Hoofdstuk 2

Overbevolking zorgt wereldwijd voor een chronische overbelasting van de zenuwstelsels van steeds meer kinderen en volwassenen

‘Volgens de top van de CIA is de onbeheersbare bevolkingsgroei op aarde inmiddels het grootste gevaar ter wereld. Een groter gevaar dan het internationaal terrorisme!’
* De toekomst is groen. Thomas L. Friedman. blz. 40.

‘Er vindt een angstaanjagende aanslag op de fundamenten van de menselijke beschaving plaats, aangejaagd door de fictie dat er op een eindige planeet oneindige groei kan plaatsvinden’.
* Paul Ehrlich, bioloog. Vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

‘Overbevolking is wél een probleem. Maar dat de aanpak van overbevolking ingewikkeld is, is geen reden om het onderwerp taboe te verklaren’.
* Marc Davidson is bijzonder hoogleraar milieufilosofie vanuit humanistisch perspectief aan Maastricht University en docent en onderzoeker aan de universiteit van Amsterdam.

‘Nederland is het dichtst bevolkte land van Europa’. – ‘Het CBS verwacht in 2060 tussen de 18- en 21 miljoen inwoners’.
* Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Het aantal burn-outs is schrikbarend gestegen. 15 procent van de Nederlandse vrouwen zegt een burn-out te hebben of te hebben gehad. Twee jaar geleden was dat nog 9,4 procent. Het aantal opgebrande mannen steeg in diezelfde periode van 6 naar 9 procent’.
* De Volkskrant. 15-11-2017.

‘De World Health Organisation voorspelde al dat in 2020 depressie wereldwijd de tweede grootste bijdrage zal zijn aan de wereldwijde ziektelast in alle leeftijdscategorieën en in 2030 verwacht de WHO dat depressie de grootste ziekte ter wereld zal zijn’.
* Healty Lives.

Helaas moet ik zeggen dat hersenaandoeningen hard op weg zijn om volksziekte nummer één te worden in Nederland’.
* Merel Heimens Visser. Directeur van de Hersenstichting.

‘Bij medisch specialisten zoals een internist zijn klachten vaak voor 50% onverklaarbaar’.
* Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie – 2015.

‘Artsen vinden mensen met onbegrepen klachten lastig. Ze staan ook vaak met lege handen. Het is schandalig hun klachten af te doen als aanstellerij, alleen omdat artsen de oorzaken niet kunnen vinden’.
* Prof. dr. Judith Rosmalen Hoogleraar psychosomatiek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

‘De zorguitgaven blijven tot 2060 stijgen, gemiddeld met 2,8 procent per jaar. In totaal komen de geschatte zorgkosten in 2060 op 291 miljard euro. Dat betekent 16.000 euro per Nederlander’.
* CBS en het RIVM.

 

Rond het jaar 0 telde de aarde rond de 300 miljoen zielen. In 1800: 1 miljard. In 1927: 2 miljard. In 1959: 3 miljard. In 1974: 4 miljard. In 1987: 5 miljard. In 1999: 6 miljard. De wereldbevolking bestaat in 2023 uit 8 miljard mensen. Volgens de Verenigde Naties (VN) bedraagt de jaarlijkse groei van de wereldbevolking 83 miljoen aardbewoners per jaar.
Overal in de wereld krijgen steden te maken met een groeiende bevolking door de aanhoudende migratie van het platteland naar de stedelijke agglomeraties. In 2050 woont naar schatting 70 procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied waardoor steden nog groter en voller worden. In amper twintig jaar zijn door de urbanisatie ongeveer 60 supersteden ontstaan in de wereld. Het platteland heeft te maken met krimp.

De 10 grootste miljoenensteden in 2022 zijn:
1.   Tokio – Japan: 37.2
2.   Delhi – India: 32.0
3.   Shanghai – China: 28.5
4.   Dhaka – Bangladesh: 22.4
5.   São Paulo – Brazilië: 22.4
6.   Mexico City – Mexico: 22.0
7.   Caïro – Egypte: 21.8
8.   Beijing China: 21.3
9.   Mumbla India: 20.9
10. Osaka- Japan: 19.0

In maart 1972 bracht de Club van Rome een rapport uit met de titel ‘Grenzen aan de groei’ (The Limits to Growth). Dit was een alarmerend rapport over de toekomst van de aarde en de mens.
‘Grenzen aan de groei’ onderzocht vijf grote wereldproblemen in hun onderlinge verband: de groei van de mondiale bevolking, de voedselproductie, de industrialisatie, de uitputting van de grondstoffen en milieuvervuiling.
De alarmerende slotsom was, dat als de mensheid zo doorging met consumeren, er binnen honderd jaar grote problemen zouden ontstaan qua bevolkingsgroei en industriële productie.

