Beschaving

 DE WETENSCHAP VAN DE MENSELIJKE GEEST
Gezondheid – Affectiviteit – Beschaving

Als we bereid zijn zoveel moeite te doen om vreemde culturen, onbekende diersoorten en verre planeten te leren kennen,
is het misschien ook de moeite waard om net zo hard te werken aan het doorgronden van onze eigen Geest.
Het kon wel eens cruciaal worden om die te leren kennen
voordat de algoritmen ons voor zijn en er hun eigen draai aan geven.’

Historicus, filosoof en futuroloog Yuval Noah Harari – 21 lessen voor de 21e eeuw

 

Vrijwel alle grote Geesten in de geschiedenis van de mensheid waren pioniers die werden gedreven door een rotsvast vertrouwen in hun gevoel en intuïtie om een bijzondere ontdekking of uitvinding te doen die van cruciaal belang bleek voor het welzijn van de mensheid.
Dan is het toch curieus dat de westerse wetenschappelijke wereld het menselijke gevoel heeft verbannen uit het wetenschappelijke domein!
Het is correct dat het menselijke gevoel per definitie subjectief is, maar het is een volstrekt achterhaald paradigma dat je het subjectieve menselijke gevoel niet kunt gebruiken om bewust ruimtelijk voelend tot rationele en logische wetmatigheden te komen die wetenschappelijk evident zijn.
De wereldberoemde neuroloog prof. dr. Antonio Damasio – hoogleraar neurowetenschappen aan de universiteit van Zuid-California en hoogleraar neurologie aan de universiteit van Iowa – zegt in zijn boek met de Descartiaanse titel ‘Ik voel dus ik ben’ hier het volgende over: ‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen’ en ‘De gedachte dat subjectieve ervaringen niet wetenschappelijk onderzocht kunnen worden is onzin.’
Jill Bolte Taylor – neuro-anatomist verbonden aan de Indiana University School of Medicine en spreekbuis voor het Harvard Brain Tissue Resource Center – zegt over voelen en denken: ‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens die ook denken!’

Albert Einstein zei niet voor niets: ‘Het is moeilijker een vooroordeel te kraken dan een atoom.’

De Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. Het is de enige wetenschap waarin voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact) centraal staan.
Door mijn kennis en vaardigheden van de Haptonomie in combinatie met regelmatig alleen mediteren in de natuur heb ik mijn happerceptieve sensitiviteit optimaal kunnen ontwikkelen. De happerceptieve sensitiviteit is een vermogen dat in de Haptonomie wordt gedefinieerd als: het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren, met of zonder tactiel contact.
Ieder mens op aarde leeft vanaf het moment dat hij wordt geboren tot aan het moment dat hij sterft ruimtelijk voelend in de leefwereld. Dit ruimtelijke voelen vindt bij de meeste mensen in het onderbewustzijn plaats.
Mensen die hun  happerceptieve sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld zijn in staat om happerceptief sensitief – bewust ruimtelijk voelend – in hun leefwereld te existeren. De mens heeft sinds zijn eerste verschijning op aarde voor meer dan 95 procent als een jager-verzamelaar geleefd. Deze jager-verzamelaars leefden vrijwel dag en nacht met hun zenuwstelsels in de zuivere zuurstofrijke natuur, waardoor die zenuwstelsels zo sensitief waren dat deze oermensen bewust ruimtelijk voelend in hun natuurlijke omgeving leefden.
Maar dit natuurlijke happerceptieve menselijke vermogen is bij de meeste mensen in onze westerse effectieve wereld uitgedoofd of zelfs niet eens tot ontwikkeling gekomen!
Ik heb mijn optimaal ontwikkelde happerceptieve sensitiviteit verbonden met de onderzoeksmethode van de culturele antropologie, de participerende observatie. Hierdoor ontstond een unieke methode van onderzoek die ik de happerceptieve participerende observatie (hpo) noem. Met de happerceptieve participerende observatie heb ik stapje voor stapje de werking en wetmatigheden van de etherische Menselijke Geest bewust kunnen voelen en daardoor de wetenschap van de Menselijke Geest kunnen ontwikkelen.

Wat is de kern van het mysterie van de Menselijke Geest?
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar interacteren dan vindt er een voortdurende – veelal onbewuste – ruimtelijke uitwisseling plaats van chemie, energie en informatie tussen de zenuwstelsels. Dit complex van chemie, energie en informatie is onze etherische Menselijke Geest.

Waarom is dit ruimtelijke uitwisselingsproces wetenschappelijk evident?
Door dit fundamentele existentiële interactieproces kunnen twee mensen vlinders in hun buik voelen fladderen wanneer ze elkaar verliefd aankijken en warmte voelen stromen in hun zenuwstelsels wanneer ze van elkaar houden. Door dit subtiele ruimtelijke interactieproces kunnen mensen seksueel opgewonden raken en zich voortplanten. Door dit fundamentele existentiële proces bestaan u, ik en leven er ruim 7,5 miljard mensen op deze prachtige blauwgroene planeet!

Ik ben er van overtuigd dat de mensheid een revolutionaire transformatie zal ondergaan in de optimale ontwikkeling van zijn affectieve vermogens als dé sleutel naar de verdere natuurlijke evolutie van de menselijke soort. Want het is onze menselijke affectiviteit die onze fundamentele existentiële essentie vormt. Het is onze menselijke affectiviteit die de bron is van onze levenslust, levensmoed, levenskracht en levensvreugde. Het is onze menselijke affectiviteit waardoor mensen vreedzaam met elkaar kunnen samenwonen en constructief met elkaar kunnen samenwerken. Want het is onze menselijke affectiviteit die aan het fundament staat van onze menselijke beschaving.

Roy J.B. Noordhoek
‘Homo Eclecticus Roterodamus’

*
Omdat wetenschap altijd in ontwikkeling is, blijf ik aan de wetenschap van de Menselijke Geest werken om de inhoudelijke kennis en de didactische toegankelijkheid te optimaliseren.
Mijn advies aan u is om deze zes complementaire hoofdstukken in de hieronder gepresenteerde volgorde te lezen en te bestuderen.
Ik heb er bewust voor gekozen om sommige woorden, waarvan ik het belang wil benadrukken, met een hoofdletter te schrijven.
Neemt u na het lezen van ieder artikel voldoende tijd voor contemplatie voordat u aan het volgende hoofdstuk begint.
Door op één van de hieronder staande hoofdstukken te klikken, opent u het artikel van uw keuze.
Ik wens u veel leesplezier, verwondering en contemplatieve momenten toe!

Hoofdstuk 1.- Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit
Hoofdstuk 2.- De bevolkingsdichtheid in Nederland zorgt voor een schrikbarende toename van affectieve, psychische en somatische aandoeningen
Hoofdstuk 3.- Een haptonomische visie op het grote gevaar van affectieve deprivatie bij kinderen en de toenemende existentiële onvrede bij volwassenen
Hoofdstuk 4.- Het mysterie van de ‘Heilige Graal’ definitief ontrafeld
Hoofdstuk 5.- De drie universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit en beschaving
Hoofdstuk 6.- Evolutie door Revolutie

 

 Gezondheid – Affectiviteit – Beschaving

 

 

Home