van zijn (voor)ouders.

Wanneer de mens de (ongezonde) Geesten van zijn (voor-)ouders loslaat uit de kruin van het zenuwstelsel, dan is het zenuwstelsel tot in de kruin leeg van Geesten. Dan heeft die mens de staat van Verlichting bereikt.
Wanneer de mens de (ongezonde) Geesten van zijn (voor-)ouders blijft aanbidden (eert uw Vader en uw Moeder) dan zal die mens nooit de staat van Verlichting bereiken.

Mensen die de staat van Verlichting hebben bereikt leven in vrede en harmonie samen met andersdenkenden omdat hun eigen Geest in de kruin van hun zenuwstelsel gezond en zuiver is. De kruin van hun zenuwstelsel staat tijdens deze staat van ontgrensd Bewust-Zijn in direct contact met de zuivere zuurstofrijke natuur (het universum). Die Mens is in spirituele zin een Verlichte Geest!

Mensen met een ontgrensd Bewust-Zijn kunnen door de deconstipatie en detoxificatie van het zenuwstelsel weer bewust ruimtelijk voelen. Deze Happerceptieve Sensitieve mensen kunnen daardoor weer liefde voelen stromen, liefde schenken aan hun kinderen en medemensen maar ook liefde ontvangen van hun kinderen en medemensen.

Sommige kinderen hebben het grote voorrecht dat zij van hun vader en moeder zeer gezonde en zuivere Geesten hebben ontvangen, die zetelen in de kruin van hun hersenen. Deze mensen hebben het ‘Summum Bonum’ (het hoogste goed) cadeau gekregen van hun ouders. Deze zuivere en gezonde mensen voelen geen enkele noodzaak om door middel van meditatie deze zuivere en gezonde Geesten los te laten uit hun affectieve fundament.
Het is dan ook beslist niet aan te raden dat deze bevoorrechte mensen uit pure nieuwsgierigheid gaan experimenteren en hun gezonde en zuivere Geesten in hun affectieve fundament door middel van intensieve meditatie loslaten!

Wat is de ‘Heilige Graal?’

Het zuivere belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact van de beide ouders met het pasgeboren kindje kan alleen maar plaatsvinden binnen de vreedzame veilige warme intieme beslotenheid van het gezin. Wanneer de ouders met het pasgeboren kindje in de armen zitten en de ouder en het kind elkaar in de ogen kijken dan versmelten de zuivere gezonde Geesten van de ouder en het kindje in de zenuwstelsels van de ouders en het kindje door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact.
Hierdoor ontstaat het zalige warme gevoel van liefde dat voelbaar is in de zenuwstelsels van de ouders en het zuivere kindje, maar ook in de intieme leefruimte om de ouders en het kindje is dit zalige warme gevoel van liefde voelbaar voor familieleden en vrienden die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld.

De ‘Heilige Graal’ is het gevoel van Liefde!

 

De ‘Heilige Graal’

Religie – Spiritualiteit – Wetenschap

‘God’ = ‘de Heilige Geest’ = de Menselijke Geest = Complex van Chemie, Energie en Informatie

 De Zuivere Zuurstofrijke Natuur

Alleen Mediteren & Contempleren in de Natuur

Verlichting

Liefde

 

De wereld waarin wij leven lijkt misschien een ongeordende chaos te zijn. Maar wanneer ons zesde zintuig – het zenuwstelsel – optimaal functioneert dan kun je met je Happerceptieve Sensitiviteit de werking en wetmatigheden van onze Menselijke Geesten bewust ruimtelijk voelen.

Onze Menselijke Geest representeert onze psycho-somatische gezondheid.

Wij worden als kindje door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact van onze ouders bezield met de Geesten van onze ouders en door de ruimtelijke uitwisseling en versmelting van onze Geesten in onze zenuwstelsels kunnen wij het warme gevoel van Liefde ervaren. Daardoor is het voor 100 procent wetenschappelijk evident dat wij in essentie allemaal spirituele en affectieve mensen zijn.

Het is dus niet ‘God’ of de ‘Heilige Geest’ maar de zuivere of onzuivere psycho-somatische gezondheid van de Menselijke Geest die verantwoordelijk is voor:

 • Gezondheid én Ziekte
 • Leven én Dood
 • Affectiviteit én Haat
 • Verbondenheid én Discriminatie
 • Beschaving én Barbarisme
 • Creatie én Destructie
 • Evolutie én Degeneratie
 • Orde én Chaos

 

 

Home