De Club van Tien miljoen met de slogan – ‘meer mens, met minder mensen’ – schrijft op haar website het volgende: ‘Overbevolking is de belangrijkste oorzaak van de meeste problemen in de wereld.
Of het nu om een tekort aan voedsel, drinkwater of energie gaat, ieder land in de wereld heeft ermee te maken of zal er mee te maken krijgen. Mede dankzij de invoer van goederen uit andere landen kan een land zijn niveau van welvaart nog steeds handhaven. Dat kan echter niet onbeperkt doorgaan, immers het aantal inwoners per land stijgt. Het aantal wereldburgers dreigt de komende decennia naar negen of tien miljard te klimmen. De kans is groot dat steeds meer landen hun eigen producten zelf nodig hebben.
De aarde kan maar voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon op de wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan voorzien en geen welvaart kent. We zullen dus alles eerlijk moeten delen om geen ruzie of oorlog te krijgen’.

Nederland is na de staatjes Monaco, Gibraltar en Vaticaanstad het dichtstbevolkte land van Europa. De Nederlandse bevolking is in 2022 opnieuw gegroeid waardoor Nederland nu ruim 17,8 miljoen inwoners telt. In 2001 waren dat er nog 16 miljoen. Die 1,8 miljoen inwoners zijn voor het grootste deel terechtgekomen in gemeenten die al dichtbevolkt waren, vooral gelegen in de Randstad.
Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot bijna 513 op januari 2019. Bijna driekwart van de Nederlanders woont inmiddels in stedelijke regio’s en daarmee is Nederland sterker verstedelijkt dan andere landen in Europa. De Randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid. Zuid-Holland telt 1361 inwoners/km2, Noord-Holland 1071 inwoners/km2 en Utrecht 940 inwoners/km2.
Volgens een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met als titel ‘De nieuwe verscheidenheid’ telt Nederland 223 verschillende culturen in 2018. Migranten die zich in de 21e eeuw in Nederland vestigen komen uit alle delen van de wereld. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht behoren tot de meest diverse steden ter wereld waarin de minderheden de meerderheid vormen.
De Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 moet advies uitbrengen en beleid voorstellen over de maatschappelijke gevolgen van onder meer de bevolkingsgroei, vergrijzing en migratie. Zo’n commissie is volgens het kabinet Rutte-4 nodig, omdat de maatschappij tot 2050 toenemend kan veranderen. De bevolking zal nog verder groeien, tot naar verwachting tussen de 18 en 22 miljoen mensen, en relatief meer ouderen en mensen met een migratieachtergrond tellen.

De toename van de Nederlandse bevolking in cijfers:

 • 1900:   5.104.000
 • 1910:   5.858.000
 • 1920:   6.754.000
 • 1930:   7.825.000
 • 1940:   8.825.000
 • 1950:  10.027.000
 • 1960:   11.417.000
 • 1970:  12.958.000
 • 1980:  14.091.000
 • 1990:  14.883.000
 • 2000: 15.864.000
 • 2010:  16.575.000
 • 2020: 17.408.000

Op zaterdag 21 oktober 2023 woonden er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPB) 17.929.888 mensen in Nederland.

Een greep uit de vele krantenkoppen die de overbevolking in Nederland duidelijk illustreren:

 • 500.000 vluchten op dat hele kleine stukje aarde.
 • Recordaantal van 81 miljoen reizigers op Nederlandse luchthavens in 2019.
 • Stresskippen in een overvolle trein.
 • Nederland slibt dicht: noodkreet ANWB over groeiende filedruk.
 • Overvolle fietspaden zorgen voor veel ongevallen.
 • Volle terrassen en drukke winkelstraten.
 • In 2018 bezochten ruim 19.000.000 toeristen Nederland.
 • Vol, voller, volst: proppen op de veerpont over het Amsterdamse IJ.
 • Klimaat, wonen, mobiliteit, platteland, natuur, landbouw en biodiversiteit eisen allemaal hun deel van de schaarse grond in Nederland.
 • Het aantal auto’s per vierkante kilometer is in Nederland met 229 stuks bijzonder hoog.
 • Binnen de Europese Unie heeft alleen Malta een hogere autodichtheid dan Nederland.
 • Het wordt steeds drukker in de natuur.
 • Door de toegenomen drukte in de natuur neemt ook de overlast toe.
 • Het wordt steeds drukker op de Nederlandse waterwegen.
 • Drukte op het water zorgt voor irritatie bij woonbootbewoners.
 • Veel ongelukken op het water door drukte en slechte schippers.
 • Nederland voelt beknellend zeggen de bezoekers van de emigratiebeurs.
 • De bezoekers van de emigratiebeurs zoeken rust, ruimte en natuur.
 • We lopen steeds vaker aan tegen allerlei problemen in dit kleine en overvolle landje.
 • Er zijn radicale keuzes nodig in 2023 om de polycrisis op te lossen.
 • Het laatste taboe: Nederland is vol!

Doordat kinderen en volwassenen in Nederland, als land met de hoogste demografische druk van alle landen in Europa, steeds dichter op elkaar wonen, reizen, studeren, werken, shoppen, sporten en recreëren, accumuleren kinderen en volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (prikkels) van elkaar in hun zenuwstelsels.
Maar wat zijn dan precies die Menselijke Geesten?

Ieder mens straalt via de Plexus Solaris voortdurend chemie, energie en informatie uit het zenuwstelsel, maar krijgt dit via de Plexus Solaris ook voortdurend in zijn zenuwstelsel van zijn medemensen. Dus wanneer mensen met elkaar samenleven en samenwerken dan vindt er een voortdurende subtiele ruimtelijke uitwisseling plaats van chemie, energie en informatie tussen de zenuwstelsels van de mensen die met elkaar communiceren en interacteren.
Dit complex van chemie, energie en informatie is de Menselijke Geest.

Het voortdurende subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels vindt plaats vanaf de geboorte tot aan de dood. Dit proces vindt tussen alle mensen op aarde plaats die met elkaar communiceren, maar de meeste mensen zijn zich hiervan niet bewust omdat we in de regel alleen communiceren en interacteren met mensen die ongeveer op dezelfde psycho-somatische golflengte leven. Want soort zoekt soort.
Mensen die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld en die ook communiceren en interacteren met mensen die een geheel andere psycho-somatische uitstraling hebben, zijn daardoor wél in staat om dit subtiele ruimtelijke communicatieproces bewust te voelen.

Dit subtiele levenslange uitwisselingsproces van menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels van mensen die met elkaar interacteren is zo oud als de mensheid en staat aan het fundament van de menselijke communicatie. Dit communicatieproces is net zo natuurlijk als ademen en kan zowel heilzaam zijn (wanneer we via de Plexus Solaris gezonde geesten van andere mensen accumuleren en vasthouden in ons zenuwstelsel) als ziekmakend (wanneer we via de Plexus Solaris ongezonde geesten van andere mensen accumuleren en vasthouden in ons zenuwstelsel).

De Nederlandse emeritus-hoogleraar humane genetica prof. dr. Hans Galjaard schreef al in 1994 een boek met de spraakmakende titel: ‘Alle mensen zijn ongelijk’. Ons genoom is uniek, onze iris is uniek en onze vingerafdruk is uniek. Maar onze psycho-somatische uitstraling is ook uniek. Want de informatie die we met het unieke individuele Geestveld uitstralen bestaat uit informatie van wat we eten en drinken, informatie van wat we met onze zintuigen waarnemen, informatie van onze gevoelens en emoties, informatie van onze rationele kennis, informatie van ons gender en informatie van onze psychische en somatische gezondheid.
Dus de voortdurende mantra dat alle mensen gelijk zijn is een mythe en doet geen recht aan de diversiteit van soevereine beschavingen, unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen, diverse groepen en individuen.

