Hoofdstuk 6

Evolutie door Revolutie

‘Sensitiviteit is de bron van de verbeeldingskracht’.
* Roy J.B. Noordhoek

‘Imagination is more important than Knowledge.
For Knowledge is limited, whereas Imagination embraces the entire World,
stimulating progress, giving birth to Evolution’.
* Albert Einstein – What Life means to Einstein

‘Intelligentie is alleen de moeite waard
wanneer we haar in dienst stellen van de liefde’.
* Antoine de Saint-Exupéry – Franse piloot en schrijver

‘Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid’.
* Rabindranath Tagore – dichter en Nobelprijswinnaar literatuur in 1913 

‘What the World needs now is Love, sweet Love.
It’s the only thing that there’s just too little of.
What the World needs now is Love sweet Love.
No, not just for some but for Everyone’.

* Burt Bacharach – What the World needs now is Love

 

 

Op woensdag 14 maart 2018 overleed de wereldberoemde natuurkundige, wiskundige en kosmoloog Stephen Hawking op 76-jarige leeftijd in zijn woonplaats Cambridge. Hawking werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten. Dit zijn plaatsen in het heelal met veel zwaartekracht waar niets uit kan ontsnappen, ook geen licht. Hij ontdekte daar een straling die naar hem is vernoemd: de Hawkingstraling.

Hoe is het mogelijk dat natuurkundigen straling in het universum kunnen meten terwijl zij zich er niet van bewust zijn dat ieder mens op aarde, vanaf het moment dat hij wordt geboren tot het moment dat hij sterft, een uniek individueel Geestveld uitstraalt en dat de gezamenlijke leden van iedere unieke cultuur, etnische stam, sociaaleconomische klasse en diverse groepen ook een uniek collectief Geestveld uitstralen?
Het ontgaat natuurkundigen volledig dat de lege ruimte tussen mensen en fysieke voorwerpen geen lege ruimte is maar een onzichtbare oceaan van menselijke chemie, energie en informatie.

‘Europese detector ziet ruimtetijd trillen. Opnieuw een bevestiging van Einsteins theorie’, stond in de Volkskrant van 27 september 2017 te lezen.
Zwaartekrachtgolven ontstaan volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein bij heftige explosies of botsingen in de ruimte. Als in een waterbed waar een klap op wordt gegeven planten golven zich daarna door de ruimte. Het LIGO-experiment is als een ‘nieuw zintuig,’ dat het mogelijk maakt op een andere manier naar het heelal te kijken, tot de oerknal aan toe. Het meet met lasers de vervormingen van kilometerslange meetarmen die haaks op elkaar zijn geplaatst.

Effectieve wetenschappers wenden al hun intellectuele kennis aan om ‘nieuwe zintuigen’ te ontwikkelen zoals de LIGO en Virgo detectoren. Hiermee kunnen ze zwaartekrachtgolven in de ruimte meten.
Maar ondertussen ontgaat het de mondiale wetenschap volledig dat ieder mens op aarde een zesde Super-Zintuig bezit – het zenuwstelsel – waarmee de mens bewust ruimtelijk kan voelen. Door middel van ons zesde Super-Zintuig kan de mens het krachtigste gevoel uitstralen en voelen dat er in ons universum bestaat: Liefde!

Hoe komt het dat effectieve wetenschappers niet hebben ontdekt dat ieder mens op aarde een zesde Super-Zintuig bezit in de vorm van ons zenuwstelsel? Hoe komt het dat effectieve wetenschappers niet geloven dat ieder mens op aarde een Geest heeft? Hoe komt het dat al die effectieve wetenschappers zich niet bewust zijn dat de mens met zijn zesde Super-Zintuig het individuele Geestveld van de medemens, het collectieve Geestveld van de unieke cultuur, het collectieve Geestveld van de etnische stam, het collectieve Geestveld van de sociaaleconomische klasse en het collectieve Geestveld van diverse groepen bewust ruimtelijk kan voelen? Hoe komt het dat al die effectieve wetenschappers zich er niet van bewust zijn dat mensen onderling onbewust verbonden zijn door de ruimtelijke uitwisseling van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels?

