Advies

Als eclecticus heb ik een unieke innovatieve methode van onderzoek ontwikkeld: de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO).
Met de HPO heb ik 10 jaar onderzoek verricht in alle denkbare domeinen van de multiculturele Nederlandse samenleving naar de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest in relatie tot de verklaring van:

  • oude mysteriën, zoals ‘God’, de erfzonde en Verlicht Zijn
  • actuele fenomenen, zoals gewetenloosheid, criminaliteit en bendevorming
  • affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie en eenzaamheid
  • psychische aandoeningen, zoals stress, burn-out, depressie en suïcide
  • somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Het boek – De wetenschap van de Menselijke Geest – is een zeer ethisch, innovatief en waardevol boek dat een revolutie kan ontketenen op het gebied van Persoonlijk-Gezondheids-Management.
Dit Persoonlijk-Gezondheids-Management voor de individuele burger is gericht op het zelfstandig optimaliseren van de affectieve, psychische en somatische gezondheid en op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Want voorkomen is beter én goedkoper dan genezen.

In een wereld waar ieder individu, organisatie of systeem inmiddels een (pervers) belang heeft kies ik er bewust voor om het management van organisaties belangeloos te adviseren over het nut en de noodzaak van Persoonlijk-Gezondheids-Management voor haar werknemers.

 

 Belangeloos Advies

Home