Ieder mens straalt dus via de Plexus Solaris een uniek individueel Geestveld uit.
Maar de leden van iedere unieke cultuur, etnische stam, sociaaleconomische klasse en diverse groepen stralen gezamenlijk ook een uniek collectief Geestveld uit. Het is dit unieke collectieve Geestveld waaraan de leden van een cultuur, stam, klasse of groep elkaar onbewust herkennen en waardoor zij zich affectief bevestigd en verbonden voelen. Daardoor existeren alle culturen, stammen, klassen en groepen op een uniek gevoelsniveau en is het geen wet van Meden en Perzen dat al deze verschillende culturen, stammen, klassen en groepen met hun unieke collectieve Geestvelden elkaar verdragen.
Broedertwisten, familievetes, stammenoorlogen, botsingen van culturen en beschavingen zijn zo oud als de mensheid. Ook vandaag de dag komen met regelmaat de mensonterende en weerzinwekkende beelden van discriminatie, terreur, (stammen-)oorlogen en zelfs genocide via de media tot ons!

Binnen de veilige begrensdheid van de studeerkamer kunnen ethische mensen zeer beschaafde theoretische concepten verzinnen zoals de universele mensheid, de Europese Unie, de multiculturele samenleving, gemengde wijken, integratie op scholen en diversiteit binnen bedrijven.
Maar in de studeerkamer zit je in eigen unieke individuele Geestveld en dat voelt altijd goed. Dan denk je dat jouw theoretische concepten in de werkelijkheid ook werken.
De realiteit is dat de hier bovenstaande ethische en beschaafde concepten mislukken omdat deze concepten de uniciteit en diversiteit van de verschillende soevereine beschavingen, unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen niet respecteren.
De utopie van een universele mensheid is uiteengedreven in de realiteit van een multipolaire wereld met meerdere soevereine beschavingen. De Europese Unie kan bijna niet slagen omdat zij een te groot en te divers multicultureel en multi-etnisch rijk is geworden. Dat de EU sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nieuwe kandidaat lidstaten kan verwelkomen wordt ingegeven door de existentiële angst van deze lidstaten voor Rusland. Het ideaal van de multiculturele samenleving is volgens de Europese regeringsleiders uitgelopen op een multicultureel drama. De praktijk leert dat gemengde wijken mensen met een lagere sociaaleconomische positie niet vooruithelpen. De integratie op scholen in het voortgezet onderwijs is mislukt omdat kinderen voor categorale scholen kiezen en zich terugtrekken in hun eigen culturele groep. Ook diversiteit binnen organisaties kun je niet afdwingen door de mantra ‘diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit’ wanneer daar geen affectief-sociale draagkracht voor is.

Paul Scheffer, momenteel hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg, schreef op 29 januari 2000 in NRC Handelsblad een opzienbarend stuk met de titel: ‘Het multiculturele drama.’ Dit stuk werd door velen als een waardevolle kritiek beschouwd op de multiculturele samenleving, maar door anderen gezien als een aanval op de moslim-migranten.
De Europese regeringsleiders onderkennen al geruime tijd dat zij het ideaal van een geslaagde multiculturele samenleving als mislukt beschouwen.
Naar aanleiding van de aanzwellende stroom vluchtelingen uit het Midden Oosten en Afrika zei de Nederlandse minister president Mark Rutte het volgende in Elsevier Magazine van 20 mei 2016: ‘We konden niet doorgaan ieder jaar 60.000 vluchtelingen op te nemen. Mensen maken zich zorgen of hun buurt wel hun buurt blijft, hun samenleving wel hun samenleving, of Nederland wel Nederland blijft. We moeten nooit meer terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ’90 en denken dat het op de een of andere manier wel zal mengen. Dat werkt dus niet. Maar ondertussen stromen er ieder jaar wel zo’n 100.000 nieuwe migranten binnen in ons overbevolkte multiculturele Nederland. In 2022 waren het er zelfs meer dan 400 duizend!

Op basis van een wereldwijde enquête over immigratie komen de Nederlanders behoudend over – 64 procent vindt dat de overheid immigratie sterk moet beperken – en steken zij sterk af bij traditionele immigratielanden waar men migratie als arbeidsinstrument omarmt en minder denkt in beperkingen van immigratie.
Het is dan ook volkomen logisch dat landen met een hoge bevolkingsdruk, zoals Nederland, vinden dat er grenzen moeten worden gesteld aan immigratie.