Prof. dr. Robbert Dijkgraaf is het boegbeeld van de Nederlandse wetenschap en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. Robbert Dijkgraaf heeft voor DWDD University een aantal prachtige colleges gegeven in de Gashouder in Amsterdam. De titel van één van die colleges was: Informatie. Prof. Dijkgraaf zegt dat er overal om ons heen informatie is, we leven volgens hem in een oceaan van informatie.
Maar wanneer Robbert Dijkgraaf zijn college geeft aan het publiek in de Gashouder dan ontbreekt hem de verbeeldingskracht dat hij en alle mensen in het publiek allemaal hun individuele Geestveld uitstralen, waardoor er na verloop van het college een uniek collectief Geestveld ontstaat. Dat betekent dat de lege ruimte tussen Robbert, het publiek en de fysieke voorwerpen in de Gashouder geen lege ruimte is maar een onzichtbare oceaan – een veld – van menselijke chemie, energie en informatie.
In de NRC van 10 januari 2020 stond een stukje van zijn hand met de titel: ‘Denken als een deeltje’.
Hij zegt daarin: ‘Op het gebied van de allerkleinste deeltjes regeert de quantummechanica, een nieuw regime dat alles op zijn kop zet. Hier kunnen dingen die in het alledaagse leven onmogelijk zijn. Deeltjes kunnen bijvoorbeeld op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Quantum is hot’.
Wij leven in dat alledaagse leven in affectief-sociale en effectief-economische verbanden. Al die individuele mensen stralen hun unieke individuele Geestveld uit en al die unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen stralen gezamenlijk een uniek en verschillend collectief geestveld uit.
Wanneer wij met elkaar communiceren en interacteren, in al die individuele en collectieve Geestvelden, dan wisselen wij onze Geesten voortdurend ruimtelijk uit tussen onze hersenen (zenuwstelsels) waardoor onze Geest niet alleen in onze hersenen zit maar tevens in de hersenen van al die mensen waarmee wij ontmoetingen, contacten en relaties mee onderhouden. Onze Menselijke Geest is dus op talloze plaatsen tegelijk!

De Nederlandse arts en neurobioloog Prof. dr. Dick Swaab schreef de bestseller ‘Wij zijn ons brein’. In dit boek van 462 bladzijden staat één klein hoofdstukje van 2 bladzijden met de titel ‘Ziel versus Geest’. In dit hoofdstukje maakt Dick Swaab het bestaan van de ziel belachelijk en weet hij niets zinnigs op papier te zetten over de Menselijke Geest.
In zijn andere boek ‘Ons creatieve brein’ dat bestaat uit 503 bladzijden staat wederom slechts één hoofdstukje van maar liefst 3 bladzijden met de titel ‘De Geest is materieel (objectief)’ waarin Dick Swaab niet verder komt dan te stellen dat: ‘De Geest in de hersenen niet immaterieel/subjectief is, maar materieel/objectief’.

De jonge Deense hersenwetenschapper en antropoloog Andreas Roepstorff schrijft in een stuk met de titel ‘Waar de wetenschap niet bij kan’ het volgende: ‘Vijfentwintig jaar geleden probeerde je de relevantie van je vakgebied te bewijzen door er het woordje ‘socio’ voor te zetten. Nu moet je ‘neuro’ voor je vak zetten om hot te zijn. In korte tijd zijn er in de hersenwetenschappen allerlei nieuwe disciplines ontstaan zoals: neuro-pedagogiek, neuro-psychologie, neuro-filosofie, neuro-esthetiek, neuro-pragmatiek en neuro-economie.

Wellicht heeft u wel eens gehoord van de DSM-5. DSM staat voor ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’. Dit boek wordt ook wel de ‘Bijbel’ van de psychologie genoemd omdat psychologen en psychiaters met dit handboek kunnen vaststellen of iemand last heeft van een psychische aandoening.
Er is heel wat kritiek op de DSM-5 want als je maar lang genoeg zoekt dan kun je vrijwel iedereen bestempelen met een psychische aandoening. Ja, zelfs de menselijke liefde is inmiddels officieel opgenomen in dit grote ‘sprookjesboek’ als een officiële psychische aandoening. Want neuropsychologen hebben ontdekt dat op hersenscans hetzelfde gebied in de hersenen oplicht bij liefde als bij een psychose.
Maar dit is je reinste pseudowetenschap omdat het per definitie onmogelijk is om aan de hand van hersenscans wetenschappelijk evidente uitspraken te doen over de kwaliteit van gevoelens en emoties!

Is het niet hilarisch dat neurowetenschappers, die hun hele leven lang de werking van de menselijke hersenen bestuderen, niet weten hoe ze hun eigen hersenen moeten gebruiken om de Menselijke Geest en belangeloze affectiviteit bewust te kunnen voelen?

