Onderzoek

Het boek – De wetenschap van de Menselijke Geest – is stevig gefundeerd op de eclectische wijsbegeerte, de authentieke haptonomie, de culturele antropologie, de sociale en fysische geografie en de moderne spiritualiteit.

De wetenschap van de Menselijke Geest –  is het enige bestaande boek dat de subtiele ruimtelijke werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest verklaart in relatie tot onbegrepen oude mysteriën, actuele fenomenen, affectieve, psychische, neuro-degeneratieve en somatische aandoeningen.

Deze ethische, innovatieve en waardevolle kennis kan een revolutie ontketenen op het gebied van Persoonlijk-Gezondheids-Management voor de individuele burger.

Het verschuivend paradigma in de wetenschap

In de filosofie is een paradigma een samenhangend stelsel van modellen en theorieën die een denkkader vormen waarmee de ‘werkelijkheid’ wordt geanalyseerd. De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn beschreef de voortschrijdende ontwikkeling van kennis in de vorm van paradigmaʼs. Bij het toepassen van de wetenschappelijke methode komen steeds opnieuw waarnemingen naar boven die niet in de bestaande modellen of paradigmaʼs passen (anomalieën).
Gedurende enige tijd is het mogelijk om via kleine aanpassingen van een model de nieuwe waarneming in te passen, maar soms gebeurt het dat deze opeengestapelde aanpassingen een model steeds meer onder spanning zetten; het model is niet langer mooi, maar kent veel uitzonderingen of bijzondere situaties.
Op zulke momenten kan een nieuwe set theorieën ontstaan, een nieuw paradigma, dat op een andere manier alle tot dan toe bekende waarnemingen kan verklaren. Er zal zich rond de nieuwe theorie een groep wetenschappers vormen die de nieuwe theorie aanhangen, maar tegelijkertijd zal er onder andere wetenschappers weerstand opkomen tegen deze verandering; deze laatste groep zal de oude theorie blijven verdedigen.
Wanneer de nieuwe theorie succesvol blijkt en steeds meer aanhang krijgt, spreekt men van een paradigmaverschuiving.

De huidige effectieve (medische) wetenschap stelt dat het menselijke gevoel subjectief is en daarom zou het menselijke gevoel niet geschikt zijn als methode van onderzoek. Deze stelling is een achterhaald paradigma! Het is wel degelijk mogelijk om met het zenuwstelsel – het zesde zintuig – bewust ruimtelijk te voelen en tot controleerbare, verifieerbare en reproduceerbare gegevens te komen die wetenschappelijk volledig evident zijn. De Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit – bewijst dat inmiddels al decennia.

De wereldberoemde neuroloog Antonio R. Damasio is hoogleraar neurowetenschappen aan de universiteit van Zuid-Californië en hoogleraar neurologie aan de universiteit van Iowa. Hij is een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van de neurologie in de wereld.
In zijn boek met de Descartiaanse titel ‘Ik voel dus ik ben’ schrijft hij: ‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen.’ Verder stelt hij in dit boek: ‘Dat subjectief verkregen gegevens niet wetenschappelijk bruikbaar zouden zijn, is onzin.’

Jill Bolte Taylor is neuro-anatomist en verbonden aan de Indiana University School of Medicine en spreekbuis voor het Harvard Brain Tissue Resource Center. Zij zegt het volgende over voelen en denken: ‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens, die ook denken.’

Een unieke innovatieve methode van onderzoek: de happerceptieve participerende observatie (HPO)

De wetenschappelijke methode is een systematische manier om kennis te vergaren, gebaseerd op waarnemingen, metingen, voorspellingen, experimenten, verificatie en falsificatie.

Door een creatieve eclectische combinatie van mijn Happerceptieve Sensitieve vermogen uit de haptonomie met de onderzoeksmethode van de Participerende Observatie uit de culturele antropologie te verbinden is een unieke innovatieve methode van onderzoek ontstaan: de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO).
Deze unieke en innovatieve methode van onderzoek heb ik gebruikt om het mysterie van de menselijke geest te ontrafelen.

De HPO is gebaseerd op een optimaal ontwikkelde Happerceptieve Sensitiviteit om de subtiele ruimtelijke werking en wetmatigheden van het unieke persoonlijke Geestveld van de medemens en het unieke collectieve Geestveld van de unieke cultuur, de etnische stam, de sociale klasse of de economische groep bewust ruimtelijk te kunnen voelen.

Deze hoge Happerceptieve Sensitiviteit is alleen te ontwikkelen door zeer langdurig alleen in de natuur te mediteren waardoor het Happerceptieve Sensitieve vermogen om bewust ruimtelijk te kunnen voelen zeer hoog ontwikkeld kan worden. Deze Happerceptieve Sensitiviteit is een normaal menselijk vermogen dat bij de hedendaagse strikt rationeel geconditioneerde mens is uitgedoofd of zelfs niet eens tot ontwikkeling is gekomen.
De mens die zijn Happerceptieve Sensitiviteit optimaal heeft ontwikkeld is in staat om subjectieve gevoelens en informatie te vertalen in rationeel logische wetmatigheden die wetenschappelijk volledig evident zijn.

 

 Onafhankelijk Onderzoek

Home