Volgens onderzoek in 2018 van Motivaction Research en TransCity onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is de identificatie met de Turkse of moslim-identiteit (87 procent), Marokkaanse of moslim-identiteit (92 procent), Surinaamse, Hindoestaanse en Javaanse identiteit (66 procent), Antilliaanse identiteit of die van Curacao of Aruba (75 procent), weer flink toegenomen ten opzichte van een eerdere meting. Vooral onder Surinaamse Nederlanders is de stijging met 22 procent groot.
De identificatie met Nederland als identiteit van eerste keuze is onder het totaal van deze groepen gedaald tot onder de 10 procent. Datzelfde onderzoek concludeert dat biculturele Nederlanders zich steeds minder herkennen in mainstream Nederlandse media.

Wanneer succesvol geïntegreerde biculturele Nederlanders zeggen dat het letterlijk voelt als thuiskomen wanneer zij op vakantie gaan naar het land van hun (voor-)ouders, dan is dat vanuit hun subjectieve gevoel volkomen natuurlijk, logisch en legitiem. Zij komen weer in aanraking met het unieke collectieve Geestveld van hun (voor-)ouders en cultuur dat zij – veelal onbewust – herkennen en waardoor zij zich affectief bevestigd voelen.

Het collectieve Geestveld van de Finnen is uniek en totaal anders dan het unieke collectieve Geestveld van Japanners. Dus het is gevoelsmatig volkomen normaal en legitiem dat een Nederlander met Creoolse roots het liefst vriendschappelijke en affectieve relaties aangaat met andere Nederlanders met Creoolse roots. Zo is het ook volkomen normaal en legitiem dat een Nederlander met Friese roots het liefst vriendschappelijke en affectieve relaties aangaat met andere Nederlanders met Friese roots.
Maar gelukkig zijn het niet de politici, de religieuze leiders, de wetenschappers en de journalisten die kunnen bepalen tot welke beschaving, cultuur, stam, klasse of groep vrije mensen willen behoren. Vrije mensen bepalen zelf wel op basis van hun gevoel met welke beschaving, cultuur, stam, klasse of groep hij of zij zich op basis van belangeloze affectiviteit verbonden voelt.

De essayiste en oorlogsjournaliste Carolin Emcke ontving de ‘Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.’ Haar pleidooi komt er op neer dat wij wezenlijk van elkaar mógen verschillen, dat is de kern van de open samenleving!
Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: maar dat is de kern van de totalitaire samenleving!

Wat zorgt voor de chronische overbelasting van de zenuwstelsels van de Nederlanders?
Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van monoculturele westerse landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de urbane gebieden en de institutionele schaalvergroting in alle domeinen van de multiculturele samenleving (zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de Nationale Politie), interacteren er zoveel verschillende mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassenen steeds meer verschillende Menselijke Geesten (prikkels) van hun medemensen accumuleren en vasthouden in hun zenuwstelsels.

Hierdoor ontstaan er bij zowel kinderen als volwassenen steeds meer gevoelens van:

 • Onbehagen
 • Irritatie
 • Stress
 • Angst
 • Boosheid
 • Haat en
 • Agressie

Het menselijke zenuwstelsel zorgt niet alleen voor de interne prikkelgeleiding maar is als orgaansysteem tevens de ‘snelweg’ voor de vele verschillende Menselijke Geesten van onze medemensen die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomen en naar alle denkbare plekken in het lichaam gaan. Want deze Geesten van de medemens die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomen gaan niet alleen via de zenuwen naar de hersenen, maar ook naar de organen, de spieren en de (zenuw)cellen.
Er is dus sprake van een voortdurende onbewuste accumulatie (opeenhoping), constipatie (verstopping) en/of toxificatie (vergiftiging) van Menselijke Geesten van onze medemensen in het zenuwstelsel.

Dit subtiele en onbewuste accumulatieproces van Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van onze medemensen in onze zenuwstelsels is het wetenschappelijke evidente communicatieproces dat altijd voorafgaat aan de subtiele mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van onbegrepen:

1)Affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie, vervreemding, identiteitsverlies, genderdysforie en eenzaamheid.*
Wanneer de Geest van één of beide ouders niet gezond is, dan is het affectieve psycho-tactiele-contact tussen de ouder(s) en het kind niet gezond waardoor het kind affectief gedepriveerd raakt.
Affectieve deprivatie is het ontberen, onthouden, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde. Affectieve deprivatie bij kinderen en volwassenen is een ongekende pandemie waarvan politici en wetenschappers zich nauwelijks bewust zijn!
Door de coronapandemie, en al de beperkende maatregelen, is het eminente belang van de natuurlijke behoefte aan menselijke authentieke ontmoetingen, affectieve contacten en duurzame relaties voor het eerst invoelbaar geworden voor iedere wereldburger.