Als je het voorrecht hebt om een echte vrije Geest te kunnen zijn, dan kun je zingeving ontlenen aan de creatie van nieuwe wetenschap die je dienstbaar maakt aan het welzijn van de mensheid.
Maar volgens critici gaat er achter de schermen veel mis in de wetenschap. Het feilloze instituut wetenschap produceert niet alleen kennis, maar ook veel misleidingen. Door schade en schande ben ik er achter gekomen dat aan onze universiteiten niet de waarheidsvinding centraal staat, maar dat alles draait om het ego, het paradigma en het verdienmodel van de hoogleraar. Hoogleraren die die iedere authentieke ontmoeting uit de weg gaan en excellente kennis van andere deskundigen met andere deskundigheden willens en wetens negeren.
Doordat wetenschappers geen kennis bezitten van de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest wordt er allerlei wetenschappelijke kennis geproduceerd die gebaseerd is op onjuiste paradigma’s, en dat is funest in onze samenleving waarin waarheid het fundament is onder onze samenleving.
Prof. dr. Robbert Dijkgraaf muntte een mooie term voor wetenschappers die hun titel van ‘Professor’ misbruiken om hun onjuiste paradigma’s door de strot van hun studenten en het grote publiek te duwen. Hij noemt dat: ‘Bewijs per intimidatie!’

Mijn welgemeende advies aan al die wetenschappers, die ik nu wel genoeg heb geplaagd, is het volgende: ‘Jullie gaan de essentie van de menselijke affectiviteit en de Menselijke Geest pas echt begrijpen wanneer jullie je optimaal ontwikkelde happerceptie, introspectie, meditatie en contemplatie naadloos gaan verweven met optimaal rationeel, logisch en analytisch denken’.

Maar gelukkig zijn onze wetenschappers nog steeds mensen en geen cyborgs. Een cyborg is de fysieke samensmelting van mens en machine. Gelukkig zijn onze wetenschappers ook nog niet vervangen door robotten met kunstmatige intelligentie. Robotten zijn machines die geen levend lichaam hebben en daardoor ook geen zenuwstelsel bezitten waarin menselijke Geesten zitten opgeslagen. Doordat robotten geen Geest hebben, bezitten ze ook geen bewustzijn, gevoelens en emoties. Zij kunnen nooit gevoelens van liefde en geluk ervaren. Robotten bezitten geen gezonde Geest die van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van een zuivere menselijke ethiek.
Daarom hoeven we niet bang te zijn voor levenloze computers en robotten zolang ze in dienst staan van ethische mensen. Maar waar ik voor vrees is de ethiek van de mensen die deze levenloze machines fabriceren en programmeren. Want wanneer deze levenloze robotten met kunstmatige intelligentie autonome beslissingen kunnen nemen, dan kunnen ze onbeheersbaar worden en dan zou er een scenario kunnen ontstaan dat de robotten uiteindelijk de mensheid vernietigen!

Naast wetenschappers die zichzelf hebben opgesloten in de burcht van hun brein ontmoet ik gelukkig nog heel veel authentieke mensen die nog wel een gezonde balans bezitten tussen voelen en denken. Mensen die hun zesde zintuig wel hebben ontwikkeld en die ik binnen een kwartier de essentie van de Haptonomie kan uitleggen en laten voelen. Mensen die ik nog nooit eerder heb ontmoet en waarmee ik in sommige gevallen al binnen vijf minuten in belangeloos affectief contact ben.
Mensen die de ruimtelijke uitwisseling van onze Geesten bewust kunnen voelen hebben het gevoel van belangeloze affectiviteit en geluk ervaren. Dat is het doel en de essentie van de wetenschap van de affectiviteit.
Albert Einstein zei niet voor niets: ‘De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.’
Wanneer je je gevoel optimaal hebt ontwikkeld en je kijkt naar oude foto’s van Albert Einstein, dan voel je dat je in zeer sensitieve ogen kijkt. Sensitiviteit is de onuitputtelijke bron van de verbeeldingskracht!