Alle mensen op deze planeet zijn affectief-sociale wezens en geen mens kan zonder het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Wanneer je baby’s dit affectieve contact onthoudt, dan sterven ze. Wanneer je kleine kinderen dit affectieve contact onthoudt, dan gaan ze recalcitrant gedrag vertonen. Wanneer jongeren dit affectieve contact wordt onthouden, dan voelen ze zich eenzaam. Wanneer studenten dit affectieve contact wordt onthouden, dan krijgen ze nog meer psychische aandoeningen. Wanneer volwassenen dit affectieve contact niet regelmatig hebben, dan worden het zure, boze en agressieve mensen. Wanneer ouden van dagen dit affectieve contact niet meer hebben, dan gaan ze over levensbeëindiging nadenken.

Doordat kinderen en volwassenen te veel, te veel verschillende en teveel ongezonde Geesten van andere mensen in hun zenuwstelsels accumuleren raken ze zichzelf kwijt en ontstaan er affectieve aandoeningen zoals: vervreemding, identiteitsverlies, genderdysforie en eenzaamheid.

2) Psychische aandoeningen, zoals verwardheid, stress, burn-out, depressie, psychose en suïcide.*
Wanneer iemand ongemerkt een zieke Geest (of zelfs meerdere zieke Geesten van verschillende mensen) via de Plexus Solaris in zijn zenuwstelsel krijgt en deze zieke Geest dominant wordt in de hersenen, dan kan er een psychische aandoening ontstaan.

De World Health Organisation had al voorspelt dat in 2020 depressie wereldwijd de tweede grootste bijdrage zou zijn aan de wereldwijde ziektelast in alle leeftijdscategorieën en in 2030 verwacht de WHO dat depressie de grootste ziekte ter wereld zal zijn.

3) Neuro-degeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.*
Mensen accumuleren gedurende hun leven voortdurend gezonde en ongezonde Geesten van hun medemensen in het zenuwstelsel.
Door de voortdurende accumulatie van Menselijke Geesten van andere mensen in het zenuwstelsel kan het zenuwstelsel constiperen (verstoppen) en/of toxificeren waardoor zenuwcellen kunnen beschadigen of afsterven en er neuro-degeneratieve aandoeningen kunnen ontstaan.

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%) gevolgd door vasculaire dementie (16%). Het aantal mensen met dementie is in Nederland door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 280.000 nu. Het aantal Nederlanders met dementie zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan 500.000.

4) Somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.*
Wanneer mensen ongemerkt ongezonde of zieke Geesten van hun medemensen in het zenuwstelsel binnenkrijgen, dan kunnen die ongezonde of zieke Geesten via het zenuwstelsel op alle plekken in het lichaam komen waardoor er allerlei vage en onverklaarbare somatische klachten kunnen ontstaan die medisch specialisten, zoals een internist, vaak voor meer dan 50% niet kunnen verklaren.

Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of aan een hersenaandoening blijft stijgen. Meer dan 4 miljoen Nederlanders heeft een hersenaandoening.
De zorgkosten voor hersenaandoeningen bedragen jaarlijks ruim 25 miljard euro, 27 procent van de totale zorgkosten van Nederland. Ook tonen de cijfers aan dat één op de vijf sterfgevallen het gevolg is van een hersenaandoening.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat mensen met een hoger opleidingsniveau gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen leven dan lager opgeleiden. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is bijna 53 jaar voor mensen met alleen basisonderwijs. Voor mensen met hbo of universiteit is dit bijna 72 jaar. Deze verschillen zijn de laatste jaren nauwelijks veranderd.
Het aantal levensjaren met een goede ervaren gezondheid hangt dus sterk samen met iemands opleidingsniveau. Zowel bij mannen als bij vrouwen is het verschil tussen de hoogst- en laagst opgeleiden 19 jaar. Vrouwen met hbo of universiteit brengen bijna 72 jaar door met een goede ervaren gezondheid. Dat is 5 jaar meer dan bij vrouwen met mbo/havo/vwo, 11 jaar meer dan vrouwen met vmbo en 19 jaar langer dan degenen die alleen basisonderwijs hebben.
Het aantal jaren met een minder dan goede ervaren gezondheid is voor de laagst opgeleide vrouwen bijna 28 jaar. Bij hoogst opgeleide vrouwen is dat ruim 15 jaar.

De zorguitgaven van huishoudens, verzekeraars en de overheid bedroegen in 2020 samen iets meer dan 116 miljard euro. Zo komt het CBS tot een gemiddelde van 6.660 euro aan zorgkosten per Nederlander.
Volgens het RIVM blijven de zorguitgaven tot 2060 stijgen tot 291 miljard euro. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten met ongeveer 2,8 procent per jaar toenemen. Het meeste geld gaat naar ziekenhuiszorg (96 miljard), en uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg zullen zijn vervijfvoudigd. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een onderzoek in opdracht van de WRR.
De bestuurders van de zorgverzekeraars in Nederland maken zich grote zorgen over het tempo waarmee de zorguitgaven groeien. De betalingsbereidheid kan daardoor gaan afnemen. De meest kwetsbare mensen in onze samenleving worden daarvan de dupe, want zij hebben de meeste zorg nodig. De solidariteit tussen gezonde en minder gezonde mensen (of tussen rijk en arm) moet in stand blijven, dat is een maatschappelijke basisvoorwaarde.
De topmannen van de zorgverzekeraars waarschuwen dat de zorg in Nederland onbetaalbaar dreigt te worden en dat de zorgkosten de maatschappij als een boemerang zullen treffen.

Nu het subtiele ruimtelijke communicatieproces van de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest is ontrafeld kunnen we ons dure curatieve zorgstelsel waarin de stakeholders worden beloond wanneer mensen ziek worden, ziek zijn en ziek blijven gaan transformeren naar een systeem waarin de stakeholders worden beloond wanneer mensen gezond worden, gezond zijn en gezond blijven. Dus moeten we zo snel mogelijk starten met educatieve-, preventieve- en therapeutische gezondheidsinterventies in de Nederlandse multiculturele samenleving omdat het voorkomen van affectieve-, psychische-, neurodegeneratieve- en somatische aandoeningen slimmer én goedkoper is dan peperdure curatieve geneeskunde!

In steeds meer landen in de wereld bestaat er een geprivilegieerde bovenklasse met een hoge psycho-somatische gezondheid versus een gedepriveerde onderklasse met een lage psycho-somatische gezondheid die gevoelsmatig niet met elkaar zijn te verenigen. De middenklasse, die van nature de beste balans heeft tussen voelen en denken, verscheurt en neemt in omvang steeds verder af omdat het bovenste deel van de middenklasse zich psycho-somatisch assimileert aan het onderste deel van de bovenklasse en het lagere deel van de middenklasse zich psycho-somatisch assimileert aan het bovenste deel van de onderklasse.

De bestuurders van grote organisaties vormen veelal een klein team van gezonde en hoogopgeleide mensen uit de sociaaleconomische bovenklasse die door die kleinschaligheid van het managementteam op basis van belangeloze affectiviteit plezierig kunnen samenwerken. Door die kleinschaligheid zijn zij in staat om hun goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven succesvol te bewaken.
Vanuit hun intelligentie en logica kiezen zij vaak voor effectieve institutionele schaalvergroting, maar beseffen onvoldoende dat werken in bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg, bij politie en justitie mensenwerk is.
Affectiviteit is het bind- en smeermiddel tussen leerkrachten en hun leerlingen, tussen verpleegkundigen en hun patiënten, tussen politieagenten en de burgers, tussen advocaten en hun cliënten.
Wanneer mensen met elkaar samenwerken, dan vindt er een voortdurende subtiele ruimtelijke uitwisseling plaats van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels van die mensen. Effectieve institutionele schaalvergroting zorgt voor meer menselijke interacties. Meer menselijke interacties zorgen voor een toenemende accumulatie van Menselijke Geesten in het zenuwstelsel waardoor er een subtiele constipatie (verstopping) en/of toxificatie (vergiftiging) van de Geesten in het zenuwstelsel kan plaatsvinden. Hierdoor neemt het gevoel met het eigen lichaam af en dooft het ruimtelijke gevoel – de Happerceptieve Sensitiviteit – volledig uit. Dit zorgt voor affectieve deprivatie en existentiële onvrede bij de werknemers.
Politici, ceo’s, wetenschappers en consultants zijn de ultieme representanten van het effectiviteitsdenken en zij voelen niet aan dat institutionele schaalvergroting de affectiviteit, levenslust en arbeidsvreugde van werknemers systematisch vermoord. Op de lange termijn zorgt dit bij de werknemers voor chronische stress, burn-out, psychische aandoeningen en ernstiger ziekten.