Op de website van de Nederlandse astronaut André Kuipers staat een interview waarin hem de vraag wordt gesteld of hij vanuit de ruimte als een ander mens is teruggekeerd op aarde. André Kuipers antwoord: ‘Niet in die zin dat ik opeens religieus ben geworden of een ander karakter heb gekregen. Maar ik ben mij wel heel erg bewust geworden van de kwetsbaarheid van onze planeet. Ik zag doorlopend die prachtige blauwgroene aarde onder mij doordraaien. Maar dan zie je ook, aan de zijkant, dat dreigende inktzwarte heelal erachter. Het heelal is een vijandige plek waar wij mensen zonder bescherming niet kunnen overleven. IJzig koud, geen lucht en veel straling. Van die zeer vijandige plek zijn wij aardbewoners gescheiden door slechts een heel dun schilletje, de dampkring. We zijn eigenlijk niet meer dan een eenzaam celletje met een griezelig dun membraan eromheen. Ik zag daarboven haarscherp hoe wij allemaal ruimtevaarders zijn op ons eigen ruimteschip Aarde, met beperkte voorraden. Die emoties hoop ik door te geven.
Wij zijn heel arrogant in ons idee dat we de aarde beheersen. Uiteindelijk zullen we toch niet tegen de natuur op kunnen. De mensheid is echt niet onkwetsbaar. Maar juist daarom moeten we veel verstandiger met de aarde en de natuur omgaan. Ik zie de mensheid als een plaag die met 200.000 exemplaren per dag groeit, roofbouw pleegt en alles wat ons voor de mond komt onmiddellijk opvreet. We hebben hersenen, we zijn slim, maar zijn we ook wijs? Een goede boer zorgt ervoor dat zijn land kan herstellen zodat het in de toekomst ook nog wat oplevert. Als mensheid gaan we echter onbezonnen door met de aarde uitputten’.

Sir David Attenborough schreef het prachtige boek ‘Een leven op onze planeet’.
In dit boek laat hij de toename van de wereldbevolking, de toename van de koolstof in de atmosfeer en de afname van de biodiversiteit gedurende zijn eigen leven zien.

1937
Wereldbevolking: 2,3 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 280 ppm
Percentage wilde natuur: 66%

1954
Wereldbevolking: 2,7 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 310 ppm
Percentage wilde natuur: 64%

1960
Wereldbevolking: 3,0 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 315 ppm
Percentage wilde natuur: 62%

1968
Wereldbevolking: 3,5 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 323 ppm
Percentage wilde natuur: 59%

1971
Wereldbevolking: 3,7 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 326 ppm
Percentage wilde natuur: 58%

1978
Wereldbevolking: 4,3 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 335 ppm
Percentage wilde natuur: 55%

1989
Wereldbevolking: 5,1 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 353 ppm
Percentage wilde natuur: 49%

1997
Wereldbevolking: 5,9 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 360 ppm
Percentage wilde natuur: 46%

2011
Wereldbevolking: 7,0 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 391 ppm
Percentage wilde natuur: 39%

2020
Wereldbevolking: 7,8 miljard
Koolstof in de atmosfeer: 415 ppm
Percentage wilde natuur: 35%

David Attenborough zegt: ‘De werkelijke tragedie van onze tijd is de steeds snellere afname van de biodiversiteit van onze planeet. Een overweldigende biodiversiteit is vereist opdat het leven op onze planeet werkelijk kan floreren’.

Over de alsmaar toenemende wereldbevolking schrijft Attenborough het volgende: ‘Met de term demografische transitie beschrijven geografen de weg die landen afleggen gedurende hun economische ontwikkeling. Die kent vier fasen; veel landen hebben deze nog niet alle vier doorlopen.

Fase 1.
De fase van een pre-industriële samenleving gebaseerd op landbouw en blootgesteld aan rampen als droogte, overstromingen en infectieziekten.

Fase 2.
De fase van een industriële samenleving waarin het geboortecijfer hoog blijft, maar het sterftecijfer naar beneden gaat.

Fase 3.
De fase van een grote economische bloei waarin het sterftecijfer laag blijft en het geboortecijfer keldert.

Fase 4.
De fase van de transitie waarin het geboorte- en sterftecijfer beiden laag zijn, zodat ze elkaar opheffen en de bevolking constant blijft.

Deze vier fasen tellende demografische transitie vindt plaats in alle landen ter wereld. Deze transitie kan ook voor de hele wereldbevolking in beeld worden gebracht.
Als de wereldwijde demografische transitie volgens verwachting verloopt, zal de wereldbevolking vroeg in de 22e eeuw haar maximum bereiken met zo’n 11 miljard mensen, 3,2 miljard meer dan nu.

Maar uit onderzoek van het Oostenrijkse Wittgenstein Centre blijkt dat de groei van de wereldbevolking drastisch kan worden beïnvloed door vastberaden internationale inspanningen om wereldwijd de onderwijsstandaarden te verhogen. In dat geval kan de ‘peak human’ al in 2060 worden bereikt, bij een wereldbevolking van 8,9 miljard mensen. Dit is een verbluffend gegeven. Door eenvoudigweg te investeren in sociale- en onderwijssystemen kunnen we de maximale wereldbevolkingsomvang met meer dan 2 miljard mensen verlagen en een halve eeuw vervroegen.