Des te gezonder, homogener en kleiner de groep werknemers is, des te hoger de affectiviteit, levenslust en arbeidsvreugde van de werknemers zal zijn.
Des te ongezonder, diverser en groter de groep werknemers is, des te lager de affectiviteit, levenslust en arbeidsvreugde van de werknemers zal zijn.
Kleinschaligheid is dé enige juiste menselijke maat en een fundamentele voorwaarde voor een gezonde en affectieve organisatie. Want affectiviteit is het bind- en smeermiddel tussen mensen in iedere gezonde organisatie en vormt het fundament van een vitale duurzame circulaire economie.

Wij leven in een overbevolkte multipolaire wereld met verschillende soevereine beschavingen en culturen die allemaal unieke en verschillende collectieve Geestvelden hebben. Daardoor existeren deze unieke beschavingen en culturen op een verschillend collectief gevoelsniveau.
Door de toenemende bevolkingsdruk op aarde en de toename van het aantal onbegrepen ziekmakende prikkels neemt de collectieve angst en dreiging in de wereld steeds verder toe. Door de polarisatie verhogen de grootmachten hun defensiebudgetten.

Ook bij regeringsleiders en wereldleiders kan er als gevolg van hun talloze ontmoetingen en contacten met veel verschillende mensen een zodanige accumulatie van Menselijke Geesten in hun zenuwstelsels ontstaan dat daardoor de psychische draagkracht wordt overschreden. Hierdoor kunnen ook regeringsleiders en wereldleiders paranoïde worden, in complottheorieën gaan geloven en een grootheidswaan ontwikkelen.
Wij weten niet precies wat er in de hoofden omgaat van autocratische wereldleiders zoals Kim Jong-Un van Noord-Korea, Bashar al-Assad van Syrië, Ayatollah Ali Khamenei van Iran, Recep Tayyip Erdogan van Turkije, Aleksandr Loekasjenko van Belarus en Vladimir Poetin van Rusland.
Al deze autocratische wereldleiders bezitten net als alle andere mensen in de wereld een subjectief gevoel. Vanuit dit subjectieve referentiekader hebben zij hun unieke subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld opgebouwd.
Wanneer deze wereldleiders in de waan leven dat hun visie op de wereld de absolute realiteit en werkelijkheid vertegenwoordigt, dan ontstaan er ‘parallelle werelden’ of verschillende ‘bubbels.’ Dan wordt het levensgevaarlijk op onze enige en unieke planeet aarde. Want als deze wereldleiders, die het huidige grimmige wereldbeeld vertegenwoordigen, letterlijk hun gezonde verstand verliezen, dan kunnen zij onverantwoordelijke en onherstelbare beslissingen nemen die de vernietiging van honderdduizenden en zelfs miljoenen onschuldige burgers tot gevolg kunnen hebben.

Bernard Brodie, Amerika’s ultieme filosoof van het nucleaire tijdperk, tekende aan het eind van WO2 op: ‘Tot nu toe was het hoofddoel van ons militaire establishment om oorlogen te winnen. Vanaf nu moet het zijn belangrijkste taak worden om oorlogen te voorkomen’. Deze logica van het nucleaire tijdperk is tot op de dag van vandaag nog even actueel als toen!

Wereldleiders moeten onderkennen dat de onbeheersbare toename van de wereldbevolking en de overbevolking  de grootste gevaren zijn op onze enige blauwgroene planeet en de fundamentele oorzaken vormen van alle grote problemen op aarde zoals o.a. de klimaatverandering. Bevolkingsaantallen van 10 tot 15 miljard aardbewoners, zoals door sommige demografen wordt voorspeld, zijn te krankzinnig voor woorden!
Daarom moeten de wereldleiders elkaar regelmatig ontmoeten want wanneer affectief bevestigde authentieke en ethische wereldleiders belangeloze affectieve relaties met elkaar onderhouden, dan is dat de beste garantie voor een vreedzame en stabiele wereldorde.

Roy J.B. Noordhoek
eclecticus

Home