De kosmopolitische rijken der aarde zijn nog steeds de grootste voorstanders van de liberale markteconomie, effectieve institutionele schaalvergroting en globalisering.
Maar privé kiezen de rijken der aarde er over het algemeen voor om in relatief kleine groepjes te leven in combinatie met zoveel mogelijk levensruimte. De elite woont in grote luxe villa’s met ruime tuinen op de mooiste plekken in de bossen of aan het water. Zij verplaatsen zich in ruime luxe limousines en SUV’s. Zij investeren veel geld in hun gezondheid en gaan niet naar een grote drukke sportschool maar huren een personal trainer in. Als zij op vakantie gaan dan reizen ze in de ruime en luxe eerste klasse van een vliegtuig of verplaatsen zich met hun privéjet. Hun luxe resorts liggen op de mooiste, afgelegen plaatsen op aarde en met hun superjachten gaan zij ver weg van de massa met al zijn verschillende Geestvelden.
Zij communiceren en interacteren uitsluitend met mensen die dezelfde goede gezondheid en hoge kwaliteit van leven hebben.
Met geld kun je dus je gezondheid optimaliseren, je kwaliteit van leven bewaken en een duurzame leefstijl kopen!

Terwijl deze relatief kleine geprivilegieerde bovenklasse steeds rijker wordt en geniet van hun goede gezondheid, hun maatschappelijke succes en hun materiële speeltjes groeit er in Europa een affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde, cultureel ontheemde, sociaalcultureel gediscrimineerde en economisch gemarginaliseerde autochtone en bi-culturele onderklasse.
De bovenkant van de middenklasse assimileert zich qua psycho-somatische gezondheid aan het collectieve Geestveld van de geprivilegieerde bovenklasse en de onderkant van de middenklasse assimileert zich qua psycho-somatische gezondheid aan het collectieve Geestveld van de gedepriveerde onderklasse waardoor de middenklasse in steeds meer samenlevingen aan het krimpen is. Dat is een zorgelijke ontwikkeling want de middenklasse, die van nature de beste balans heeft tussen ratio en gevoel, is de ruggengraat van een gezonde en vitale economie.

Die gedepriveerde onderklasse mag de geprivilegieerde bovenklasse en de succesvolle middenklasse natuurlijk nooit hun goede gezondheid, hoge opleidingsniveau, maatschappelijke succes, rijkdom en hoge kwaliteit van leven verwijten want de autochtone en bi-culturele onderklasse heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf te willen verheffen uit haar affectief gedepriveerde, spiritueel verweesde, cultureel ontheemde, sociaalcultureel gediscrimineerde en economisch gemarginaliseerde bestaan.
Maar dat kunnen veel van deze mensen niet op eigen kracht!
Daarom moet de geprivilegieerde bovenklasse afdalen uit haar ivoren torens en samen met de intermediaire middenklasse haar verantwoordelijkheid nemen om met de juiste educatieve, preventieve en therapeutische gezondheidsinterventies de onderklasse te gidsen en te begeleiden naar een hogere psycho-somatische gezondheid, zodat zij net als de succesvolle middenklasse en de geprivilegieerde bovenklasse leren om hun gezondheid te optimaliseren en hun kwaliteit van leven succesvol te bewaken. Want de elite van een samenleving wordt geacht haar dienende taak tegenover de samenleving te vervullen. Dat is gewoon een kwestie van beschaving!

Wij hebben het grote voorrecht dat we met ruim 7,8 miljard mensen op onze prachtige blauwgroene planeet aarde mogen leven tussen al die andere wonderschone planten en dieren. Onze planeet aarde is voorlopig het enige planeetje in het grenzeloze universum waar wij kunnen leven. Wij mensen moeten beseffen dat we de natuur niet mogen vernietigen maar moeten laten floreren omdat het onze enige natuurlijke habitat is.
In een rapport van de World Health Organization (WHO) uit 2018 staat dat wereldwijd negen van de tien mensen lucht van slechte kwaliteit inademen. De toxische buitenlucht is niet alleen ziekmakend voor onze huid, ons reukorgaan en onze longen maar ook voor ons zenuwstelsel (neurotoxisch) en onze genen (genotoxisch).
Wij hebben overal op aarde de gezonde zuivere zuurstofrijke natuur nodig om in te kunnen mediteren en contempleren. Hier kunnen we de in onze zenuwstelsels geaccumuleerde Geesten van onze medemensen loslaten en ons zenuwstelsel opladen met zuivere zuurstofrijke energie. Daardoor kunnen we bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld existeren, onze gezondheid optimaliseren en onze kwaliteit van leven bewaken.
De Zweedse grondwet zegt: ‘Iedereen zal recht hebben op toegang tot de natuur, volgens het allemansrecht. Dat allemansrecht betekent dat bos, weide en veld vrij toegankelijk zijn, als je 50 tot 70 meter afstand houdt van huizen en niets vernielt’.
Het recht op toegang tot de natuur en het recht op zuivere zuurstofrijke lucht moet worden opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens!
Want gezonde mensen met een zuivere Geest in hun hersenen stralen een gezond individueel Geestveld uit. Des te positiever onze uitstraling is des te plezieriger mensen het vinden om op basis van belangeloze affectiviteit vreedzaam met elkaar samen te wonen en constructief met elkaar samen te werken. Want gezondheid is een voorwaarde voor affectiviteit en affectiviteit is een voorwaarde voor beschaving.

Wij allemaal, van baby tot grijsaard, hebben het natuurlijke aanbod van het zuivere belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact nodig voor de natuurlijke ontwikkeling van onze levenslust, levensmoed, levenskracht en levensvreugde. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen tot een echte levenskunstenaar.
Wanneer een mens dat aanbod van bevestigende affectieve stimuli wordt onthouden dan ontstaat er affectieve deprivatie. Dit ontberen, onthouden, ontnemen, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde is de werkelijke reden dat baby’s sterven wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt, dat kinderen recalcitrant gedrag vertonen wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt, dat volwassenen boze mensen worden wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt en dat ouden van dagen over levensbeëindiging gaan nadenken wanneer ze niet liefdevol worden aangeraakt.

Gelukkig is de affectief bevestigde mens boven alles een uniek affectief, authentiek, intuïtief-intelligent, creatief, ethisch en wijs wezen dat door zijn bewuste ruimtelijke gevoel in staat is om liefde te voelen stromen, liefde te schenken aan zijn kinderen en medemensen maar ook liefde te ontvangen van zijn kinderen en medemensen.
Wanneer kinderen door gezonde ouders met gezonde Geesten en gezonde individuele Geestvelden door middel van het zuivere belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact voldoende zijn bevestigd in hun Bestaan, dan zijn deze kinderen op hogere leeftijd ook vol liefde naar hun partner, kinderen, ouders en medemensen.

Vlinders in je buik voelen fladderen, tot over je oren verliefd zijn, aan niets anders kunnen denken dan aan je geliefde, het verlangen om bij elkaar te zijn, de ander voortdurend willen aanraken en de gezonde lust om elkaar te beminnen. Je hoeft geen Einstein te zijn om te voelen en te begrijpen dat je je als kind en volwassene alleen heel en compleet kunt voelen door heel veel liefde. Want een wereld met veel gevoel en veel liefde is een veel gelukkiger wereld!

Daarom zie ik de toekomst van de mens en de mensheid in een revolutionaire ontwikkeling van onze affectiviteit als dé sleutel naar de verdere natuurlijke evolutie van de mensheid. Want het is onze menselijke affectiviteit die onze essentie vormt. Het is onze menselijke affectiviteit die de bron is van onze levenslust, levensmoed, levenskracht, levensvreugde en levenskunst. Het is onze menselijke affectiviteit waardoor mensen vreedzaam met elkaar kunnen samenwonen en constructief met elkaar kunnen samenwerken. Want het is onze menselijke affectiviteit die het perspectief biedt op een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving in een wereld met meerdere soevereine beschavingen.

Roy J.B. Noordhoek

**
Raken deze hoofdstukken u in uw gevoel? Geweldig! Praat er dan over met uw partner, kinderen, familieleden, vrienden, buren, kennissen en collega’s. Dan kan deze ethische, innovatieve en waardevolle kennis door middel van een stille revolutie van persoonlijke affectieve ontmoetingen en warme gesprekken zich over Nederland en Europa verspreiden.
Op deze manier kunt ook u uw bescheiden maar uiterst waardevolle steentje bijdragen aan het perspectief op een nieuwe gezonde affectieve multiculturele Europese beschaving in een wereld met meerdere soevereine beschavingen.

 

 

Home